Afghaanse kerk in Griekenland

Griekenland

€ 200.000

8%

100+ nieuwe gelovigen

Griekenland

€ 200.000

8%

100+ nieuwe gelovigen

Projectomschrijving

Help ons met de opbouw van de Afghaanse kerk in Griekenland

Context
De afgelopen jaren is Griekenland overspoeld met vluchtelingen. Velen noemden het een crisis, maar anderen zagen de mogelijkheden waar God in voorzag om de Goede Boodschap te delen met mensen die in hun eigen land moeilijk te bereiken zijn. Zo werd in 2014 in Athene een Bijbelstudiegroep voor Afghaanse vluchtelingen opgericht door een Afghaan die zelf net tot geloof was gekomen. Hij was vol passie om ook anderen te helpen de Waarheid te vinden. Al snel was de groep te groot om thuis bijeen te komen. Vanaf dat moment was het nodig om ruimtes van kerken of organisaties in bruikleen te vragen of te huren. Sinds de start van wekelijkse zondagsdiensten in 2015 komen Afghaanse en Iraanse vluchtelingen samen als een kerk, genaamd Agape. Deze gemeenschap van gelovigen laat Gods liefde schijnen door de zondagse diensten, wekelijks onderwijs, dagelijkse gemeenschap en voortdurend gebed.

‘Als we aanbidden, doen we dat met ons hele hart en ziel, want het is alsof we eerder in de gevangenis zaten, maar nu zijn we vrij door Jezus Christus’ – nieuw gelovige uit gemeente van Agapè. 

Missionair project
Agape’s drang om Gods missie voor de kerk te vervullen, zoals beschreven in Mattheüs 28:18-20, heeft geleid tot verspreiding naar drie locaties: Athene, het eiland Lesbos en Neos Milotopos (in het noorden van Griekenland). Een grote stap voorwaarts was ook de voltooiing van de non-profit registratie van Agape in de zomer van 2021. Tot die tijd was het vanwege Griekse regelgeving niet mogelijk om een ruimte of gebouw in eigen beheer te hebben. Nu er een formele registratie is, zien we uit naar een eigen locatie. Tot op heden worden er namelijk steeds op wisselende locaties bijeenkomsten gehouden. Wat zou het fijn zijn wanneer Agape een eigen herkenbare plek krijgt. Dat zou niet alleen stabiliteit geven aan het leiderschap van de kerk, maar het biedt ook veel mogelijkheden om kerkleden en andere vluchtelingen effectief te dienen in woord en daad.

Nu Agape een sleutelfunctie heeft ontwikkeld in de bediening onder Afghaanse en Iraanse vluchtelingen in Griekenland, wil de kerk graag een pand (een appartement of een klein gebouw) kopen. Daarmee zouden we een nieuwe fase ingaan als het gaat om de bediening van de kerk onder Farsi en Dari sprekende vluchtelingen. Idealiter is het een pand dat multifunctioneel bruikbaar is en ruimte kan bieden aan o.a. kerkdiensten, persoonlijke ontmoetingen, geestelijke begeleiding, traumazorg, educatieve programma’s voor kinderen, fitness groepen, outreach-projecten, enz. Voor deze jonge kerk zal een dergelijk gebouw een enorme zegen zijn en wekelijks een positieve impact hebben op de levens van tientallen gezinnen en 100+ nieuwe gelovigen.

Investering in gebouw                                                                                                                                                                                            Waar westerse kerken doorgaans een stabiel inkomen hebben van hun eigen leden, is dat een ander verhaal voor Agape. De kerk heeft het financieel moeilijk, omdat bijna alle leden vluchtelingen zijn. Deze mensen blijven meestal slechts voor een korte overgangs-periode, om vervolgens door te trekken naar omliggende landen in Europa. Bovendien kloppen ze zelf vaak met (financiële) noden aan bij de kerk in plaats van bij te dragen aan het inkomen van de kerk. Dit betekent dat Agape erg afhankelijk is van de (financiële) steun van het wereldwijde lichaam van Christus om de missie uit te kunnen dragen.

Voor de aankoop van een pand zoekt Agape kerk een combinatie van donateurs en investeerders. Onderzoek heeft uitgewezen dat de prijzen voor geschikte faciliteiten variëren van 100.000 tot 250.000 euro, afhankelijk van de grootte van het gebouw. Een paar specifieke gebieden rond het centrum van Athene bieden zowel betaalbare opties als locaties die met het openbaar vervoer en/of te voet bereikbaar zijn.

Fondsenwerving                                                                                                                                                                                                  Omdat Agape Church geen fondsenwervende staf heeft, is MissionInvest gevraagd om via haar netwerk in Nederland en de USA fondsen te werven voor dit belangrijke project. Hoe bijzonder is het om juist als christenen jong-gelovigen te kunnen helpen. Velen van hen zijn ex-moslims. Ze hebben de Waarheid net gevonden, maar leven nog met duizenden vragen en in veel onzekerheid. Het bieden van een vaste plek voor ontmoeting is voor hen ongelofelijk belangrijk. Omdat Agapè Church ook al rechtstreeks wat donaties heeft ontvangen, zal MissionInvest zich inspannen om een bedrag van € 200.000 te werven.

De eerste pogingen om fondsen te werven voor de aankoop van een pand zijn veelbelovend. Met steun van Amerikaanse donoren en kerken is inmiddels al ruim € 40.000 ontvangen, waarvan € 15.000 via MissionInvest USA. ‘Dit geeft ons als Agapè Church de hoop dat we in 2024 tot een aankoop kunnen overgaan. Als God het wil, zullen we een plek hebben die een goede ondersteuning biedt voor de bediening van de kerk in de toekomst.’

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!