Investeer in True Value..!

Wereldwijd

€ 2.500.000

40%

4%-4,5% Cumpref dividend

5.000 boeren

500 banen

Wereldwijd

€ 2.500.000

40%

4%-4,5% Cumpref dividend

5.000 boeren

500 banen

Projectomschrijving

Truvalu onderneemt met ondernemers en creëert True Value…

Truvalu onderneemt met ondernemers en investeert kapitaal in lokale bedrijven in de agrifood sector. Dit stelt hen in staat om hun omzet en winsten te vergroten en om waarde te creëren in hun waardeketens. Daarnaast draagt dit bij aan de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van lokale gemeenschappen.

Door een zelf ontwikkelde ‘co-entrepreneurship’ aanpak, participeert Truvalu als strategische partner en minderheidsaandeelhouder inmiddels in ruim 40 bedrijven in diverse opkomende markten. Truvalu verstrekt kapitaal, concreet bedrijfsadvies, toegang tot netwerk en markten, ondersteuning in handel, (technische) kennis en toegang tot technologie, zowel in internationaal, regionaal en lokaal verband.

Voorbeeldbedrijf
Ecodudu is een innovatief bedrijf dat met behulp van de zogenaamde ‘black soldier fly’ biologisch afval, zoals avocado- en mangopulp, omzet in biologische kunstmest. Daarnaast zijn de larven van deze vlieg een rijke bron aan proteïne en vormen daarmee een belangrijke ingrediënt voor het produceren van diervoeding.

‘We zijn blij Truvalu als strategische partner aan boord te hebben om ons te helpen sneller op te schalen en meer waarde voor onze klanten te creëren. In aanloop naar het investeringsproces deed Truvalu dingen die andere investeerders doorgaans niet doen. Ze bouwde een financieel model voor ons en faciliteerde een traject waarbij twee technische experts samen met ons een strategisch plan hebben ontwikkeld. We weten nu welke strategische stappen we moeten zetten. En dat is mogelijk dankzij de investering die Truvalu heeft gedaan. Het is geweldig dat Truvalu samen met ons oploopt.’ – Adan Mohammed, founder of Ecodudu

Groeiambitie
Truvalu is actief in Colombia, Kenia, Oeganda en Bangladesh. Truvalu heeft een mooie investeringsportefeuille gecreëerd van 15 bedrijven die een economische waarde vertegenwoordigen van ruim € 3,0M. De ambitie is om met deze bedrijven verder door te groeien en er minimaal 10 mooie bedrijven aan de portefeuille toe te voegen in de focuslanden Kenia, Oeganda, Colombia en Bangladesh. Voortbordurend op het vorige succes is er nu een nieuwe kapitaalronde van € 5,0M geopend.

Impact
Lokale mkb zijn de motor van veel economieën en ze hebben een unieke positie. Ze zijn geworteld in lokale gemeenschappen en ze zijn in veel gevallen ook het eigendom van leden uit diezelfde gemeenschap. Ze kopen hun grondstoffen in bij boeren uit de omgeving en hebben vaak werknemers uit de gemeenschap in dienst. De gegenereerde omzet en winsten komen ten goede aan de lokale economie.

Gemiddeld werkt elk bedrijf waarin Truvalu investeert met 1.000 lokale boeren en worden er 100 banen gecreëerd of in stand gehouden. Elke geïnvesteerde euro vertaalt zich in circa € 5 lokaal gecreëerde waarde. Door te investeren in 10 nieuwe bedrijven zal de beoogde impact van deze nieuwe kapitaalronde dus naar verwachting het volgende betekenen: een beter inkomen voor circa 10.000 boeren, 1.000 banen erbij en € 25.000.000 lokaal gecreëerde waarde.

Financiering
Tijdens de vorige kapitaalronde in de periode 2021-2022 zijn lange termijn investeerders aangetrokken om de groeiambitie van Truvalu waar te kunnen maken. In die ronde is in totaal € 2,4M opgehaald: 50% door Truvalu zelf en 50% door MissionInvest.

Omdat er nog veel kansen liggen in het verder uitbouwen van de portfolio van Truvalu, is er per begin 2023 een nieuwe kapitaalronde van € 5M geopend. MissionInvest wil zich weer graag inzetten voor de succesvolle missie van Truvalu en beoogt 50% van het benodigde kapitaal te realiseren via haar netwerk. In totaal dus € 2,5 Miljoen. In termen van impact zal MissionInvest met dit bedrag het volgende bereiken: beter inkomen voor 5.000 boeren, 500 banen erbij en € 12.500.000 lokaal gecreëerde waarde!

Omdat snelle exits niet mogelijk zijn in de type projecten die Truvalu uitvoert, gaat het om lange termijn investeringen met een looptijd van 7-9 jaar, ook wel patiënt capital genoemd. Naast een relevante impact vergoedt Truvalu Enterprises I een cumulatief preferent dividend van 4% bij een investering van € 250.000 en van 4,5% cumulatief preferent dividend bij een investering van € 500.000. Voor deze ronde zijn dus twee type tickets beschikbaar:

  • € 250.000 – 4% op jaarbasis, als cumpref dividend
  • € 500.000 – 4,5% op jaarbasis, als cumpref dividend

Graag komen we in contact met investeerders die kansrijke collega MKB-ondernemers in Kenia, Oeganda, Colombia en Bangladesh een mooie toekomst gunnen! Niet sec voor henzelf, maar vooral vanwege de enorme impact die elke geïnvesteerde euro heeft op de lokale economie. Wat is er mooier dan uw geld te laten werken, waarbij ‘social impact en een mooi financieel rendement’ hand in hand gaan. Dit project is daarom een prachtig voorbeeld van missiegericht investeren!

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!