ITI Rwanda

Project story

Lease programma en fonds voor mini-bedrijven in Rwanda

Inclusive Trading Initiative (ITI) heeft samen met Amasezerano Community Banking Ltd (ACB), een in Rwanda gevestigd micro finance instituut, een leaseproduct ontwikkeld. Hiermee krijgen start-ups en bestaande mini-ondernemingen de kans hun bedrijf vorm te geven.

Situatie

De bevolking in Rwanda is extreem jong; op dit moment is de gemiddelde leeftijd 23 jaar terwijl 78 procent van de bevolking jonger is dan 35 jaar. Dit levert veel nieuwkomers op de arbeidsmarkt op. Gedwongen door de grote werkloosheid starten veel jongeren een eigen onderneming. Slechts een beperkt aantal overleeft de eerste jaren en weet een stabiel bedrijf neer te zetten. Veelal hebben deze bedrijven grote moeite om toegang te krijgen tot kapitaal om groei van hun bedrijf te financieren. Banken zijn huiverig en vragen hoge rentes of persoonlijke garanties om hun risico af te dekken.

Aanpak

Om verandering te brengen in deze situatie biedt Amasezerano Community Banking een leaseprogramma aan met als doel kansrijke ondernemers te ondersteunen. Binnen het programma doorlopen de ondernemers een entrepreneur-training, ontwikkelen ze een businessplan en vindt een toetsing plaats door een kredietcommissie.

Als het traject goed is doorlopen wordt een lease- contract aangeboden voor de benodigde kapitaalgoederen van max. €5.000 met een looptijd van maximaal 3 jaar.

Binnen ACB is een dedicated team bezig met het in de markt zetten van het product en de cliënten op te volgen. Vanuit Inclusive Trading Initiative leveren we management support aan het team en verzorgen we het beheer van het fonds.

Impact

Het doel van het programma is om binnen 3 jaar te groeien naar een situatie waarbij jaarlijks 4.000 ondernemingen getraind worden waarvan er iedere jaar ongeveer 1.000 een lease contract aangeboden krijgen. Niet alleen krijgen de ondernemers daardoor de kans om hun inkomenspositie te verbeteren maar worden er ook nog eens extra banen gegenereerd.

Investering

Voor dit programma zijn we op zoek naar investeerders met de focus op social impact. MissionInvest biedt u de mogelijkheid te participeren in twee vormen: 1) als strategische donor voor €150.000 (35-40K per jaar); 2) als strategische investeerder in de vorm van een 5 jarige renteloze lening van €100.000 of meer (ivm AFM regelgeving). Er is ruimte voor deze vorm van financiering tot een totaal bedrag van €1.4 miljoen.

Sinds ik professionele apparatuur heb kunnen leasen heeft mijn carrière een vlucht genomen omdat ik mijn dienstverlening heb kunnen uitbreiden” Mijn inkomen is significant gestegen. Christian fotograaf

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit

Creating ripples of hope