YEP

Project story

Selecteer de kanshebbers en maak er ondernemers van

Ondernemersvaardigheden en management skills. Daar draait het om in het YEP programma. Een effectief, tweejarig opleidingsprogramma in Ethiopië, waarin theorie en praktijk hand in hand gaan. Veel ontwikkelingsprogramma’s richten zich op de allerarmsten. YEP benadert het van een andere kant. Zoek de high potentials en leer hen business te ontwikkelen. Het gevolg is een beter florerend bedrijfsleven, groei van de economie, toename van werkgelegenheid en een hogere levensstandaard.

Uniek programma

In 2017 introduceerde YEP Ethiopia dit unieke programma. Een business opleiding die gericht is op alle facetten van het ondernemerschap. Een programma dat veel weg heeft van een MBA. De modules waarin les wordt gegeven zijn:

  • Entrepreneurial Skills & HRM
  • Business Management
  • Supply Chain Management
  • Marketing & Sales
  • Innovation
  • Communication
  • Business Ethics
  • ICT
  • English
  • Finance

YEP trainees volgen ieder kwartaal één week class room trainings. Gedurende de opleiding werken zij aan een business plan en een persoonlijk ontwikkelplan. Een personal coach begeleidt de trainees daarbij. In Community of Practise bijeenkomsten reflecteren zij samen met collega trainees op hun vorderingen in het programma. Ook adviseren zij elkaar en delen hun best practises.

Het YEP programma is een algemene ondernemers- en managementopleiding. (Toekomstige) managers uit productie, handel, dienstverlening, overheid en gezondheidszorg werken in dit programma aan hun leiderschaps- en management skills. Aan het einde van de opleiding ontvangen zij het YEP certificaat.

Door professionals uit Nederlands bedrijfsleven

Lessen worden gegeven door professionals uit het Nederlandse bedrijfsleven. Zij dragen theoretische kennis over en maken de vertaalslag naar de praktijk aan de hand van hun ervaringen in het (internationaal) zaken doen. Trainees worden aangezet met hun verworven kennis aan de slag te gaan in het bedrijf waar zij werken. Via een electronic learning environment is er doorlopend contact tussen trainers en deelnemers.

Strategische toekomst voor Ethiopië

Dit unieke programma oogst veel belangstelling en waardering. ‘Dit is precies wat Ethiopië nodig heeft’ is een veel gehoorde reactie. Het programma dóet echt iets met de mensen. Werkgevers zijn er erg enthousiast over, evenals de trainees zelf. Iemand reageerde: ‘bedankt voor deze gouden kans’. ‘Keep up planting, for sure you will see the fruit’, geeft een ander aan.

Ik ben gepromoveerd tot General Manager dankzij het YEP programma Deelnemer

Aantal deelnemers en kosten

In 2018 namen 30 trainees deel aan het programma. In 2020 groeit het door naar 54 deelnemers en vanaf 2020 zullen er 72 trainees participeren! In de periode 2014-2018 is er al € 100.000 in het programma geïnvesteerd. Voor de jaren 2019 en 2020 is nogmaals een investment van € 100.000 nodig. Met het toenemend aantal studenten die ook zelf een forse financiële bijdrage moeten leveren, zal het programma vanaf 2021 volledig selfsustainable zijn!

Impact

Dit programma is uniek in Ethiopië. Het heeft al de aandacht getrokken van de Ethiopische overheid en de NL-ambassade. De eerste diploma-uitreiking in Juni 2019 zal dan ook op de NL-ambassade plaatsvinden! Het programma focust sterk op kwaliteit en niet op grote aantallen. Niettemin is de impact groot omdat er vanaf 2020 al ruim 50 bedrijven in het programma zitten waarvan YEP de managers en ondernemers traint die soms zelf ook weer tientallen werknemers aansturen. De impact van YEP zit vooral op ontwikkeling van ondernemerschap, groei van bedrijfsontwikkeling, groei van economie en arbeidsplaatsen en uiteindelijk een betere levensstandaard voor gezinnen die in de diverse bedrijven werkzaam zijn.

Creating ripples of hope