Investment Advisory Committee

Beoordeelt investeringsprojecten aan de hand van 13 criteria en waarborgt daarmee de zorgplicht die MissionInvest heeft richting haar netwerk van investeerders

Marnix ten Voorde Entrepreneur
Maarten van Middelkoop Portfolio Manager
Maarten Hasselman Investment Officer

Part of a network

De kracht van MissionInvest is het verbinden van de juiste partijen die dezelfde missie delen; met elkaar investeren in dezelfde missie! Mensen die op zoek zijn naar betekenisvolle projecten verbinden we met projecten die financiering nodig hebben. In plaats van zelf steeds het wiel uit te vinden kan er juist door slim samenwerken en krachtenbundeling een veel grotere impact worden bereikt. Heel bewust heeft MissionInvest er daarom voor gekozen om niet te investeren in een eigen uitvoerende organisatie, maar juist vanuit een netwerkstructuur samen te werken met partijen die een uitstekende performance bieden met een bewezen trackrecord. Op die manier kunnen we steeds maximaal inspelen op veranderende marktverhoudingen, kunnen we volgens agile principes opereren, houden we elkaar scherp en bent u als klant verzekert van de beste services.

/>

Advisory Board

Denkt mee in strategie ontwikkeling, positionering en financieel management van MissionInvest

Marijn Schouten Market Strategist
Jan Snoei Accountant
Jan Willem de Lange International Advisor