ITI

Project story

Help 1.000 boeren aan een betere toekomst in Rwanda

Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) implementeert een landbouwprogramma in Oost-Rwanda waarbij 1.000 boeren getraind worden om hun landbouwmethode en bedrijfsvoering te verbeteren. Hierdoor worden ze minder kwetsbaar voor klimaatveranderingen en kunnen ze een goed inkomen krijgen.Uniek programma met focus op arme boerenRwanda is relatief klein en dichtbevolkt waardoor een boer gemiddeld 0,3 hectare land heeft waarmee hij inkomen verdient om zijn gezin te onderhouden. Door het veranderende klimaat staan de boeren voor extra uitdagingen; de laatste jaren zijn regenvalpatronen moeilijk voorspelbaar. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 70% van de plattelandsbevolking onder de armoedegrens leeft. Dit betekent dat deze mensen minder dan € 1,60 per dag verdienen.

Aanpak van ITI

De aanpak van ITI richt zich op drie elementen:

  • Implementeren van duurzame teeltechnieken, natuurlijke irrigatie, biodiversiteit en bodemmanagement;
  • Organisatieverbetering van de boerengemeenschappen;
  • Versterken van de marktpositie.

Teeltechnieken. De basis van alles is een goed fundament en voor de boer is dat een vruchtbare bodem die water goed kan absorberen. Door een combinatie van gewassen toe te passen (biodiversiteit), behaalt de boer verschillende voordelen. Niet alleen spreidt hij zijn risico’s maar hij zorgt er ook voor dat de grond niet uitgeput raakt. Door de grond te bedekken met een dikke laag organisch materiaal verdampt vocht moeilijker en wordt de grond beter bevochtigd wanneer het regent. Ook wordt de boer getraind in het gebruik van goede zaden en zaailingen, het gebruik van compost en hoe ziektes voorkomen en natuurlijk bestreden kunnen worden.

Organisatieverbetering. Het programma voorziet in twee niveaus van organisatieverbetering: op individueel niveau door een goed bedrijfsplan te ontwikkelen en op gemeenschapsniveau door gezamenlijk op te trekken binnen een coöperatie. Hiermee kunnen de boeren een betere marktpositie verwerven maar ook veel van elkaar leren en zo elkaar versterken.

Marktpositie. Als ITI helpen we de boeren met het vermarkten van hun teelt. In de gebieden waar ITI werkt richten we ons op de teelt van bananen (matoki) en chilli peppers. De markt voor matoki is enorm in Rwanda omdat het veel gebuikt wordt in het dagelijks voedsel. De chilli peppers worden van de boeren gekocht en vermarkt in Europa door een speciaal daarvoor opgezette onderneming, Spices Rwanda ltd.

Impact

Momenteel werkt ITI met 400 boeren die verdeeld zijn over 4 coöperaties. Het succes van de boeren trekt ook anderen aan om actief te worden in het programma. Om het programma uit te breiden wil ITI de komende 2 jaar doorgroeien naar een groep van 1.000 boeren die actief zijn in de teelt van chilli peppers en matoki bananen. Met dit project zijn de boeren in staat om hun inkomen te verviervoudigen waarmee ze structureel uit de armoede raken.

Projectstory

"Ik heb al 100 andere boeren enthousiast gemaakt! - Sylidio, boer in Rwanda"

Een jaar geleden hoorde Sylidio in een radioprogramma over de training van ons project. Hij nam een resoluut besluit, stapte op zijn brommer en reed 60km (ruim 2u) om bij ons de training te volgen. Met de opgedane kennis slaagde hij erin om bij de volgende oogst meer dan 900kg vers product te oogsten wat goed geld opleverde. Verrassend genoeg zei hij toen we het lopende seizoen met hem aan het voorbereiden waren: ‘ik heb al 100 andere boeren enthousiast gemaakt’! Inmiddels zijn al die boeren in zijn gebied bij het project aangehaakt! Sylidio blijkt een echte ondernemer en denkt in het groot. Zo is hij al druk bezig om de groep als coöperatie te registreren. Op die manier wordt iedereen er beter van!

Projectbudget

Om de groei mogelijk te maken is MissionInvest actief op zoek naar een of meerdere donoren die zich aangesproken weten door dit project. Naast financiële inbreng is er volop ruimte om het project ook te bezoeken en/of mee te denken in de ontwikkeling van het programma.Om onze plannen te realiseren willen we graag voor eind 2021 voldoende financiële middelen werven. Daarvoor is nog een eenmalige donatie van € 75.000 nodig. Met dat geld kunnen we dan de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Trainen van 600 extra boeren in verbeterde landbouwtechnieken;
  • Trainen van coöperaties in het verbeteren van planning en management;
  • Installeren van sun-dryers die nodig zijn voor het droogproces van de chilli peppers;
  • Het verbeteren van de lokale loodsen/magazijnen om verderf van het product tegen te gaan.

De donatie bedraagt slechts € 125,= per boer. Helpt u mee?

Creating ripples of hope