Een missionaire tuin…

Nederland

€ 1.350.000

100%

2%

5000+ bezoekers per jaar

Nederland

€ 1.350.000

100%

2%

5000+ bezoekers per jaar

Projectomschrijving

Binnentuin over God

De Barneveldse Krant noemde het begin 2018 een ‘verborgen schat’ in de bossen bij Voorthuizen. Het Nederlands Dagblad typeerde de tuin ‘op een eenvoudige manier mensen vertellen over het christelijk geloof’. En het Reformatorisch Dagblad kopte in maart 2018 ‘Binnentuin verbeeldt de kern van het Evangelie’.

Een verborgen schat
Deze overdekte binnentuin over God is open sinds juni 2017 en inmiddels hebben al duizenden mensen de weg er naar toe weten te vinden. Zowel christenen als niet-christenen. Toch lijkt de binnentuin voor het grote publiek nog steeds een verborgen schat te zijn.

Initiatiefnemer van de Binnentuin over God is Erik Willemsen uit Moerkapelle. In Moerkapelle heeft hij eerder een kleine uitvoering van zo’n tuin gemaakt. Het idee vatte echter post om tot een grotere versie te komen. Daarmee zou het christelijke getuigenis ook een veel groter bereik kunnen krijgen. Landgoed Pauwenhof, een voormalige buitenplaats van De Nederlandse Bank, bleek daarvoor een prachtige plek te bieden.

Bij de totstandkoming kreeg Willemsen hulp van verschillende kunstenaars van over de hele wereld. Sommigen van hen zijn professionals in het bouwen van rotspartijen in dierentuinen. Vanaf half 2016 is er ruim een jaar aan de totstandkoming van de tuin gewerkt. Met de aanleg van de Binnentuin waren forse investeringen gemoeid.

Missionair doel
Het resultaat is een plaats van verwondering. In de eerste plaats vanwege het verhaal dat er wordt verteld, maar zeker ook vanwege de daaraan gekoppelde schoonheid van het ontwerp. Het decor verwijst naar het land Israël in vroeger dagen. Bezoekers zijn veelal verrast en onder de indruk. Het verhaal van het Evangelie in deze Binnentuin over God laat mensen niet onberoerd. Dat is iets wat Willemsen ook graag wil zien gebeuren. Alle mensen zijn welkom! Het project heeft een missionair karakter. De Binnenhof wil een plaats van rust en bezinning zijn waar het Evangelie op een beeldende manier gedeeld kan worden met de bezoekers.

‘De Binnentuin verbeeldt de kern van het Evangelie’ – Reformatorisch Dagblad

In de gevarenzone…
Nog maar een half jaar na de opening van de Binnentuin pakten zich donkere wolken samen en leek het initiatief van de Binnentuin in gevaar te komen. Het hotelgedeelte op Landgoed De Pauwenhof kwam in zwaar weer terecht en werd al spoedig in de verkoop gezet. Omdat de Binnentuin een huurlocatie was op het landgoed De Pauwenhof, dreigde er ook een sluiting voor de Binnenhof. Die sluiting kon gelukkig worden afgewend doordat initiatiefnemer Erik Willemsen in het geloof en in afhankelijkheid van God een besluit nam het Landgoed zelf te kopen met hulp van medefinanciers.

Nieuw perspectief…landgoed De Parel
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het realiseren van deze deal en kon tijdig de benodigde financiering worden gerealiseerd. MissionInvest heeft bemiddeld in de financiering van ruim € 1,3 miljoen, waarmee een belangrijk deel van de benodigde impact investments werd verkregen voor de aankoop van het landgoed de Pauwenhof. Hiermee kon de Binnentuin worden gered! Het is de wens van Erik Willemsen dat het als plaats van rust en bezinning voor heel veel mensen tot zegen mag zijn! Om deze mijlpaal te markeren is de naam omgedoopt tot Landgoed De Parel!

Impact
Jaarlijks wordt de binnentuin bezocht door meer dan 5.000 bezoekers. Sinds het zelfstandig voortbestaan van de binnentuin per 2019, zijn er – inclusief de corona tijd – al meer dan 15.000 bezoekers geweest! Elke bezoeker is enthousiast! Het is laagdrempelig en daardoor komen er niet alleen veel christenen, maar ook vele niet-christenen. De verwachting is dat het bezoekersaantal van de Binnentuin de komende jaren nog weer verder zal groeien!

Referentie
‘Vanaf de eerste ontmoeting met Wim was er een klik en vertrouwen. De samenwerking en de koppeling naar financiers door bemiddeling van MissionInvest is naar alle tevredenheid verlopen. Verwachtingsvol kijk ik nu naar de toekomst en hoop op een vruchtbare samenwerking met de financiers in het project.’ –  eigenaar Erik Willemsen

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!