ICP

Project story

NL | EN

Het planten van nieuwe interculturele kerken en netwerken in Europa

Europa is een continent wat snel verandert. Enerzijds staat traditionele kerkgang onder druk, met name in het westen van Europa. Anderzijds wordt de samenstelling van de Europese bevolking steeds meer divers. In Nederland heeft nu meer dan 25% van de bevolking een andere culturele achtergrond.Veel van de nieuwe Europeanen zijn christen of willen dit worden. Alleen al in Nederland werden bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar meer dan 1000 Iraniërs en Afghanen gedoopt..Intercultural Church Plants Europe (ICP EU) heeft als missie om in heel Europa nieuwe christelijke en interculturele gemeenschappen te (helpen) planten. Dit gebeurt al volop in Nederland, Engeland en Italië. ICP EU helpt nieuwe kerken en kerkplanters bij het opstarten van een gemeente met expertise, netwerk, training, support, mentorship, conferenties en een digitaal platform.

Visie

“Nergens zag ik de liefde van Christus zó dichtbij komen; ik voel mij thuis in deze nieuwe en warme gemeenschap - Iraanse vluchteling"

Onze visie is om in 2035 getuige te zijn van 1000 nieuwe interculturele geloofsgemeenschappen. Theo Visser, leider van de organisatie, heeft al ruim 25 jaar ervaring in het planten van nieuwe Interculturele kerken. Zo begon hij ooit de ICF in Rotterdam en richtte hij ICP Nederland op waar inmiddels 30 kerken bij zijn aangesloten.

Nieuwe fase

Nu is het de tijd om het Europese netwerk stevig uit te breiden. Er is een grote behoefte aan kleine, liefdevolle gemeenschappen in heel Europa. Plaatsen waar mensen elkaar echt ontmoeten, samen de Bijbel lezen, samen ontdekken wie Jezus is. ICP EU zoekt niet naar het grote, maar juist naar het kleine, het persoonlijke, het lokale. Daar willen we aanwezig zijn. Het Evangelie in actie. Niet alleen in Nederland, Engeland en Italië, maar ook in België, Spanje en Scandinavië. ICP EU heeft een prachtig concept ontwikkelt om nieuwe kerkplanters te helpen.

Het project

In 2021 willen we via MissionInvest 100.000 euro ophalen om te investeren in het nieuwe digitale platform, in de trainingsprogramma’s en in de Advance Conferentie voor 100 nieuwe Europese kerkplanters die in september 2021 wordt gehouden in Brabant.

Creating ripples of hope