SDOK - Azië

Project story

Ondersteunen van christenen in Bangladesh

Een evangelisatiefolder die Bijay, uit Bangladesh, ontving van een evangelist vormde het startpunt van zijn zoektocht naar de waarheid. In de koran raakte hij meer en meer teleurgesteld. ‘Als zelfs Mohammed niet zeker was van zijn eeuwige bestemming, hoe kan ik dat dan wel ooit worden?!’ Door de folder en de Bijbel die Bijay kreeg, kwam hij uiteindelijk tot de conclusie: de Bijbel is waar en Jezus is de Waarheid.

Toen begon de vervolging. Moslimleiders uit het gebied waar Bijay woonde, merkten zijn verandering. Na meerdere keren bedreigd te zijn, namen ze hem op een dag hardhandig mee en mishandelden hem drie dagen lang. Bijay gaf zijn geloof niet op. Martelingen, mishandelingen, angsten, vernederingen; broeders en zusters wereldwijd hebben hiermee te maken, omdat ze hun geloof in Christus niet verloochenen. Voor hen zet SDOK zich in.

Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is.

Situatieschets

Sinds 1988 is de islam de staatsgodsdienst in Bangladesh. In totaal is ongeveer 85% moslim en ruim 14% hindoe. Officieel geldt er godsdienstvrijheid in Bangladesh, maar de kleine minderheid christenen (minder dan 1% van de bevolking) wordt in de praktijk achtergesteld en verdrukt.

Vervolging en tegenstand

De tegenstand is het grootst wanneer moslims tot bekering komen. Deze christenen krijgen vaak te maken met sociale uitsluiting, bijvoorbeeld in de lokale dorpsgemeenschap. Dat kan betekenen dat ze niet langer gebruik mogen maken van de waterpomp in het dorp. Daarnaast worden christenen regelmatig ontslagen en niet meer ingehuurd als dagarbeider. In enkele gevallen komt het voor dat christenen vanwege de tegenstand moeten verhuizen naar een andere plaats. In het recente verleden zijn meerdere christenen gedood vanwege hun geloofsgetuigenis. Ook krijgt de radicale islam in Bangladesh meer voet aan de grond.

Moeite van evangeliseren

In Bangladesh zijn weinig kerken en organisaties actief in evangelisatie. Enerzijds vanwege de weerstand vanuit de samenleving – onze partner heeft in het recente verleden hiervoor dreigberichten ontvangen. Aan de andere kant is de lokale kerk in Bangladesh klein in aantal en mist zij een stuk Bijbelse toerusting. Sommige kerken weigeren actief te evangeliseren vanwege de dreiging en het gevaar. Veel christenen in Bangladesh zijn op zoek naar stabiliteit, om sterk te staan en uiteindelijk te kunnen functioneren als één Lichaam van Christus. Door hen te ondersteunen bij de aanschaf van een kerkgebouw hopen wij vanuit SDOK hierin te voorzien.

Project en impact

Eén van de projecten van SDOK is het financieren van een kerkgebouw in Bangladesh. Op deze manier hopen wij als SDOK de kleine, christelijke gemeenschap in Dhaka geestelijk toe te rusten en bij te staan wanneer zij tegenstand ervaren. Eenzaamheid in geloof is een enorme valkuil. Door samen te komen in een kerkgebouw, wordt het gemeente-zijn gestimuleerd.

De afgelopen jaren is het aantal (nieuwe) huisgemeenten gegroeid. De ‘moederkerk’ bevindt zich in de Dhaka en telt 100 tot 150 leden. Vanuit deze gemeente worden de evangelisatie-activiteiten in de rest van het land gecoördineerd. Op dit moment huurt de moedergemeente in Dhaka een gebouw dat dienst doet als kerk en kantoor. De laatste tijd is er steeds de dreiging dat de verhuurder huurcontract zal opzeggen. De mogelijkheden om een alternatief gebouw te huren zijn klein, vrijwel geen enkele eigenaar van onroerend goed is namelijk bereid een gebouw aan christenen te verhuren, zeker niet als het als kerkzaal gebruikt zal worden.

De aanschaf van dit kerkgebouw moedigt de gemeente aan in hun focus op evangelisatie onder moslims en hindoes in Bangladesh. Met als beoogde impact de uitbreiding van Gods Koninkrijk in het land. Een bijkomend voordeel is dat wanneer de christengemeente in Dhaka een eigen kerkgebouw heeft, het voor de overheid niet mogelijk is deze te sluiten.

Het kerkgebouw biedt o.a. ruimte voor:

  • (vervolgde) christenen
  • kerkelijke samenkomsten en aanbidding
  • plek voor Bijbels onderwijs
  • kantoorruimte voor personeel
  • ruimte voor kinder- en jongerenwerk

Projectkosten

De totale kosten van aankoop van het kerkgebouw zijn rond de €125.000. Gemeenteleden zelf dragen bij en werven fondsen in Bangladesh om het gebouw te bekostigen. Daarnaast dragen verschillende Nederlandse betrokkenen bij. Via Mission Invest zijn we op zoek naar een bedrag van €30.000 om in de totaalkosten van 2019 te kunnen voorzien.

Creating ripples of hope