Voorgangers trainen in Kenia

Kenia

€ 135.000

41%

250 voorgangers en 12.500 gemeenteleden

Kenia

€ 135.000

41%

250 voorgangers en 12.500 gemeenteleden

Projectomschrijving

Voorgangers toerusten in Kitale, noordwestelijk Kenia

Missie
NET Foundation werd opgericht om wereldwijd Bijbelgetrouw onderwijs en toerusting te kunnen bieden aan predikanten, evangelisten, jeugd- en vrouwenwerkers die vanwege afstand, geld, veiligheid of werk niet in staat zijn een voltijds (traditioneel) onderwijsprogramma te volgen. In veel landen in Afrika en Azië heeft meer dan 90% van de voorgangers en evangelisten onvoldoende Bijbelse en praktische toerusting ontvangen. NET doet dat online (en in samenwerking met Bijbelscholen) waar het kan, en in fysieke bijeenkomsten waar dat nodig is (bijv. vanwege het ontbreken van een goede internetverbinding).

NET ontwikkelde voor deze toerusting zelf het NET curriculum ‘Serving in God’s vineyard’, dat bestaat uit tien cursussen/trainingen. Hierin komen alle aspecten van het werk van een voorganger aan bod, zoals bijvoorbeeld roeping, inhoud van de Bijbel, preken en pastorale zorg. Het streven is om op iedere locatie waar NET actief is jaarlijks drie conferenties te verzorgen, zodat een voorganger in ongeveer drie jaar is toegerust. Waar nodig worden de cursussen vertaald in lokale talen.

Kenia
In Afrika is Kenia het snelst groeiende land met het grootste aantal kerken. Deze onstuimige groei brengt ook veel uitdagingen met zich mee, want de christelijke kerk heeft een groot gebrek aan goed Bijbels onderwijs. Zelfbenoemde zogenaamde televangelisten en churchpreneurs spelen daar handig op in met alle gevolgen van dien. Door gebrek aan kennis is de christelijke gemeente vatbaar voor het welvaartsevangelie, valse leer en een onjuiste uitleg van de Bijbel. Daarnaast kampt de kerk met problemen als secularisatie en relativering van Bijbelse waarden en normen.

In Kenia heeft NET Foundation een regionale coördinator ter plaatse met 5 trainers. Vanuit twee hoofdplaatsen (Bumala en Kitale) worden conferenties verzorgd in omliggende plaatsen, zodat de voorgangers daar gemakkelijk kunnen komen.

Kitale
In het westen van Kenia werkt NET Foundation samen met pastor David Wafula, een bevlogen werker in Gods Koninkrijk. In een cirkel rond Kitale wordt op 7 plekken het NET Curriculum aangeboden. David doet dat door wekelijkse avondsessies op de plek waar de voorgangers wonen. In ongeveer twee maanden wordt dan een cursus behandeld. Hierbij worden ook assistent-trainers ingezet.

‘I used to take so long to prepare a sermon, but when we did the course of PASSION TO PREACH, it presented a very good way how to prepare a sermon. I no longer struggle.’ – Pastor Samuel Kariuki

Projectkosten
Voor 2023 – 2025 zal NET Foundation samen met David Wafula op 7 plekken in Kitale actief zijn om in totaal 250 voorgangers en kerkelijk leiders toe te rusten vanuit het NET Curriculum. De totale investering in drie jaar is € 135.000 bestaande uit personeels- en trainingskosten, reiskosten, vergoeding voor de lokale NET coaches en kosten voor de cursusmaterialen.

Impact
Het doel van dit project is dat pastors in Kenia door Bijbels gefundeerd onderwijs toegerust worden hun werk op een goede manier te doen. Dit betekent dat zij in staat zullen zijn om hun gemeente het Woord van God door te geven op een manier die het hart van hun gemeenteleden raakt en hun levens verandert. Als een gemeente naar het Woord gaat leven blijft dat niet zonder gevolgen: er komt onderlinge liefde, zorg voor elkaar en bereidheid om te delen aan wie dat nodig heeft. Dit zal niet alleen merkbaar zijn in de kerkelijke gemeenschap, maar ook gevolgen hebben voor de lokale samenleving als geheel. Een gemeente in Kenia heeft gemiddeld 50 leden. Wanneer alle 250 pastors zijn toegerust, zal dat dus impact hebben op 12.500 christenen.

En als vervolgens alle 250 pastors en 12.500 gemeenteleden op hun beurt ook weer gaan doorgeven aan anderen wat ze zelf geleerd hebben, dan geeft dat een driedubbele zegen in de uitbreiding van Gods Koninkrijk!

Reflectie MissionInvest 
PUUR, BESCHEIDEN en VASTBERADEN! Ja, dat zijn ze; David, Jane en Wycliffe! In Februari 2023 bezochten we als MissionInvest (Wim Hasselman) dit project van NET Foundation en hadden we een persoonlijke ontmoeting met hen. Hun ogen straalden toen ze vertelden over de verspreiding van het Evangelie. Dat raakte me. Regelmatig denk ik er weer aan terug. Deze eenvoudige mensen kennen geen voorspoed, integendeel! Ze zijn arm, en moeten elke dag hard werken. David als buschauffeur, Jane en Wycliffe in de agrisector. Maar in het weekend en ’s avonds zijn ze pastor van hun kleine gemeente. Ze hebben geen opleiding als pastor gehad, maar Gods liefde drijft hen om het Evangelie in Kitale en omstreken te brengen.

Lovend spraken ze over de hulp die ze daarbij krijgen van NET Foundation. Door de cursussen begrijpen ze nu veel meer van de Bijbel. David zei: ‘it’s about our head, heart and hands’. En dat is precies de spijker op z’n kop! Het opdoen van kennis is prima, maar belangrijker is de transformatie van het hart door de liefde van God, en vervolgens het omzien en uitreiken naar de ander (impact). Wat een wijsheid van deze eenvoudige mensen! Begrijpelijk dat NET Foundation heel blij is met mensen als David, Jane en Wycliffe die met elkaar het werk in Kitale coördineren.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!