Huize de Parel

Project story

Huize de Parel zoekt waarde!

Ont-moeten is even niets meer moeten. In de stilte op adem komen. Samen met een groep mensen een themaweek van rust, inspiratie, onderwijs en pastorale begeleiding. In deze themaweken neemt men deel aan een onderwijsprogramma. Per week wisselt het thema en deelnemers kunnen zich gericht inschrijven. Ook is er aanbod van psychosociale begeleiding.

Een huis voor ont-moeten, inspiratie en herstel

In Huize de Parel willen we een thuis creëren waarin iedereen welkom is. Financiën mogen geen belemmering zijn en iedereen draagt mee naar draagkracht.

Inzicht en nieuwe inspiratie!’ Dat is wat mijn periode in Huize de Parel me heeft gebracht. Een fijne groep christen mensen die me professioneel begeleiden en pastoraal een arm om me heen leggen. God wil levens veranderen en herstel komt bij Hem vandaan. Dat is toch bijzonder...

Noodzaak van Time-out of herstel van Burn-out

In de hectische wereld van vandaag zijn er tal van redenen waarom iemand een time-out nodig heeft. Dat kan zijn door relationele problemen, zorg om de kinderen, herstel van een ernstige ziekte of juist het zoeken naar verstilling. Daarnaast is burn-out een groot maatschappelijk probleem. Om het proces van genezing te versnellen is een tijdelijke plek van rust en begeleiding essentieel.

Visie

Huize de Parel wil haar naasten dienen door middel van professionele hulp en pastorale counseling en wil hen door Bijbels onderwijs laten groeien in geestelijke gezondheid.  We staan hierin een holistische aanpak voor met aandacht voor:

  1. ont-moeten
  2. inspiratie
  3. pastorale begeleiding
  4. voeding
  5. beweging
  6. (evt. aanvullende) psychosociale begeleiding

Onze werkwijze is bijzonder!

Binnen Huize de Parel combineren we pastorale zorg met de juiste begeleiding en professie. We bieden een huiselijke setting in de vorm van een community denk- en leefwijze met pastorale begeleiding (CPC Helpen met de Bijbel). Daarnaast combineren we deze huiselijke setting met een gevarieerd programma.

Extra fondsen nodig voor deze unieke locatie

Het huis is in februari 2019 aangekocht en staat op een unieke rustgevende plek dat uitermate geschikt is voor deze doelgroep. Onze wens is om deze plek dienstbaar te maken aan Gods koninkrijk door het beschikbaar te maken voor mensen in een (zeer) kwetsbare periode van hun leven. Huize de Parel is een voormalig conferentiecentrum van de Nederlandse Bank en kampt met fors achterstallig onderhoud. We investeren extra geld om het pand gereed te maken voor onze doelgroep en verduurzaming. Daarnaast zoekt Stichting Huize de Parel (Anbi) naar fondsen om de inrichting van het pand gebruiksklaar te krijgen. Hiervoor is in totaal nog €266.000 nodig.

Impact

Met de start van stichting Huize de Parel willen we allereest kwetsbare mensen helpen. We denken aan minimaal 150 gasten die we jaarlijks kunnen helpen om in deze moeilijke periode hen een flinke spurt vooruit te laten maken in hun vaak langdurige ziekte proces. Daarnaast willen we circa 200 deelnemers per jaar bereiken via workshops over preventie ten aanzien van burn-out

Creating ripples of hope