Net foundation

Project story

Online toerusting voor de (vervolgde) kerk in het Midden-Oosten

Toerusting in gesloten landen

Joodse en Arabische studenten bereiken met het Evangelie, kerkleiders van de ondergrondse kerk trainen, lessen van de Vroege Kerk doorgeven aan voorgangers.. Dát is het werk van NET Foundation in het Midden-Oosten!

NET Foundation is in 2006 opgericht met als missie: voorgangers wereldwijd toerusten. Zodat zij Bijbelse en theologische kennis ontvangen, praktische vaardigheden aanleren en vanuit een innerlijke overtuiging in staat zijn om met 'hart, hoofd en handen' hun werk te verrichten. In het Midden-Oosten verzorgt NET in drie landen online theologisch onderwijs: in Israël, de Palestijnse gebieden en Egypte.

Israël

NET Foundation werkt in Israël samen met het Israel College of the Bible in Netanya. Sinds 2014 biedt ICB online onderwijs aan vanuit een Bijbelse context, en bereikt daarmee vele Joodse en niet-Joodse studenten met het Evangelie. Er zijn op dit moment ruim 300 actieve gebruikers. NET Foundation faciliteert het online learning platform dat gebruikt wordt voor deze cursussen. Door haar professionele aanpak en brede aanbod bereikt ICB wereldwijd veel studenten. Maar bijzonder is de betekenis die zij heeft voor Joden en Arabieren: vanuit de context van het land van de Bijbel wordt het christelijk geloof uitgelegd en uitgedragen.

Palestina

In de Palestijnse gebieden werkt NET Foundation samen met het Bethlehem Bible College in Bethlehem. De groei van de kerk in het Midden-Oosten maakt dat de noodzaak voor goed Arabischtalig theologisch onderwijs groot is. Speciaal voor de ondergrondse kerk wordt gezocht naar oplossingen voor het trainen van kerkleiders door afstandsonderwijs. Online meer leren over God, de Bijbel en het christelijk geloof is voor hen de enige mogelijkheid. BBC biedt online theologisch onderwijs met Christus als het grote Middelpunt aan Arabische christenen in gesloten landen en moeilijke levensomstandigheden. Jaarlijks ontvangen 125 studenten dit onderwijs. NET Foundation faciliteert het online learning platform en biedt begeleiding en ondersteuning.

Egypte

In Egypte werkt NET Foundation samen met de Koptische Kerk. Deze kerk vertegenwoordigt de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten, en lijdt onder vervolging, discriminatie en geweld. Regelmatig zijn Koptische christenen in het nieuws als slachtoffer van een aanslag. NET werkt samen met de Koptische Kerk aan een online bachelor ‘Vroege Kerk’, die een officiële theologische opleiding zal worden. Voorgangers worden ingewijd in de liturgie en in het lezen van de Bijbel, maar verder blijft de kerkelijke opleiding meestal beperkt. Deze bachelor wil de lacune opvullen en meer inhoud geven aan de opleiding van Koptische voorgangers. De bachelor gaat 50 cursussen van 12 lessen bevatten en zal eind 2020 compleet online staan. In september 2019 start de eerste lichting online studenten.

Projectkosten

In 2019 – 2021 faciliteert NET Foundation volgens bovenstaande omschrijving online theologisch onderwijs in drie landen in het Midden-Oosten. De totale investering voor de periode van drie jaar is € 84.000 voor personeels- en trainingskosten, reiskosten en softwarekosten. Gemiddelde kosten per jaar: € 28.000, waarvoor 450 studenten online onderwijs krijgen.

Impact

NET Foundation werkt in het Midden-Oosten aan haar missie door Bijbelgetrouw theologisch onderwijs online mogelijk te maken. In Israël komen Joodse, Arabische en internationale studenten in aanraking met de Messias van Israël. In Egypte helpt dit onderwijs van de Vroege Kerk Koptische kerkleiders bij het verstaan van Gods Woord en bij de vragen en uitdagingen die vandaag op hen afkomen.

“This study is my lifeline to the globe and to the church” anonieme student uit Jemen

Vanuit Palestina wordt de ondergrondse kerk bemoedigd door het contact met andere christenen en toegerust voor het werk onder gemeenteleden. Zo kan de kerk in het Midden-Oosten groeien en wordt Gods Koninkrijk groter, tot “de aarde vol zal zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jes 11 : 9).

Creating ripples of hope