Nieuw schoolgebouw in Ethiopië!

Ethiopië

€ 220.000

100%

700 leerlingen

Ethiopië

€ 220.000

100%

700 leerlingen

Projectomschrijving

Help Interlakes aan nieuw schoolgebouw in Ethiopië!

Goed en christelijk geïnspireerd onderwijs bieden – dat is het doel van Interlakes International School in Debre Zeit, Ethiopië. Om zo de volgende generatie voor te bereiden op hun toekomst – een toekomst waarin ze positief kunnen bijdragen aan de Ethiopische maatschappij. De school, gestart in 2006, telt zo’n 450 leerlingen van voornamelijk Ethiopische afkomst. Ook de ruim 30 docenten zijn bijna allemaal Ethiopisch, evenals de ongeveer 35 overige personeelsleden. Vanaf mei 2019 werken Arie en Arda Maasland op de school als directeursechtpaar. De Nederlandse stichting Friends of Interlakes is bestuurlijk verantwoordelijk voor de school.

Sponsorleerlingen
Interlakes vindt het belangrijk om onderwijs te kunnen bieden aan alle lagen van de bevolking. Vandaar dat er ook ruimte geboden wordt voor 40 sponsorleerlingen uit hele arme gezinnen; hun onderwijs wordt bekostigd door Nederlandse sponsors. De klassen tellen maximaal 34 leerlingen. Volgens de Ethiopische wetgeving is expliciet christelijk onderwijs niet toegestaan. Binnen de kaders van de wet wordt de school geleid vanuit christelijke drijfveren en is het streven om alle leerlingen duidelijke Bijbelse bagage mee te geven.

Kwaliteit
Interlakes International School staat in Debre Zeit bekend om z’n goede onderwijskwaliteit. Vanuit de omgeving is er dan ook veel vraag naar deze school. Temeer omdat vanaf oktober 2022 de school ook geaccrediteerd is om het Cambridge curriculum te geven. De afgelopen paar jaar zijn ook grote vorderingen gemaakt om de school financieel zelfstandig te krijgen. Inmiddels worden nagenoeg alle exploitatiekosten afgedekt door schoolfees van ouders. De resterende kosten worden opgebracht via de Nederlandse stichting.

Projectkosten
Vanwege de grote vraag naar het onderwijs van Interlakes is besloten het aantal klaslokalen te verdubbelen tot in totaal 22 lokalen per eind 2024. In 2022 zijn mede met behulp van MissionInvest 3 lokalen gerealiseerd als uitbreiding op het bestaande gebouw (zie foto impressie). Op dit moment telt de school 14 lokalen.

In 2023 kwam de volgende fase van de uitbreiding in zicht. Doelstelling was om dat allemaal te realiseren in 2023/2024. Het gaat om de realisatie van een compleet nieuw schoolgebouw met 2 verdiepingen en in totaal 8 klaslokalen en nog een aantal kleinere werkruimtes. Met deze uitbreiding zal de school in capaciteit verder kunnen doorgroeien. Einddoel is dat over een paar jaar in totaal 700 leerlingen de kans geboden wordt om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te volgen!

Het is een prachtig concreet project, waarbij Nederlands management actief is betrokken. Op basis van eerdere projecten met Interlakes is MissionInvest ervan overtuigd dat dit project succesvol zal worden gerealiseerd! Uw donatie zal niet alleen effectief worden ingezet, maar ook al op korte termijn ‘zichtbaar’ zijn!

Ik hou van de Ethiopisch-Nederlandse samenwerking. De Interlakes school draagt echt bij aan de ontwikkeling van Ethiopië. – Teacher Andy

Impact
De impact van de school is groot. Elk jaar komen er tientallen leerlingen van school die hun examen hebben gedaan. Deze leerlingen hebben op Interlakes allemaal een goede christelijke basis meegekregen die ze meenemen richting hun verdere opleiding/loopbaan. Verder biedt de school waardevolle werkgelegenheid voor zo’n 65 personen (leerkrachten, kantoorpersoneel, schoonmakers, bewakers). Zeker voor de sponsorleerlingen maakt de school een groot verschil; het onderwijs zou anders voor hen niet toegankelijk zijn; juist een goede schoolopleiding kan voor hen beslissend zijn om een leven in armoede te doorbreken. De missie van Interlakes is uw steun meer dan waard!

Financiering
De totale bouwkosten voor het nieuwe schoolgebouw waren € 240.000, ofwel € 30.000 per klaslokaal. Stichting Interlakes heeft hiervoor €20.000 zelf ontvangen; de resterende € 220.000 is gerealiseerd via MissionInvest, waarvan 50% via donoren in Amerika en de overige 50% via ons netwerk in Nederland.

Referentie

Het bestuur van stichting Friends of Interlakes heeft ervaren dat MissionInvest op een heel prettige en betrokken manier met ons heeft samengewerkt en zich bijzonder heeft ingezet om de goede financiers te vinden voor onze mooie school in Ethiopië. Hartelijk dank! – Pieter Kleinjan, voorzitter bestuur 

Meld u aan voor de nieuwsbrief!