Cashew lening

Project story

NL | EN

Cashew leningen: social impact voor duizenden boerengezinnen in West-Afrika

Cashew financiering voor de ontwikkeling van Afrikaanse bedrijvigheid, voor bestrijden van armoede op een eerlijke, economische grondslag.

Over Nuts2

Nuts2 biedt Afrikaanse cashew boeren toegang tot de internationale markt voor notenhandel, tegen eerlijke prijzen. Daarbij streven ze ernaar om zoveel mogelijk waarde toevoegende activiteiten (fabrieksverwerking) in Afrika te laten plaats vinden, om zo de lokale economie te stimuleren.

Nuts2 heeft twee fabrieken in West-Afrika; Afokantan (400 medewerkers) in Benin en Anatrans (1500 medewerkers) in Burkina Faso. Ruwe cashewnoten worden direct gekocht bij zo’n 5.500 boeren. Om de oogst te kunnen opkopen van de boeren is oogstfinanciering nodig, omdat verkoop een aantal maanden later plaatsvindt.

Impact

De beide fabrieken zijn de motor voor de lokale economie. Daarbij is een belangrijke succesfactor dat de lokale directie westers of westers opgeleid is. En heel belangrijk ook dat het hoger management loyaal is aan de fabriek en haar doelstelling om de lokale bevolking van goede prijzen en werkgelegenheid te voorzien. Met een goede oogst en goed draaiende fabrieken, profiteren nu al ruim 5.500 arme boerengezinnen van de bedrijvigheid. En dat niet alleen, daarnaast hebben ook nog bijna 2.000 mensen een betaalde job in de beide fabrieken, waarvan 85% vrouw! Zowel de boeren als de werknemers hebben hierdoor een goed gezinsinkomen. Daardoor kunnen nu hun kinderen naar school, kunnen ze de kosten voor de gezondheidszorg betalen en soms nog een klein beetje sparen. Dat is de sociale impact die we met elkaar willen bereiken!

Doe mee met een lening!

Wilt u meedoen in dit grote verhaal? Wilt u meehelpen het succes verder te vergroten? Dat kan! MissionInvest biedt u de mogelijkheid te participeren in de vorm van betrokken financier. Er is ruimte voor deze vorm van financiering tot een totaal bedrag van € 4 miljoen. In verband met de AFM regelgeving kunnen er alleen leningen worden verstrekt vanaf € 100.000. Voor dit project zijn tickets beschikbaar van 100K, 250K, 500K en 1000K met een looptijd variërend van 2, 3 of 5 jaar. De rentevergoeding is afhankelijk van ticketgrootte en looptijd van de lening en beweegt zich tussen de 3-5%. Dit project is uw investering waard! U krijgt niet alleen een hoog financieel rendement, maar ook een enorm groot sociaal rendement!

Lees meer over dit mooie verhaal op www.nuts2.com

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit

Creating ripples of hope