Renovatie Mission Hospital

Malawi

€ 108.000

100%

60.000+ patiënten per jaar

Malawi

€ 108.000

100%

60.000+ patiënten per jaar

Projectomschrijving

Terugdringen van moeder- en kindsterfte

Urgentie
Het dorpje Embangweni ligt in het noorden van Malawi, ongeveer 80 km onder Mzuzu. In Malawi sterven 100 keer zoveel moeders rond de geboorte dan in Nederland. 1 op de 150 bevallingen betekent het einde aan het leven van de moeder. De kindersterfte rond de geboorte is eveneens massaal. In Malawi sterft ongeveer 1 op de 20 kinderen voor, rond of kort na de geboorte (in Nederland 1 op de 250). Op het platteland waar Embangweni ligt zijn deze cijfers van moeder- en kindsterfte nog slechter.

Achterstallig onderhoud Hospital
Eén van de weinige ziekenhuizen in Noord-Malawi is het Embangweni Mission Hospital dat een nauwe band heeft met de kerk in Malawi. Door de jaren heen heeft het ziekenhuis veel mogen betekenen. Echter, er bleek geen geld voor regulier onderhoud te zijn en daarmee raakte het hospital steeds meer in verval. De kinderafdeling, de wachtruimtes, de operatiekamers zagen er aftands uit en goede hygiène was ver te zoeken. Een integrale en meerjarige aanpak, zou de enige manier zijn om het tij te keren als het gaat om terugdringing van moeder- en kindsterfte rond de geboorte.

De rol van MMWT
Stichting Malawi Mission Work Team (MMWT) heeft veel ervaring in het renoveren en moderniseren van verouderde hospitals in met name Afrika. Al vanaf 2017 is het MMWT betrokken bij het Embangweni Mission Hospital. Steeds in nauw overleg met het management-team van het ziekenhuis zijn de prioriteiten gesteld.

Aanpak
Als eerste is in 2018-2019 de kinderafdeling geheel gerenoveerd. Vervolgens heeft het MMWT in de periode 2020-2022 de renovatie van de operatiekamers ter hand genomen. Door corona heeft dat traject langer geduurd dan voorzien, maar per eind 2022 heeft de oplevering plaatsgevonden. Parallel aan de renovatie is in de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in de capaciteitsopbouw van het ziekenhuispersoneel. Samengevat zijn in de projectperiode 2020-2022 de volgende zaken gerealiseerd:

  • Scholing in zwangerschapsbegeleiding van medisch personeel
  • Scholing met betrekking tot zwangerschapscontrole (bloeddrukmeting en echografie)
  • Scholing met betrekking tot algehele hygiëne
  • Bouw en renovatie van operatiekamers
  • Bouw van waslokatie (abulutionblock)

Impact
Het doel op de korte termijn is een goed lopend ziekenhuis met voldoende faciliteiten om de lokale bevolking toegang te bieden tot de broodnodige gezondheidszorg. Jaarlijks zullen er meer dan 50.000 mensen profiteren van dit ziekenhuis! Door betere voorzieningen, door sterk in te zetten op een betere hygiëne en de toerusting c.q. scholing van het ziekenhuispersoneel, verwachten we dat op de langere termijn de moeder- en kindsterfte drastisch kan worden teruggedrongen.

Bijzonder bijeffect – wat vooraf niet was voorzien! – is ook dat het Embangweni Hospital nu al de favoriete opleidingslocatie is geworden voor artsen in opleiding. Embangweni krijgt daarmee in haar netwerk een voortrekkersrol richting andere klinieken en ziekenhuizen in Noord-Malawi!

‘Your contribution has made a huge difference in this world from the rural area perspective.’ – Dr. Kondwangi Zghambo, Medical director Embangweni Hospital

Financiering
Belangrijk is dat de exploitatiekosten van het ziekenhuis reeds zijn afgedekt. Dit project gaat uitsluitend over het werven van donaties om éénmalige kapitaalintensive investeringen mogelijk te maken. Stichting MMWT wil met haar donoren juist daarin voorzien. De totale projectkosten waren circa € 210.000. Het MMWT heeft via haar netwerk ruim € 100.000 aan donaties ontvangen. Via MissionInvest is het resterende bedrag van € 108.000 aan donaties gerealiseerd.

Referentie
‘Omdat de projecten van Malawi Mission Work Team in Malawi steeds omvangrijker werden, groeide de behoefte aan een groter netwerk van donoren en fondsen. Missioninvest heeft hierin voor MMWT inmiddels al veel kunnen betekenen. Wim Hasselman heeft binnen zijn omvangrijke netwerk MMWT in contact gebracht met de juiste en betrokken donoren en fondsen. De samenwerking met MissionInvest bleek de juiste match te zijn. MMWT kijkt samen met het Embangweni Hospital hoopvol naar de toekomst. Een toekomst waarin de patiënten in het arme Malawi een betere zorg kunnen ontvangen’ – bestuur MMWT

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!