ITI

Project story

NL | EN

Help opnieuw 1.000 boeren aan een betere toekomst in Rwanda

Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) is al zes jaar actief in Rwanda. In de afgelopen drie jaar (2019 – 2021) zijn door ITI in Oost-Rwanda al 1.000 boeren getraind om hun landbouwmethode en bedrijfsvoering te verbeteren. Door verhoogde opbrengsten en selectie van de juiste gewassen, verdienen de boeren nu een goed inkomen. Daarnaast zijn ze door een andere manier van grondbewerking ook minder kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Het programma groeit gestaag en biedt veel potentie. Juist daarom is besloten om in een aangrenzend gebied een nieuwe groep van 1.000 boeren te gaan trainen! Fantastisch nieuws dus..!

De focus van het programma is gericht op arme boeren. Omdat Rwanda relatief klein en dichtbevolkt is, bezit een gemiddelde boer slechts circa 0,3 hectare land waarmee hij inkomen moet verdienen om zijn gezin te onderhouden. Door het veranderende klimaat staan de boeren voor extra uitdagingen; de laatste jaren zijn regenvalpatronen moeilijk voorspelbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 70% van de plattelandsbevolking onder de armoedegrens leeft. Dit betekent dat deze mensen minder dan € 1,60 per dag verdienen.

Aanpak van ITI

  • Implementeren van duurzame teeltechnieken, natuurlijke irrigatie, biodiversiteit en bodemmanagement;
  • Organisatieverbetering van de boerengemeenschappen;
  • Versterken van de marktpositie.

De aanpak van ITI richt zich op drie elementen:Teeltechnieken: voor de boer is een vruchtbare bodem die water goed kan absorberen, de basis c.q. het fundament dat noodzakelijk is om de gewassen succesvol te kunnen verbouwen. Door een combinatie van gewassen toe te passen (biodiversiteit), behaalt de boer verschillende voordelen. Niet alleen spreidt hij zijn risico’s maar hij zorgt er ook voor dat de grond niet uitgeput raakt. Door de grond te bedekken met een dikke laag organisch materiaal verdampt vocht moeilijker en wordt de grond beter bevochtigd wanneer het regent. Ook wordt de boer getraind in het gebruik van goede zaden en zaailingen, het gebruik van compost en hoe ziektes voorkomen en natuurlijk bestreden kunnen worden.

Organisatieverbetering: het programma voorziet in twee niveaus van organisatieverbetering. In de eerste plaats op individueel niveau door een goed bedrijfsplan te ontwikkelen en in de tweede plaats op gemeenschapsniveau door gezamenlijk op te trekken binnen een coöperatie. Hiermee kunnen de boeren een betere marktpositie verwerven maar ook veel van elkaar leren en zo elkaar versterken.

Marktpositie: als ITI helpen we de boeren met het vermarkten van hun gewassen. In de gebieden waar ITI werkt richten we ons op de teelt van bananen (matoki) en chilli peppers. De markt voor matoki is enorm in Rwanda, omdat het veel gebuikt wordt in het dagelijks voedsel. De chilli peppers worden van de boeren gekocht en vermarkt in Europa door een speciaal daarvoor opgezette onderneming, Spices Rwanda ltd.

Impact

"Toen ik met het project begon had ik een droom dat het begin moeilijk zou zijn, maar dat er uiteindelijk heel veel mensen geholpen zouden worden. Inmiddels besef ik dat het niet zomaar een droom was. Ben, manager landbouwproject in Rwanda"

Momenteel werkt ITI met circa 1.000 boeren die verdeeld zijn over vier coöperaties. Het succes van de boeren trekt ook anderen aan om actief te worden in het programma. Om het programma uit te breiden wil ITI de komende 2 jaar doorgroeien naar een groep van 2.000 boeren die actief zijn in de teelt van chilli peppers en matoki bananen. Met dit project zijn de boeren in staat om hun inkomen te verviervoudigen waarmee ze structureel uit de armoede raken.

De opstart van het programma was moeizaam de teelt kwam maar lastig van de grond. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en zien de boeren hoe dit programma hun leven verandert en sluiten steeds meer boeren zich aan.

Projectbudget

  • Trainen van 1.000 extra boeren in verbeterde landbouwtechnieken;
  • Trainen van coöperaties in het verbeteren van planning en management;
  • Installeren van sun-dryers die nodig zijn voor het droogproces van de chilli peppers;
  • Het verbeteren van de lokale loodsen/magazijnen om verderf van het product tegen te gaan.

Om de groei mogelijk te maken is MissionInvest actief op zoek naar een of meerdere donoren die zich aangesproken weten door dit project. Naast financiële inbreng is er volop ruimte om het project ook te bezoeken en/of mee te denken in de ontwikkeling van het programma. Om onze plannen te realiseren willen we graag voor eind 2022 voldoende financiële middelen werven. Daarvoor is nog een eenmalige donatie van € 150.000 nodig. Met dat geld kunnen we dan de volgende activiteiten uitvoeren:De donatie bedraagt slechts € 150,= per boer. Helpt u mee?

Creating ripples of hope