Creating ripples of hope

Latest MI Newsletter

Vision story

Ripples..! Van betekenis zijn, het verschil maken, anderen hoop geven, iets in beweging brengen….de bekende ‘steen in de vijver’. Rimpelingen die zich verspreiden met een impact die steeds groter wordt. Dat is onze gezamenlijke passie: een steentje bijdragen aan het oplossen van problemen in deze wereld. Dichtbij of ver weg en op verschillende gebieden: klimaat, armoede, ziekten, geloofsvervolging, etc.

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. Mother Teresa

MissionInvest wil ripples of hope creëren. Perspectief bieden voor kwetsbare mensen in deze wereld. MissionInvest wil krachten bundelen van christen ondernemers en vermogensfondsen in de overtuiging dat God elk mens talenten heeft gegeven om ermee aan de slag te gaan en iets positiefs te realiseren. Met uw investeringen in kennis, tijd en geld kunt u op een geweldige manier duurzaam bijdragen aan christelijke projecten met een duidelijk ideëel of missionair doel.

"..so that we might have hope" - Romans 15:4

Te financieren
projecten

U hebt een missie, u hebt financiële middelen….maar nu bent u op zoek naar een goed project! Een project dat past bij uw missie. Dat is voor u cruciaal! MissionInvest weet dat. En daarom wil ik ook maximaal recht doen aan uw persoonlijke wensen. Mijn doel is geen projecten te verkopen, maar te bemiddelen in projecten die bij u passen.

Typerend voor MissionInvest projecten:

MissionInvest biedt u een breed palet aan verschillende type projecten. Zowel filantropie als impact investeren. MissionInvest voert de projecten niet zelf uit; zij werkt als intermediair lean en mean direct samen met betrouwbare organisaties wereldwijd. Deze directe aanpak levert u al gauw een gemiddelde besparing op van 10-15% in uw projectbudget.

Gefinancierde projecten

Kijk hier om een impressie te krijgen van projecten die momenteel nog volop in uitvoering zijn. Deze projecten zijn inmiddels met behulp van MissionInvest voor 100% gefinancierd. Bent u benieuwd waarom anderen hebben gekozen voor een samenwerking met MissionInvest?

MissionInvest speelt de belangrijke rol van verbinder! Daarbij gaat het om meer dan financieren alleen; het gaat om passie en drive om een verschil te maken. Dat is wat ons allen bindt; investeerders en ondernemers. - Jaap Jan Verboom, directeur Truvalu

Mijn diensten

Consultancy

Moet u strategische keuzes maken? Wilt u een betekenisvol project ontwikkelen? Ik adviseer u graag!

Voor ondernemers, vermogensfondsen en fondsenwervende organisaties:

 • Beleid en Strategie
 • Projectontwikkeling
 • Business Development USA Fundraising
 • Personal coaching fondsenwervers

Door inbreng van mijn expertise wordt u als ondernemer cq vermogensfonds in staat gesteld om met uw missie meer impact te bereiken. Mijn rol: vertrouwenspersoon, sparringpartner, verbinder, intermediair.
We definiëren vanuit uw missie een heldere strategie voor fondswerving en door coaching behaalt u betere resultaten. Indien relevant, kunnen we werken aan de opbouw van uw netwerk in de USA.

Fondsenwerving

Wilt u nog méér bereiken met uw missie? Bent u op zoek naar fondsen voor uw project? Ik help u graag!

Voor fondsenwervende organisaties en particuliere initiatieven:

 • Toegang tot breed (internationaal) netwerk
 • Donormatching
 • Gerichte fondsenwerving op projectbasis

Ik adviseer niet alleen, maar wil dat advies ook omzetten in resultaat! We definiëren een haalbaar doel, waar we samen voor gaan. Ik ga dus ook zelf voor uw organisatie aan de slag om de benodigde fondsen binnen te halen. Mijn belangrijkste toegevoegde waarde voor u is het brede netwerk van betrouwbare relaties in met name de zakelijke markt.

Impact investeren

U wilt een grootschalig ideëel of missionair project ontwikkelen? U zoekt investeerders? Ik bemiddel graag voor u!

Voor ondernemers:

 • Toegang tot breed (internationaal) netwerk
 • Combinatie geefgeld en investeringsgeld
 • Zowel leningen (vanaf € 100.000) als participaties
 • Focus op social rendement ('impact first')

Vanuit mijn rol als verbinder breng ik grotere partijen bij elkaar om gezamenlijk te investeren in betekenisvolle projecten. De crux ligt in het connecten van betrouwbare partijen. Vanuit een gedeelde missie willen we substantieel impact realiseren. De projecten bevinden zich in Nederland en in diverse ontwikkelingslanden.

Mijn passie

Ik ben Wim Hasselman. Wat ik de mooiste gesprekken vind? Met elkaar praten over de dingen die je echt raken. Dan kijk je in elkaars hart. Dan gaat het over waarden die je als christen deelt. De passie die je diep van binnen voelt. Je overtuiging, je visie en hoe je die visie wilt uitdragen. Je persoonlijke missie dus! Daarmee krijg je focus en maak je helder waar je voor staat. Waar je uiteindelijk je energie, tijd en geld graag aan besteedt. Delen wordt dan echt vermenigvuldigen!

Business...een klik met ondernemers en zakelijke relaties is er zeker; ik spreek hun taal, ken hun drive, hou van hun optimisme en hun grensverleggend bezig zijn. De zakenwereld ken ik goed; ik heb er zelf 15 jaar met veel plezier in gewerkt. Daarna heb ik bewust de overstap gemaakt naar de NGO wereld; dat waren 18 prachtige jaren! Sinds december 2018 ben ik zelfstandig ondernemer met MissionInvest. Beiden werelden ken ik dus van binnenuit. Beide werelden hebben elkaar ook veel te bieden! Vanuit die overtuiging is het altijd mijn missie geweest om ondernemers en vermogensfondsen te verbinden met het goede doel. Ik vond het gaaf om de idealen van de ondernemer te ontdekken, aan te sluiten bij zijn missie en visie en een brug te slaan tussen de business en de NGO wereld. Juist in het samen doen realiseerden we de mooiste projecten.

Wilt u sparren over uw persoonlijke missie, uw uitdaging of over het ontwikkelen van een ‘eigen' project? Wilt u sparren over de keuze tussen filantropie en/of impact investeren, over samenwerking met goede doelorganisaties of zoekt u fondsen voor uw project? Met MissionInvest ben ik graag uw sparringpartner. Let's create ripples of hope together!

Hope to meet you soon!