SDOK

Project story

Ondersteunen van christenen in de Arabische wereld

Een evangelisatiefolder die Bijay ontving van een evangelist vormde het startpunt van zijn zoektocht naar de waarheid. In de koran raakte hij meer en meer teleurgesteld. ‘Als zelfs Mohammed niet zeker was van zijn eeuwige bestemming, hoe kan ik dat dan wel ooit worden?!’ Door de folder en de Bijbel die Bijay kreeg, kwam hij uiteindelijk tot de conclusie: de Bijbel is waar en Jezus is de Waarheid.

Toen begon de vervolging. Moslimleiders uit het gebied waar Bijay woonde, merkten zijn verandering. Na meerdere keren bedreigd te zijn, namen ze hem op een dag hardhandig mee en mishandelden hem drie dagen lang. Bijay gaf zijn geloof niet op.

Martelingen, mishandelingen, angsten, vernederingen; broeders en zusters wereldwijd hebben hiermee te maken, omdat ze hun geloof in Christus niet verloochenen. Voor christenen als Bijay zet SDOK zich in.

Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is.

Vervolging en tegenstand

In veel landen in het Midden-Oosten is het overgrote gedeelte van de inwoners moslim. Bestaande en traditionele christelijke groeperingen worden soms getolereerd. Dat geldt niet voor moslims die hun oude geloof achter zich laten en christen worden. Deze ‘ex-moslims’ hebben te maken met vervolging vanuit de overheid, maar voornamelijk vanuit hun omgeving. Vrienden en familieleden van deze bekeerde moslims zetten hen vaak onder druk en bedreigen hen. Hierdoor komt het voor dat ex-moslims moeten onderduiken omdat hun leven gevaar loopt. Ook kan hun bekering ervoor zorgen dat ze hun baan verliezen, en daarmee hun inkomen. Ze raken financieel in de problemen en weten niet hoe ze rond moeten komen.

Het project

SDOK geeft in 2020 op verschillende manieren steun aan ex-moslims en hun gezinnen. Via lokale contactpersonen zorgen we bijvoorbeeld voor financiële ondersteuning, een tijdelijke huisvesting op een veilige plaats en onderwijs voor de kinderen. Naast deze praktische hulp geven we pastorale zorg aan deze christenen/gezinnen. Via regelmatige bezoeken worden onze broeders en zusters en hun kinderen bemoedigd en toegerust in hun geloof.

In totaal hoopt SDOK veertig gezinnen te ondersteunen in 2020. De bedragen en soorten hulp die voor een individuele broeder of zuster of gezin nodig zijn, verschillen sterk. Soms volstaat pastorale zorg, in andere gevallen zijn ook opvang en medische zorg nodig.

Projectkosten

SDOK zoekt via MissionInvest donoren voor dit belangrijke project waarmee jonggelovigen in de Arabische wereld worden geholpen. Er is nog minimaal een bedrag nodig van € 15.000.

Creating ripples of hope