ICP

Project story

NL | EN

Het planten van 1000 nieuwe interculturele kerken in Europa

Europa is een continent wat snel verandert. Enerzijds staat traditionele kerkgang onder druk, met name in het westen van Europa. Anderzijds wordt de samenstelling van de Europese bevolking steeds meer divers. In Nederland heeft nu meer dan 25% van de bevolking een andere culturele achtergrond. Veel van de nieuwe Europeanen zijn christen of willen dit worden. Alleen al in Nederland werden bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar meer dan 1000 Iraniërs en Afghanen gedoopt. Intercultural Church Plants Europe (ICP EU) heeft als missie om in heel Europa nieuwe christelijke en interculturele gemeenschappen te (helpen) planten. Dit gebeurt al volop in Nederland, Engeland en Italië. ICP EU helpt nieuwe kerken en kerkplanters bij het opstarten van een gemeente met expertise, netwerk, training, support, mentorship, conferenties en een digitaal platform.

Visie

"Nergens zag ik de liefde van Christus zó dichtbij komen; ik voel mij thuis in deze nieuwe en warme gemeenschap - Iraanse vluchteling"

Onze visie is om in 2035 getuige te zijn van 1000 nieuwe interculturele geloofsgemeenschappen. Theo Visser, leider van de organisatie, heeft al ruim 25 jaar ervaring in het planten van nieuwe Interculturele kerken. Zo begon hij ooit de ICF in Rotterdam en richtte hij ICP Nederland op waar inmiddels 50 kerken bij zijn aangesloten.

Nieuwe fase

Dit is het moment om het Europese netwerk breed uit te breiden. Overal in Europa is er grote behoefte aan kleine, liefdevolle gemeenschappen; plekken waar mensen elkaar echt ontmoeten, samen de Bijbel lezen en ontdekken wie Jezus is. ICP Europe streeft niet naar omvang, maar naar het kleine, het persoonlijke, het lokale. Dat is waar we aanwezig willen zijn: het evangelie in actie. Afgelopen september hadden we een conferentie in een klooster in Nederland. In vervolg daarop zijn nu 25 potentiële kerkstichters in Europa begonnen met ons nieuw ontwikkelde 2-jarige trainingsprogramma.

Het project

Voor 2022 willen we via MissionInvest 40.000 euro ophalen, om te investeren in onze eigen Interculturele Worship Band en om onze database uit te breiden met interculturele liederen. We hebben een geweldig team van etnische muzikanten die liederen in andere talen vertalen, zodat ze kunnen worden gebruikt in interculturele erediensten. Dit is een unieke dienst van ICP die onze kerkplanters enorm helpt om allerlei etnische groepen aan te trekken en te verbinden. In 2022 willen we hiermee een grote stap maken en een eigen band hebben die van al deze nummers muziek en instructievideo's kan maken. Jouw donatie wordt omgezet in muziek! Wat een zegen zal het zijn voor zoveel mensen in heel Europa!

Creating ripples of hope