Lepra BRIGHT-project

Bangladesh

€ 250.000

78%

66.000 mensen

2.000 mensen

Bangladesh

€ 250.000

78%

66.000 mensen

2.000 mensen

Projectomschrijving

BRIGHT Bangladesh maakt zich sterk om Lepra te stoppen!

Elk jaar krijgen nog steeds vierduizend mensen in Bangladesh te horen: ‘Jij hebt Lepra.’ Vierduizend mensen voor wie de toekomst ineens heel onzeker is. De ziekte leidt vaak tot uitsluiting, verlies van inkomen en handicaps waardoor levenslange zorg nodig is. Leprazending wil deze mensen helpen en lepra stoppen.

Achtergrond
Bangladesh heeft 150 miljoen inwoners die dicht op elkaar wonen. Veel van hen leven onder de armoedegrens, 13% zelfs in extreme armoede. Lepra verspreidt zich vaak op plekken waar veel mensen in armoede en slechte omstandigheden leven. In de theeplantage regio in het noorden van Bangladesh is de armoede heel groot. Er is maar één ziekenhuis in het land wat specifieke leprazorg kan leveren.

Lepra is een ingrijpende ziekte. Bij tijdige behandeling kan iemand met lepra genezen zonder nare gevolgen. Ook stopt dan de besmetting. Helaas schiet de zorg van de overheid tekort en worden veel leprabesmettingen te laat vastgesteld. Zo raken mensen onnodig gehandicapt.Daarnaast worden mensen met lepra vaak gediscrimineerd. Dan krijgen ze geen toegang tot sociale voorzieningen of onderwijs voor hun kinderen. Ook verliezen veel mensen hun baan. Zo komen ze in een negatieve spiraal terecht. Van leprabesmetting, naar uitsluiting, naar extreme armoede.

BRIGHT Bangladesh
Om deze negatieve spiraal te doorbreken heeft Leprazending het BRIGHT programma in Bangladesh opgezet. BRIGHT staat voor: Bangladesh Rehabilitation Initiative for Good Health and Transformation. Het programma is opgestart om lepra te stoppen, handicaps te behandelen, discriminatie tegen te gaan en mensen te helpen zelfredzaam te worden.

‘Dankzij de dokters en verzorgers van Leprazending kunnen mijn kind en ik nu weer terug naar onze familie. We zijn vol hoop om weer een nieuwe toekomst op te kunnen bouwen’  –  Voormalige patiënt die na behandeling genezen is en weer zelfredzaam kan worden in haar gemeenschap.

Aanpak Leprazending
De aanpak van Leprazending in Noord-Bangladesh heeft drie pijlers:

  • Besmettingen stoppen: Leprazending stopt besmettingen door actieve opsporing van mensen met Lepra en behandeling met preventieve medicijnen.
  • Handicaps voorkomen: Leprazending behandelt en voorkomt handicaps door specialistische zorg aan te bieden, zoals hersteloperaties en het verstrekken van hulpmiddelen aan mensen met een handicap.
  • Werken aan zelfredzaamheid: Leprazending maakt mensen zelfredzaam door uitsluiting te stoppen en door het starten van zelfhulpgroepen en economische activiteiten.

Met het werk in het ziekenhuis, op de theeplantages en de regio’s hieromheen helpt Leprazending mensen op een praktische manier aan genezing en economisch herstel. Leprazending werkt samen met lokale kerken om geestelijke zorg te bieden aan mensen in nood. In het ziekenhuis is iedereen welkom bij de dagelijkse dagopening. Zo ziet Leprazending om naar de meest kwetsbaren en probeert de liefde van Christus zichtbaar te maken.

Impact op korte en lange termijn
Het BRIGHT-project heeft direct al grote impact op de korte termijn. Zo krijgen 60.000 mensen een (preventief) medicijn tegen lepra waardoor ze genezen van de ziekte en besmetting voorkomen wordt. Daarnaast worden in een gespecialiseerd lepraziekenhuis 6500 mensen behandeld voor hun leprawonden en handicaps. Door het project worden 30 lokale kerken in staat gesteld en toegerust om hun gemeenschap beter te dienen, door geestelijke en praktische zorg te bieden aan mensen in nood.

Op de langere termijn wordt voor deze doelgroep ingezet op zelfredzaamheid om zo de armoedespiraal te doorbreken. In dat kader gaan 1700 mensen en hun families deelnemen aan zelfhulpgroepen. Deze groepen hebben een positief effect op de bredere gemeenschap. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de infrastructuur in het dorp, het verstrekken van schoon drinkwater en het zorgen voor scholing van meisjes. Zo zijn mensen die eerst buitengesloten werden vanwege hun ziekte, nu belangrijke spelers in de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Last but not least, van strategische waarde is de ontwikkeling van een nieuw lepramedicijn met als doel om leprabesmettingen te stoppen. Het grote doel is om Bangladesh uiteindelijk lepravrij te maken!

Kosten project en hoe u kunt meedoen! 
In totaal worden met dit project 68.200 mensen geholpen! Het project wordt voor minimaal drie jaar lang uitgevoerd in de periode 2022, 2023 en 2024. De totale kosten voor het project ‘BRIGHT Bangladesh’ bedragen € 398.000. MissionInvest wil zich graag inzetten voor dit belangrijke project! Een deel van de benodigde fondsen worden rechtstreeks door Leprazending geworven. MissionInvest wil zich committen om € 250.000 te realiseren in de periode 2022 – 2024. Zoekt u een project waarmee u echt de allerarmsten bereikt? En wilt u naast praktische hulp dat ook het Goede Nieuws wordt gedeeld? Dan is dit een passend project voor u!

Uw bijdrage aan dit project wordt zeer gewaardeerd! U kunt het hele project financieren, of een kleiner deelproject vanaf circa € 10.000. Uiteraard kunt u ook voor meerdere jaren dit project steunen. Voor grotere donoren is het ook mogelijk om dit project persoonlijk te bezoeken!

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!