NET Ecuador

Ecuador

€ 81.000

100%

150 kerkjes & 9.000 mensen

Ecuador

€ 81.000

100%

150 kerkjes & 9.000 mensen

Projectomschrijving

Evangelie in Ecuador – voorgangers lokaal toerusten

Carlos Caiza uit Ecuador
“Het belang van de cursus over de roeping en taken van een voorganger, was erg groot voor mij. Want het liet me niet alleen zien wat het dienen van God allemaal inhoudt, maar het overtuigde me er opnieuw van dat dit het belangrijkste is wat ik op aarde mag doen. Voor mij persoonlijk is dat vooral de verkondiging van Zijn Woord. Tijdens de cursus leerde ik dat dit alleen maar kan, als ik in mijn eigen leven volledig afhankelijk blijf van de wil van God.”

Missie en opzet training
De reactie van Carlos laat iets zien van de impact die Bijbelgetrouw onderwijs heeft op een voorganger die zich wel geroepen weet, maar nog weinig toerusting heeft ontvangen. En dat is precies wat NET Foundation beoogt met de nieuwe werkvorm die sinds januari 2018 wordt gehanteerd: via NET Study Centres worden wereldwijd lokale conferenties georganiseerd. NET Foundation ontwikkelt deze cursussen zelf en helpt daarnaast theologische opleidingen wereldwijd bij het opzetten van flexibel afstandsonderwijs, met dezelfde missie: ltoerusten van lokale voorgangers!

Het curriculum van NET bestaat uit de volgende cursussen/thema’s:

  • Geroepen door God
  • Hoofdlijnen van het Oude en Nieuwe Testament
  • Onderwijzen en Evangelieverkondiging
  • Leven en dienen als christen (diaconaat)
  • Verlenen van pastorale zorg
  • Dienend leiderschap
  • Zending en evangelisatie

‘Op lokale conferenties ontvangen pastors met weinig of geen opleiding tóch de noodzakelijke ondersteuning, training en toerusting, aangepast aan hun behoeften, kennisniveau en culturele context’.

NET Study Centre Ecuador
Ook in Ecuador ging een NET Study Centre van start. In de loop van 2018 is op drie plaatsen (Esmeraldas, Borbón en Guayaquil) Bijbelse toerusting en onderwijs aangeboden over de roeping en taken van een voorganger. Fabricio Medina is als NET coach en trainer actief bij deze conferenties betrokken. Hij is al jarenlang actief voor NET Foundation én zelf verbonden aan een Ecuadoraanse gemeente. Hij kent de Ecuadoraanse cultuur van binnenuit en is daarnaast bekend en vertrouwd met de cursussen van NET.

Projectkosten
In 2019 – 2021 organiseert NET Foundation jaarlijks op drie plaatsen in Ecuador drie conferenties. In een periode van drie jaar zullen er ongeveer twintig conferenties worden georganiseerd. Per conferentie zijn er gemiddeld circa vijftig voorgangers die vanuit een bepaalde plaats/regio deelnemen. Over de drie regio’s gaat het dus in totaal om circa honderdvijftig voorgangers die de verschillende cursussen/thema’s volgen. De uitgaven hiervoor bestaan voornamelijk uit personeels- en trainingskosten, reiskosten, vergoeding voor de lokale NET coach en kosten voor de cursusmaterialen. Via het netwerk van MissionInvest is € 81.000 gedoneerd waarmee dit project voor drie jaar volledig is gefinancierd.

Impact
Bijbelgetrouwe onderwijs heeft impact op levens van mensen, zoals bijvoorbeeld Javier.  Hij komt uit de sloppenwijken van Guayaquil, is thuis de jongste zoon met boven zich drie broers en drie zussen. Zijn moeder bezoekt regelmatig met haar kinderen het lokale kerkje, maar zijn vader leeft met nog drie andere vrouwen en ’s avonds drinkt hij het liefst met zijn vrienden alcohol op de hoek van de straat. De moeder van Javier raakte betrokken bij de El Amparo gemeente in Guayaquil en hielp mee het zondagsschoolwerk op te zetten waar haar zoon(s) ook meededen en het Evangelie hoorden. Javier bleef in de kerk komen. Via de diaconale stichting Esteban die aan de kerk verbonden was heeft hij ook een vak kunnen leren. Op dit moment wil Javier predikant worden en is hij ook bij de toerusting in Guayaquil actief.

Door het Bijbelgetrouwe onderwijs dat NET Foundation biedt kunnen voorgangers tot meer zegen zijn in hun gemeente en de lokale samenleving. De gemeentes van de voorgangers bestaan uit kleinere gemeentes van dertig tot grotere van honderd personen. Met in totaal honderdvijftig getrainde voorgangers zal het NET Study Centre Ecuador uiteindelijk impact hebben op honderdvijftig lokale kerkjes met ruim negenduizend leden en/of bezoekers! Creating ripples of hope, dat is ook het verlangen van NET: “dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” (Jes. 11 : 9)

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!