Kucheza

Project story

Versterken van ondernemerschap onder vrouwelijke melkvee houders

Projectdoelstellingen

Enelerai en Rongena zijn coöperatieve organisaties in Narok County, Kenia, die in totaal 1.280 vrouwelijke melkveehouders vertegenwoordigen. De coöperaties kopen dagelijks in totaal 8.000 liter melk van hun leden voor verkoop aan de detailhandel. De organisaties ondersteunen hun leden door middel van training en voorlichting. De leden van Enelerai en Rongena zijn Masai-vrouwen die ieder een of twee koeien in beheer hebben, die een magere 4-5 liter per koe per dag leveren.

In samenwerking met Kucheza willen Enelerai en Rongena:

 1. een pool van trainers samenstellen om hun leden te trainen op het gebied van financieel management, bedrijfsvoering en samenwerking
 2. hun managementcapaciteiten versterken om de bedrijfsvoering op coöperatieniveau te verbeteren en het aantal leden te laten groeien

Aanpak

Centraal in het project is de digitale trainings-game Farming Forward van Kucheza (zie trailer onderaan pagina). De game - aangepast aan de specifieke situatie - maakt deel uit van een klassikaal programma met verschillende verdiepingsmomenten door middel van discussie en reflectie. Door het aanbieden van speelse leersituaties, met behulp van digitale en niet-digitale games en simulaties, ontwikkelen deelnemers het besef, de kennis en de vaardigheden om kansen te herkennen en beslissingen te nemen waarmee ze hun productie en inkomen uit melkvee kunnen vergroten.

Ik zie mijn boederij nu als een bedrijf Shonisani, African farmer

Het project omvat de volgende elementen:

 • 3 weken ‘training van trainers’ (16 deelnemers), waaronder:
  • Aanpassing van het trainingsprogramma en de game aan de specifieke situatie
  • Technische ondersteuning tussen trainingssessies
  • Tablets voor gebruik door Enelerai en Rongena-trainers tijdens en na het project
  • o Digitale hulpmiddelen om de toepassing van nieuwe vaardigheden te ondersteunen, waaronder een boekhoudapplicatie
 • Training van Rongena en Enelerai management (8 deelnemers)
 • Implementatie en monitoring van het trainingsprogramma en de game binnen de cooperaties

Impact

Het project is expliciet gericht op het trainen van de staf van Rongena en Enelerai zodat het trainingsprogramma niet eindigt op de einddatum van het project. Op de middellange termijn zullen verbeterde vaardigheden en mentaliteit een positief effect hebben op de melkproductie en de prijs per liter. Daarnaast zullen de coöperaties in staat zijn nieuwe inkomensstromen te genereren. Na 3 jaar zal dit resulteren in een toename van:

 • Aantal leden (+ 30%)
 • Verkoop per lid per jaar (+ 78%)
 • Brutomarge op het individueel niveau (+ 76%)
 • Brutomarge op het cooperatief niveau (+ 98%)

Met een gemiddelde van 6 familieleden heeft dit gevolgen voor bijna 10.000 begunstigden van het project in de komende 5 jaar.

Financiering

De totale projectkosten waren €105.000, waarvan de coöperaties €6.000 hebben bijdragen. Dankzij de bemiddeling van MissionInvest is de resterende €99.000 in december 2020 gerealiseerd. Het project kan hiermee per begin 2021 van start!

Referentie

'MissionInvest heeft een voortreffelijke rol gespeeld bij het in contact brengen van Kucheza met een financier voor een project in Kenya. Wim heeft een goede inschatting gemaakt bij het contact leggen met een partij waarvan hij dacht dat er een gezamenlijk belang was. Hij heeft kritisch meegelezen met de stukken en zeer constructieve feedback daarop geleverd. Ook de formele afhandeling van de financiering was professioneel. Wij kunnen Wim van harte aanbevelen als een doortastende, professionele en gepassioneerde tussenpersoon. Wij hopen nog lang zaken met elkaar te blijven doen.' - Roef van Dijk, Kucheza

Creating ripples of hope