Interlakes

Project story

Goed onderwijs is de toekomst voor Ethiopië

Goed en christelijk geïnspireerd onderwijs bieden – dat is het doel van Interlakes International School in Bishoftu, Ethiopië. Om zo de volgende generatie voor te bereiden op hun toekomst – een toekomst waarin ze positief kunnen bijdragen aan de Ethiopische maatschappij. De school, gestart in 2006, telt zo’n 350 leerlingen van voornamelijk Ethiopische afkomst. Ook de ongeveer 25 docenten zijn bijna allemaal Ethiopisch, evenals de ongeveer veertig overige personeelsleden. Er is vanaf mei 2019 een Nederlands directeursechtpaar, Arie en Arda Maasland. De Nederlandse stichting Friends of Interlakes is verantwoordelijk voor de school.

Alle lagen van de bevolking

Interlakes vindt het belangrijk om onderwijs te kunnen bieden aan alle lagen van de bevolking. Vandaar dat het schoolgeld niet te hoog is en er ook ruimte is voor sponsorleerlingen (hun onderwijs wordt bekostigd vanuit Nederland). De klassen tellen maximaal dertig leerlingen. Volgens de Ethiopische wetgeving zijn openlijk christelijke scholen niet toegestaan. De school wordt geleid vanuit christelijke drijfveren en het streven is om leerlingen duidelijke Bijbelse bagage mee te geven.

Kwaliteit

Interlakes International School staat bekend om z’n mooie gebouwen en hulpmiddelen. De kwaliteit van het onderwijs vraagt voortdurend aandacht – een belangrijk punt voor het nieuwe directeursechtpaar. Arie en Arda Maasland hebben tien jaar ervaring als voorgangersechtpaar in een interculturele gemeente; daarnaast heeft Arda zeventien jaar ervaring als leerkracht basisonderwijs.

Kosten

Het grootste deel van de exploitatie kan worden gefinancierd vanuit schoolgelden. Echter, er is een jaarlijks tekort van zo’n 40.000 euro op de begroting (op een begroting van 170.000 euro), dat door betrokken donoren moet worden gefinancierd. Daarnaast zoeken we een aantal donoren die bereid zijn enkele noodzakelijke investeringen te financieren; te denken valt aan posten als groot onderhoud (oa. een generator van 10.000 euro).

Ik hou van de Ethiopisch-Nederlandse samenwerking. Interlakes draagt echt bij aan de ontwikkeling van Ethiopië. Teacher Andy

Impact

Er zijn inmiddels drie klassen die aan het eind van grade 8 examen hebben gedaan – ofwel, zo’n tachtig leerlingen die bij Interlakes met succes onderwijs hebben gevolgd. In de zomer van 2019 volgt een nieuwe lichting. Daarnaast heeft de school een belangrijke functie voor internationale leerlingen en hun ouders. Zij zijn veelal ondernemers die Ethiopië verder willen helpen. Ze zijn naar Bishoftu gekomen omdat hun kind daar goed onderwijs zou kunnen krijgen. Ook in dat opzicht betekent de school veel voor de stad. De missie van Interlakes is uw steun meer dan waard!

Creating ripples of hope