ETF

Project story

Investeer in christelijke leiders met wereldwijde impact

Over ETF

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven is een kleinschalige universiteit in Vlaanderen die zich richt op het opleiden van theologen en christelijke leiders om zo het evangelie van Jezus Christus te bevorderen in de kerk en maatschappij wereldwijd. Op die manier willen wij de internationale, protestants-evangelische beweging op academisch niveau verdiepen, versterken en toerusten.

De 21e eeuw biedt specifieke en complexe uitdagingen voor het christelijke geloof. Een grondige doordenking van het christelijke geloof en degelijke wetenschappelijke vorming zijn daarom fundamenteel voor de komende generatie christelijke leiders. Binnen de interkerkelijke en internationale geloofsgemeenschap van de ETF leiden wij studenten op en bereiden wij hen voor om hun rol te vinden en in te gaan nemen.

Ik heb voor de ETF gekozen omdat ik de combinatie christelijke spiritualiteit en gedegen theologisch onderwijs op universitair niveau heel mooi en krachtig vind. Nienke

Onze ambitie

Bij de ETF studeren circa 220 studenten. Qua exploitatie kan de universiteit zichzelf bedruipen, hoewel de middelen beperkt zijn. Uitbreiding of extra investeringen zijn in principe alleen mogelijk door het aantrekken van additionele financiering. Het is onze sterke ambitie om in de periode 2020-2023 twee specifieke projecten te realiseren. Daarvoor zijn extra financiers nodig. Het eerste project heet ‘internationale studiebeurzen’; het tweede project heet ‘green campus’.

Project 1 - Internationale studiebeuzen; bouwen aan de wereldwijde kerk

Studenten zoals Nienke zijn bevoorrecht; zij wonen in een West-Europees land waar de overheid zorgt voor een goed onderwijsfinancieringssysteem waardoor het voor iedereen mogelijk is te studeren. De ETF krijgt jaarlijks tientallen aanvragen vanuit ontwikkelingslanden waar talentvolle kandidaten bijzonder graag bij de ETF willen studeren. Echter, zij kunnen niet terugvallen op een studiebeurs in hun land waardoor de toegang tot internationale studies voor hen onbereikbaar blijven. Tenzij…de ETF hen een ‘gesponsorde’ studieplek kan aanbieden.

De ETF wil kerken en de maatschappij wereldwijd dienen door het opleiden van theologen. De protestants-evangelische beweging groeit vandaag zeer hard in landen waar nog weinig tot geen theologische scholing op academisch niveau aanwezig is. Wij willen jaarlijks dertig internationale studiebeurzen kunnen toekennen aan studenten uit regio’s waar weinig of geen mogelijkheden zijn tot het volgen van een master- of doctoraatsprogramma in de theologie. Op deze manier investeren we in talentvolle mensen, en – omdat de meeste afgestudeerden naar hun eigen land terugkeren – hebben we ook indirect impact op de geloofsgemeenschappen en onderwijsinstellingen ter plaatse.

ETF heeft een adequate selectieprocedure uitgewerkt waarin studenten worden geselecteerd die grote slaagkans hebben en een positie (voor ogen) met directe impact. Er wordt bovendien op maat van de studenten (een combinatie van) residentieel en/of afstandsonderwijs voorgesteld. De meeste studenten zijn afkomstig uit Oost-Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

De ETF zoekt partners die door middel van een financiële investering in ons ‘Internationale studiefonds’ deze studiebeurzen mogelijk willen maken. Een studiebeurs dekt afhankelijk van de situatie de volgende zaken: reiskosten, accommodatie, collegegeld, boekengeld, zorgverzekering en zakgeld. De gemiddelde studiebeurs bedraagt €7.500 - €10.000 per jaar. In de komende jaren tot 2023 wil de ETF minimaal 30 talentvolle internationale studenten een kans bieden om aan de ETF te studeren. In eerste instantie zoekt de ETF nu een aantal donoren die hiervoor €100.000 beschikbaar stellen.

Project 2 - Green Campus

Als ETF vinden we dat we als christelijke instelling een goede rentmeester moeten zijn van de schepping en de middelen die we hebben ontvangen. We hebben daarom de ambitie om de komende paar jaar van een grijze campus te veranderen naar een groene campus. Enerzijds door infrastructurele aanpassingen en anderzijds door bewustwording en gedragsverandering van studenten, staf en bewoners van de studentenresidentie die moet resulteren in een fors lager energieverbruik. We zijn ervan overtuigd dat deze gecombineerde aanpak daadwerkelijk zal bijdragen aan de verkleining van onze ecologische voetafdruk.

Kijkend naar huidige staat van de gebouwen zien we heel veel kansen om onze infrastructuur te verduurzamen. Het faculteitsgebouw (1958) en de studentenresidentie (1925) zien er weliswaar prachtig uit, maar zijn weinig duurzaam vanwege de leeftijd van de gebouwen. Qua infrastructuur hebben we daarom de volgende ambities:

  • Vernieuwing en isolatie van het dak
  • Installatie van zonnepanelen
  • Upgrade van het boilersysteem
  • Kleine aanpassingen waaronder: plaatsen urinoirs, reflectiefolie achter radiators, waterbesparende douchekoppen, lichtsensors

De eerste fase van het zonnepanelen project is begroot op €100.000, waarvan inmiddels €76.000 is gerealiseerd. Er is nu nog €24.000 nodig.

Impact

Met het ‘internationale studiebeurzenfonds’ zal de ETF in staat zijn om wereldwijd christelijke geloofsgemeenschappen, opleidingsinstituten en andere organisaties te ondersteunen die door allerlei redenen kampen met een tekort aan hoogopgeleide leiders. Internationale studenten van de ETF komen terecht op invloedrijke posities als voorganger, academisch decaan, docent, zendeling of leidinggevende bij NGO’s.

Met het project ‘Green Campus’ verwacht de ETF dat er in 2-3 jaar tijd een meetbare positieve verandering zal zijn in de ecologische voetafdruk van de organisatie. Daarnaast heeft een duurzame bedrijfsvoering voor een instelling als de ETF ook een wereldwijde impact. Iedere student die een aantal jaar op de ETF woont en studeert krijgt in deze vormende fase een lifestyle aangeleerd die past bij de opdracht van rentmeesterschap. Op deze manier sluit het handelen van de ETF naadloos aan bij de boodschap en de missie die zij wil uitdragen!

Creating ripples of hope