Graan uit de woestijn

Egypte

€ 112.560

100%

150 boeren + voedsel voor 5.000 arme christenen

Egypte

€ 112.560

100%

150 boeren + voedsel voor 5.000 arme christenen

Projectomschrijving

Help de Egyptische kerk graan te verbouwen in de woestijn!

In de Bijbel staat een prachtige belofte: ‘De woestijn zal bloeien’. Dat zien we gebeuren in Israël, en dat gaat ook gebeuren in Egypte! De plannen zijn inmiddels ontwikkeld!

Urgentie
Er is veel armoede in het zuidelijk deel van Egypte. Rond de stad Al Qusseya leeft de meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens.  De werkeloosheid is enorm in dit gebied. Van de bevolking is zo’n 30% christen. Deze mensen lijden net als hun moslimburen door een gebrek aan werk en inkomen. De situatie is in 2022 sterk verslechterd doordat de voedselprijzen zijn verdubbeld. Alles wordt ingevoerd; het land produceert zelf veel te weinig voedsel.

Project
Stichting Nijlvallei is onder leiding van oprichter Jos Strengholt al 30 jaar actief in Egypte. Zij werken intensief samen met de Koptische kerk in de regio van Al Qusseya. De kerk is in dit gebied een belangrijke ‘speler’. Zij wil op een praktische manier invulling geven aan armenzorg. In dat kader wil zij in totaal 189 (!) hectare woestijngebied aankopen met als doel om dat te ontginnen tot akkerland voor de verbouw van graan.

‘Uw eenmalige donatie zal duizenden van onze gemeenteleden in Al Qusseya de hulp geven waardoor ze kunnen overleven.’  –  Bisschop Thomas van Al Qusseya

Aanpak
We beginnen met een pilot van 21 hectare. Het droge woestijnland is al aangekocht door de kerk, er is een put geslagen, maar nu moet het land bemest gaan worden en er moet een irrigatiesysteem worden aangelegd. In november 2023 hopen we te kunnen zaaien, om in mei 2024 de eerste grote oogst binnen te halen. Het merendeel, ofwel 60% zal worden ingezet om brood te bakken voor de allerarmsten. De overige 40% van de oogst zal worden verkocht en de opbrengst daarvan zal bestemd worden voor het doen van noodzakelijke reparaties aan het irrigatiesysteem en om zaaigoed te kopen voor het volgende seizoen.

Impact
Dit project van 21 hectare gaat jaarlijks 150-180 ton graan (tarwe) opleveren. Daarmee kunnen 180.000 – 200.000 broden worden gebakken! Genoeg om jaarlijks circa 1.000 armlastige gezinnen (circa 5.000 mensen) te voeden. In het kader van voedselzekerheid biedt dit project een geweldig perspectief. Bovendien zullen door dit project ook 150 boeren werk hebben, en getraind worden in ecologisch verantwoord boeren.

Kosten
De kerk heeft geïnvesteerd in de aankoop van de 21 hectare grond. Om het project te kunnen starten is op korte termijn (voor juni 2023) financiering nodig voor de aanschaf en installatie van irrigatiesystemen, en de inkoop van zaaigoed en bemestingsmateriaal. Daarnaast zijn er kosten voor projectbegeleiding, etc. De éénmalige kosten voor dit project bedragen € 115.500. Zodra het project draait en de gewassen aanslaan, is er na de eerste oogst geen donatiegeld meer nodig! Het gaat dus om een éénmalige steun die nodig is om de ‘motor’ van graanproductie op gang te brengen. Daarna kan het project zelfstandig verder en is het financieel sustainable.

Uniek ‘investerings’ project!
Dit project spreekt enorm tot de verbeelding: 21 hectare woestijn wordt akkerland! Hoewel de eerste ervaringen positief zijn, is dit project nog wel een pilot en daarom ook ‘spannend’ of het uiteindelijk succesvol wordt. Vindt u het mooi om juist in zo’n project te ‘investeren’? Met u éénmalige donatie kunt u een grote omslag teweeg brengen. Daarmee helpt u de Koptische broeders en zusters die het in Egypte toch al moeilijk hebben, om hun kinderen te kunnen voeden. Bovendien zal deze pilot in de toekomst meer investeringen aantrekken als we aantonen hoe effectief deze donaties zijn.

Missioninvest biedt u de mogelijkheid ook persoonlijk te participeren in dit project. De totaal benodigde donatie is € 115.500, ofwel €5.500 per hectare. Het mooie van uw steun voor dit project is dat de donatie die u nu zaait, jaar in jaar uit voor een enorme oogst zal zorgen!

Referentie

‘Het was heel mooi samenwerken met MissionInvest. Dankzij jullie inzet waren we binnen een jaar tijd in staat 21 hectare dode woestijngrond in bloei te zetten.  Jullie beloven dit te doen, en hebben het waargemaakt’ – Jos Strengholt, directeur Stichting Nijlvallei

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!