Lavender Lifestyle

Zuid-Afrika

€ 150.000

100%

50+ gezond voedsel voor armen

10-15 mensen

Zuid-Afrika

€ 150.000

100%

50+ gezond voedsel voor armen

10-15 mensen

Projectomschrijving

Huizen business met een sociale missie voor de armen in Kaapstad

Huizen opknappen en weer met winst doorverkopen, dat is de business van Lavender Lifestyle in Kaapstad, Zuid Afrika. In het Engels wordt dit soort business ook wel ‘House flipping’ genoemd. Lavender Lifestyle is niet zomaar een business, het is een bedrijf met een sociale missie voor de armen in de townships van Kaapstad. De beide initiatiefnemers, Dyon en Nasra Vosmer, hebben ervaring in House Flipping en willen daar hun core business van maken. Tegelijkertijd willen ze zich ontfermen over de nood die bestaat onder armen. Daarom zal een belangrijk deel van de winst die Lavender Lifestyle moet generen, worden aangewend om sociale projecten mee te financieren.

Politieke en socio-economische situatie
Zuid Afrika is een land dat tijdens de periode van apartheid veel heeft meegemaakt op politiek gebied. Zuid Afrika heeft 4 grote bevolkingsgroepen, namelijk de oorspronkelijk zwarte bevolking, de kleurlingen, de blanke (van oorsprong Europeanen) en de Indiase bevolking. Na de afschaffing van de apartheid in 1994, is er op zowel politiek als socio-economisch gebied veel ten goede veranderd en met name voor de zwarte bevolking. Doordat de post-apartheid regering de nadruk heeft gelegd op het herstellen van de rijkdom aan de zwarte bevolking, worden de andere bevolkingsgroepen achtergesteld en in het bijzonder de kleurlingen. De meeste kleurlingen zijn in de provincie West-Kaap gevestigd. Ongeveer 30% leeft onder de armoedegrens in de townships en wordt door de regering verwaarloosd. De werkloosheid in de townships is meer dan 50% en is voornamelijk onder de jeugd en alleenstaande moeders. Tegen deze achtergrond willen wij ons bedrijf in Kaapstad vestigen.

Lavender Lifestyle
Het bedrijf zal zich focussen op huizen voor de middenklasse. Uit eigen ervaring en gesprekken met makelaars hebben wij ontdekt dat er vraag is naar esthetisch aantrekkelijke huizen voor deze doelgroep. Door het opzetten van het bedrijf in Kaapstad zullen wij in werk voorzien voor de lokale bevolking. Voor het renovatiewerk huren we lokale mensen in die excellent werk leveren.

Wat is uniek aan Lavender Lifestyle?
In de visie van Lavender Lifestyle kan de huidige vorm van ‘House Flipping’ op een veel hoger niveau worden gebracht door aandacht te geven aan ‘kwaliteit en personal touch’. Wij willen niet alleen een huis opknappen, maar het huis dusdanig renoveren en inrichten dat het voor potentiele kopers als een ‘thuis’ ervaren zal worden. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zal zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal worden hergebruikt en/of gerecycled. Verder zullen de huizen worden ingericht met een keuken, meubels en gordijnen etc. die door lokale ambachtslieden zijn gemaakt. De potentiele kopers krijgen de mogelijkheid om het meubilair erbij te kopen. Mooi neveneffect is dat op die manier lokale ambachtslieden de kans krijgen om hun vakmanschap ten toon te stellen en hun producten te verkopen. Een belangrijk deel van de winst die door het bedrijf wordt gemaakt, zal rechtstreeks gaan naar lokale projecten voor de armen.

‘Het zaaien van hoop: niets doen voor de armen is voor ons geen optie. Zonder zaaien, kan er geen oogst zijn. Dat is nou eenmaal een van de verbazingwekkende wetten van de natuur’ – Dyon en Nasra Vosmer, initiatiefnemers

Projecten voor de armen
Onder de naam Issachar Projects, zullen kleinschalige projecten worden opgezet. Een sterke focus zal liggen op het opzetten van een zogenaamde ‘Community Garden’ in de township Lavender Hill. Het doel van dit project is bij te dragen aan de beschikbaarheid van gezond voedsel voor de armen. In de community garden zal een grote variëteit van groente en fruit worden verbouwd. De inrichting en het beheer van de community garden zal op een duurzame manier uitgevoerd worden: opvang van regenwater, maken van eigen compost, vermijden van chemische bestrijdingsmiddelen, kweken van planten met behulp van hydroponics, etc.

Impact op township
De community garden zal niet alleen de bewoners van de township in verse groente en fruit voorzien, maar zal ook een aantal bewoners van training en werk voorzien. Daarnaast worden educatieve programma’s opgezet die onder andere mensen leren wat het belang is van een gezond dieet, leren met een klein budget gezond te koken, het kweken van groente en fruit in eigen achtertuin, duurzaamheid (rentmeesterschap) etc. Het ontwikkelen van skills en educatie zal de zelfredzaamheid van de bewoners bevorderen.

De community garden zal ook groene ruimtes creëren die het aanzien van de township sterk zal kunnen verbeteren. Een dergelijk project zal de inwoners van de wijk weer een gevoel van trots en eigenwaarde kunnen geven.

De lange termijn doelstellingen zijn het faciliteren bij de opzet van coöperatieve structuren voor werknemers van de Community Garden die talent en interesse hebben voor het verbouwen van groente en fruit. Verder zal het project zich eenvoudig kunnen vermenigvuldigen naar andere locaties en kan het dusdanig uitbreiden dat er op termijn biologisch verbouwde groente en fruit op de markt of aan restaurants verkocht kan worden.

Gerealiseerde investering
Om hun doelstellingen te bereiken hadden Dyon en Nasra een startkapitaal van € 185.000 nodig. Vanuit eigen middelen brachten zij € 35.000 in. Met bemiddeling van MissionInvest is een investeerder gevonden voor de resterende € 150.000 waarmee een 5-jarige lening is afgesloten met een afgesproken rendement van 4% per jaar. Er is een gezamenlijk doel: armen in de townships van Kaapstad nieuwe hoop geven.

Referentie

‘MissionInvest heeft heel goed onze belangen behartigd en wist onze visie op een goede en haarfijne manier over te brengen aan investeerders. Wij hebben een enorme waardering voor Wim’s arbeidsethos en hoe hij, namens ons, doelgericht en resultaat gericht te werk ging. Hierdoor is hij erin geslaagd ons te matchen met de juiste investeerders. MissionInvest heeft datgene wat na aan ons hart ligt – het geven van hoop aan de armen in Kaapstad – omarmt zodat wij onze passie in Kaapstad kunnen volgen.’ – Dyon & Nasra Vosmer

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!