Gospel Comics

Project story

NL | EN

Verspreid het Evangelie in India

Duisternis

Ruim 17% van de wereldbevolking - 1,34 miljard mensen - woont in India! Het land is overwegend hindoeïstisch. Het geloof in de ruim 33 miljoen verschillende hindoegoden gaat gepaard met het kastensysteem. De lagere kasten (rangen) leven in mensonwaardige omstandigheden, vrouwen en meisjes tellen in deze cultuur niet mee. Een derde van de Indiase bevolking is analfabeet, gevangen in de duisternis van onwetendheid. Het land heeft het Evangelie van het Licht dringend nodig! “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien..” (Jesaja 9:1). De BJP-regeringspartij van president Modi maakt het christenen echter steeds moeilijker. Evangelisten worden tegengewerkt en de verspreiding van lectuur komt in de knel. Nu de druk toeneemt wil HVC zo veel als mogelijk het Evangelie verspreiden in India! Want nu kan het!

Hij leefde onder ons

Het boekje “Hij leefde onder ons” is een compact boekje met 128 bladzijden. Met kleurrijke tekeningen en bijpassende Bijbelteksten wordt het leven van de Heere Jezus op aarde verteld. Ook de Bergrede, de opstanding van de Heere Jezus en de gelijkenis van de verloren zoon komen aan de orde. Door de eenvoudige indeling kunnen ook analfabeten de verhalen makkelijk begrijpen. “Kapitein Warmolt Houwing” begon in 1989 met het smokkelen van deze boekjes. Hij kreeg de toestemming van de oorspronkelijke auteur om het boekje te verbeteren en over te zetten in andere talen. Inmiddels verscheen het boekje wereldwijd in 40 talen (zie www.gospelcomics.com) en werden meer dan 58 miljoen boekjes verspreid. Waarvan 48 miljoen in India, verdeeld over 15 lokale talen.

Doeltreffend

Vanaf 1994 bouwde Houwing in India aan een groot netwerk van evangelisten en zendingsorganisaties. Een van de organisaties uit het netwerk is een trainingsorganisatie ‘Sevabharat’. Ruim 350.000 vrijwilligers zetten zich via deze organisatie in voor het werk in India. Zij zijn opgegroeid in de lokale cultuur en spreken de lokale taal. Samen verzorgen ze jaarlijks voor ongeveer 5 á 6 miljoen kinderen een kinderbijbelkamp. Evangelisten proberen nieuwe kerken te stichten en ze bieden onderwijstrainingen aan voor analfabeten. Via deze en andere organisaties vindt effectieve verspreiding plaats van de boekjes. De boekjes dragen vrucht! Samen geven we op een prachtige manier invulling aan de opdracht uit Lukas 14:23: “…en dwing hen in te komen, opdat Mijn huis vol worde”. Regelmatig bereiken ons getuigenissen van mensen die door God via het boekje zijn aangeraakt. De kerk in India groeit, uit feedbackrapporten uit heel India blijkt dat van de bevolking naar schatting 10% christen is geworden. Het is een rijke zegen dat het boekje hieraan mag bijdragen.

Missie

Het streven van MissionInvest is om in het jaar 2020 bij te dragen aan minimaal twee miljoen boekjes. Een boekje kost ca. 30 eurocent (incl. drukken en verspreiding). In totaal is voor dit project nodig: €600.000,-. Van elke gift wordt 100% besteed voor dit doel. HVC geeft een Indiase drukkerij opdracht om de boekjes te drukken en verzorgt de uitleverinstructies naar het partnernetwerk in India. De ontvangers bevestigen de ontvangst en brengen regelmatig verslag uit over de verspreiding en de resultaten.

Doe mee en breng het licht naar India, zodat de mensen niet langer in duisternis hoeven te wandelen!

Getuigenis

Een Indiaas meisje in de 9e klas van haar dorpsschool groeide op in een orthodox hindoegezin. Ze ontving van een evangelist een boekje ‘Hij leefde onder ons’. Met grote interesse begon ze te lezen. Na een tijdje ontdekte ze dat Jezus de Zoon van God is! Ze kreeg te geloven dat de Heere Jezus ook voor haar zonden aan het kruis stierf en ook haar Heiland wilde zijn. ‘Ik merkte dat ik veranderd was’, vertelt ze. ‘Mijn vreugde was zo groot, dat ik mijn hindoenaam veranderde in een christelijke naam: Esther.’ Esther kon haar mond niet houden over haar nieuwe leven met God. Ze begon uit het boekje aan andere mensen te vertellen. Op deze manier zijn al 35 andere kinderen tot de Heere Jezus geleid.

Creating ripples of hope