Investeer in 1.000 kleine ondernemers!

Rwanda

€ 600.000

67%

1000+ Entrepreneurs

Rwanda

€ 600.000

67%

1000+ Entrepreneurs

Projectomschrijving

Lease programma en fonds voor mini-bedrijven in Rwanda

Context
Inclusive Trading Initiative (ITI) heeft met een lokaal team Rwandezen een leaseproduct ontwikkeld en een leasebedrijf opgezet www.equip-rwanda.com. Hiermee krijgen startups en bestaande mini-ondernemingen de kans hun bedrijf vorm te geven.

Situatie
De laatste twee decennia is Rwanda een zeer stabiel land met een goed bestuur. De bevolking in Rwanda is extreem jong en de meerderheid leeft helaas nog in armoede. De gemiddelde leeftijd is circa 23 jaar, terwijl 78 procent van de bevolking jonger is dan 35 jaar. Elk jaar zijn er weer veel nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Gedwongen door de grote werkloosheid starten veel jongeren een eigen onderneming. Slechts een beperkt aantal overleeft de eerste jaren en weet een stabiel bedrijf neer te zetten. Veelal hebben deze bedrijven grote moeite om toegang te krijgen tot kapitaal om groei van hun bedrijf te financieren. Banken zijn huiverig en vragen hoge rentes of persoonlijke garanties om hun risico af te dekken.

Aanpak
Om verandering te brengen in deze situatie biedt Equip Rwanda een leaseprogramma aan met als doel kansrijke ondernemers te ondersteunen. Na een nogal strenge selectie doorlopen de ondernemers binnen het programma een entrepreneur-training, ontwikkelen ze een businessplan en vindt een toetsing plaats door een kredietcommissie.

Als het traject goed is doorlopen wordt een lease-contract aangeboden voor de benodigde kapitaalgoederen van max. €5.000 met een looptijd van maximaal 3 jaar. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om lid te worden van het business netwerk waardoor de ondernemers in kleine groepen maandelijks een training wordt aangeboden om hun ondernemersvaardigheden te blijven ontwikkelen.

Binnen Equip Rwanda is een jong gepassioneerd team bezig met het in de markt zetten van het product en de cliënten op te volgen. Vanuit Nederland biedt Inclusive Trading Initiative management support aan het team en verzorgt zij het beheer van het fonds.

Impact
Het doel van het programma is om vanaf 2021 in 3 jaar tijd door te groeien naar een situatie, waarbij jaarlijks 400 ondernemers getraind worden. Vervolgens krijgen daarvan jaarlijks circa 300 ondernemers een lease-contract aangeboden. Niet alleen krijgen de ondernemers daardoor de kans om hun inkomenspositie te verbeteren maar worden er ook nog eens extra banen gegenereerd.

Sinds ik professionele apparatuur heb kunnen leasen heb ik mijn dienstverlening flink kunnen uitbreiden. Daardoor heeft mijn carrière een vlucht genomen en is mijn inkomen significant gestegen. – Christian, fotograaf

Investering
Het streven is om een fonds te creëren van € 600.000. Voor dit programma zijn we op zoek naar investeerders met de focus op social impact. MissionInvest biedt u de mogelijkheid te participeren in twee vormen:

  • Als strategische donor voor €150.000 (3 jaar, 50K per jaar) voor het opvangen van de opstartkosten van Equip Rwanda;
  • Als strategische investeerder in de vorm van een 5-jarige renteloze lening van €100.000 of meer (ivm AFM regelgeving) om de leningen aan de jongeren te financieren.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!