CityBibles

Project story

NL | EN

Freedom behind bars

Gevangeniszending in Zuid-Afrika

De gevangeniszending in Zuid-Afrika wordt geleid door een voormalig politieman/voormalig crimineel Freek Vermaak, die in de gevangenis Jezus Christus aannam als zijn Heere. Zijn leven werd radicaal veranderd en hij besloot in de gevangenissen aan gevangenen de ‘vrijheid in de Heere Jezus’ te verkondigen. Dit gebeurt nu al 18 jaar, maar de laatste tijd is zijn zendingswerk sterk groeiend. Sinds begin 2019 staat de overheid het zelfs formeel toe om in gevangenissen de City Bibles te verspreiden. Bijzonder is dat ook bewakers naar een City Bible vragen. Dit alles heeft zo’n geweldige impact, dat er nu dringend behoefte is aan circa 200.000 gepersonaliseerde City Bibles: ‘Vrijheid achter de tralies’!

“Zelfs de bewakers vragen naar een City Bible”

City Bibles

City Bibles, gestart in 2009, heeft de overtuiging dat alleen het Evangelie levens kan redden in deze donkere wereld. Het meest effectieve instrument daarvoor wordt in de Bijbel genoemd: Jesaja 55:11….”Het Woord van God keert nooit leeg terug”. Omdat het Nieuwe Testament alle informatie bevat hoe men de Heere Jezus Christus kan leren kennen als Redder en Verlosser, drukt City Bibles moderne aantrekkelijke Nieuwe Testamenten en tracht deze wereldwijd te verspreiden. De City Bibles zijn doorgaans gepersonaliseerd door middel van een cover waarmee de ontvanger zich identificeert. Verder bevat ieder Nieuw Testament een korte introductie hoe men zich met God moet verzoenen door de Heere Jezus Christus.

City Bibles is onafhankelijk van elke denominatie en fundeert zich op het onfeilbaar Woord van God. City Bibles wil met haar Nieuwe Testamenten bevolkingsgroepen bereiken die tot op heden slecht bereikbaar waren. Vandaag zijn veel mensen onderweg. De migratie van individuen en zelfs hele bevolkingsgroepen nemen alleen maar toe. Het mag bekend zijn dat migranten, die in een nieuw land gaan wonen, meer open zijn voor het Evangelie omdat hun vroegere sociale controle wegvalt. Deze kansen zijn uniek en City Bibles wil die benutten.

Op dit moment zijn meer dan 2,5 miljoen City Bibles gedrukt en wereldwijd verspreid in meer dan 40 talen. Het aantal titels bedraagt nu ca 700.

Visie

De visie is om in elke taal een Nieuw Testament (met de introductie hoe men God kan leren kennen) te drukken en te verspreiden. De Nieuwe Testamenten worden alleen in de hoogste kwaliteit gedrukt (29 grams papier met linnen rug). De City Bible is altijd voorzien van een full color omslag, al dan niet gepersonaliseerd. City Bibles richt zich naast de gewone wereldburger in het bijzonder ook op migranten. De City Bibles dienen gratis of tegen kostprijs beschikbaar te zijn.

Missie

City Bibles distribueert de Nieuwe Testamenten in samenwerking met de lokale kerk, de lokale zendingsorganisatie en de lokale gelovige. In elk land dient elke City Bible in elke taal gratis of tegen kostprijs beschikbaar te zijn. Daarmee worden niet alleen mensen die God niet kennen bereikt met het Evangelie, maar wordt ook de lokale kerk en de lokale gelovige aangezet tot evangelisatie.

Uitvoering

City Bibles werkt via een groeiend netwerk van kerken, organisaties en zendelingen. Inmiddels heeft City Bibles wereldwijd een netwerk van 12 City Bible partners van waaruit City Bibles worden verspreid op 5 continenten. Verder heeft City Bibles een eigen website en webshop. City Bibles werkt ook met lokale projecten die in samenwerking met organisaties uitgevoerd worden, waar ook ter wereld.

Innovatie

De wereld verandert en nieuwe generaties hebben een nieuwe benadering nodig. Daarom heeft City Bibles een Interactieve Bijbel ontwikkeld waarin men het Evangelie kan lezen, luisteren en zien. Dit alles via de gratis City Bible app. Onze partners in dit project zijn YouVersion, Faith Comes By Hearing, Bible Project en Superbook.

Budget

Dit jaar wordt er opnieuw een oplage bereikt van 500.000 City Bibles. De verwachting is met dat de komst van de Interactieve Bijbel dit aantal verder zal groeien. De jaarlijkse kosten voor het drukken van die 500.000 City Bibles liggen tussen de $ 700.000 en $ 750.000. Door de dringende vraag vanuit nieuwe projecten heeft City Bibles in 2020 behoefte aan extra financiering van € 180.000 waarmee ze 125.000 hoogwaardige City Bibles extra kan drukken. Daarvan is € 45.000 nodig om 35.000 bijbels te drukken voor het specifieke project 'Freedom behind bars'.

Impact

Een toenemend aantal mensen – waaronder miljoenen jongeren in het Westen – hebben nog nooit gehoord van het Evangelie van Jezus Christus. Het is onze verantwoordelijkheid juist aan hen de Goede Boodschap van het Evangelie door te geven. Er zijn veel getuigenissen van de afgelopen jaren dat de City Bible een middel is geweest waardoor vele levens voor de eeuwigheid zijn gered. Maar…de werkelijke impact van Gods Woord is alleen bij God bekend!

Creating ripples of hope