Bouw Health-Center

Ethiopië

€ 240.000

61%

50.000 patiënten per jaar

Ethiopië

€ 240.000

61%

50.000 patiënten per jaar

Projectomschrijving

Dringend behoefte aan Health Center Burka Faya!

Urgentie
Ethiopië is een land met zo’n 105 miljoen inwoners, waarvan circa 50% jonger dan 18 jaar. Het is een mooi land, maar de gezondheidszorg is nog gebrekkig. Het aantal artsen per inwoner is erg laag (1 op 36.000 inwoners) en veel artsen werken in dure privéklinieken. Overheidsziekenhuizen staan niet goed bekend. Basis gezondheidszorg is voor armen vrijwel onbereikbaar en wordt steeds nijpender.

Stichting TTAF (The Three Aid Foundation) is geraakt door die urgentie en heeft daarom het initiatief genomen om een Health Center met een aantal kleinere satelliet-klinieken te realiseren ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba. In dat gebied zet zij zich al 18 jaar in voor de allerarmsten, met programma’s voor kleinschalige microfinanciering, onderwijs voor blinden en het organiseren van medische missies met lokale artsen die gespecialiseerd zijn in oogzorg. TTAF kent daarom de behoeften van de lokale bevolking.

Project
Al in 2021 is gestart met de bouw van het relatief grootschalige Health Center met de naam Burka Faya. Deze naam betekent in het Amhaars ‘bron van gezondheid’. Voor een Ethiopiër is dit een zeer aansprekende naam! Na een voortvarende start, kwam er echter een moeizame periode in het project. De Covid-19 crisis met alle reisbeperkingen eiste haar tol. Vervolgens kreeg het project in de nasleep van de corona crisis ook te kampen met de internationale logistieke problemen en sterke prijsstijgingen van bouwmaterialen. Al met al heeft het project daarmee ruim anderhalf jaar vertraging opgelopen. Onder leiding van twee Ethiopische projectmanagers van TTAF, Ayano Burka en Zenebe Ayele, wordt er gelukkig sinds augustus 2023 weer hard gewerkt. Naar verwachting zal de opening van het Burka Faya Health Center in april of mei 2024 kunnen plaatsvinden.

Sashamene is de stad waar het Health Center wordt gebouwd en ligt op ongeveer 4 uur rijden ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba. Door de ligging en de aanwezige wegen is de stad van alle kanten goed en gemakkelijk bereikbaar. Het is een van de dichtstbevolkte gebieden in Oromia met bijna 3 miljoen inwoners. Voor het hele gebied zijn er slechts 4 overheidsziekenhuizen en 2 privéziekenhuizen. De behoefte aan goede medische zorg is erg groot en op korte termijn niet in te vullen.

TTAF is goed bekend met de situatie in Sashamene, omdat in deze omgeving jaarlijks zogenaamde eye-missions (medische missies, gericht op oogproblemen) door TTAF worden georganiseerd. Daarnaast heeft Ayano Burka daar de laatste jaren gewoond, zodat hij  goede contacten heeft met het gemeentebestuur en de lokale bevolking.

Kliniek met 1e-lijns zorg
In Ethiopië onderkennen we 3 niveaus van zorginstanties: kliniek, health center en hospitaal. Alles is strak gereguleerd vanuit de overheid. Een kliniek biedt de meest basale zorg. Een hospitaal dient 100 bedden te faciliteren met het benodigde medische team. Daar tussenin zit het Health Center. In de Nederlandse context is dat het beste te vergelijken met een uitgebreide huisartsenpost, waar de eerstelijns zorg kan worden verleend. Daarnaast zijn er 6-10 bedden en er is een mogelijkheid voor bevallingen. Het geheel staat onder leiding van een ervaren arts. Het Health Center richt zich op de volgende gebieden:

 • Algemene zorg; dagelijkse consultaties, verstrekking medicijnen, kleine ingrepen
 • Moeder- en kindzorg; begeleiding zwangere vrouwen + bevallingen
 • Oogheelkunde; blindheid is veel voorkomend probleem; staaroperaties zijn heel effectief
 • Behandeling tuberculose en HIV/AIDS; TBC is een veel voorkomende en vaak nog dodelijke ziekte.

Gratis hulpverlening aan de armsten
Het Health Center heeft als doelstelling om 20%-25% van de patiënten gratis te behandelen, zodat de zorg juist voor hen toegankelijk wordt. Concreet betekent dit dat zij, zoals iedere andere patiënt, een klein standaardbedrag (‘registration fee’) moeten betalen, maar dat de consulten, onderzoeken en testen gratis zijn. De selectie van de armsten is redelijk eenvoudig, omdat in Ethiopië deze mensen al een speciale kaart van de overheid hebben die hen recht geeft op een aantal gratis basisfaciliteiten.

Ik ben vooral begaan met de vele jonge meisjes hier die zwanger raken, stoppen met school, op straat belanden en zo in een sociaal isolement terechtkomen. Dat is in deze omgeving een groot probleem. Met goede voorlichting en de juiste middelen proberen we daar iets aan te doen. – Ayano, projectleider

Samenwerking met lokale gemeenschap en instanties
De lokale gemeenschap is betrokken bij de ontwikkeling van het Health Center. Vanuit de lokale bevolking is een verzoek gedaan aan de lokale overheid om het plan te ondersteunen. De burgemeester van Sashamene is daardoor nu ook persoonlijk betrokken. In het Health Center kunnen bijvoorbeeld geen operaties worden verricht. Daarom is samenwerking met andere gezondheidscentra van belang. ‘Burka Faya Health Center’ heeft inmiddels al goede contacten gelegd met het lokale overheidsziekenhuis van Sashamene, met het Grarbet Hospital in Ziway (oogkliniek) en Batujera en met het Hamlin Fistula Hospital in Addis Ababa.

Unique Selling Points van het nieuwe Health Center
Het nieuwe Health Center Burka Faya is anders dan vele bestaande klinieken. Vanaf de tekentafel is vanuit een  bedrijfsaanpak nagedacht over een sustainable business model. We zijn daarom overtuigd van de volgende USP’s:

 • Duurzaam en een financieel zelfstandig business model, waarbij risicospreiding een belangrijk aspect is!
 • De winst gaat niet naar aandeelhouders, maar wordt geïnvesteerd in het opschalen van het programma
 • De allerarmsten krijgen ook toegang tot gezondheidszorg via een armenfonds; op die manier krijgt 20-25% van de patiënten gratis hulp
 • Op langere termijn de bouw van een netwerkstructuur waarbij meerdere klinieken worden aangesloten op het centrale Health Center.

Impact
Per jaar worden 50.000 patiënten geholpen; in 5 jaar tijd dus 250.000 patiënten! De kliniek zal professioneel gerund gaan worden en zal op meerdere fronten grote impact hebben, zoals:

 • Een betere bereikbaarheid: honderd duizenden mensen zullen straks profiteren van een kliniek op redelijke afstand. Veel patiënten zijn niet in staat om grote afstanden af te leggen; ze hebben geen gemotoriseerd vervoer of ze gaan nog met paard en wagen.
 • Een betere beschikbaarheid van medicijnen: door een gebrek aan goed voorraadbeheer hebben bestaande gezondheidscentra vaak een tekort aan de juiste medicijnen.
 • Een betere ziektepreventie: een goed voorbeeld is Trachoma-preventie, een veel voorkomende oogaandoening die tot blindheid kan leiden. Door goede hygiëne en bewustwording (via posters, folders) kan een dergelijke aandoening gemakkelijk voorkomen worden.

Investment en exploitatie
Het realiseren van het Health Center vergt een behoorlijke investering. Uitgangspunt van het hele plan is dat Stichting TTAF met haar donoren zorg draagt voor het investeringskapitaal om de bouw te realiseren. Na een korte opstartfase moet het Health Center financieel zelfstandig kunnen draaien op basis van haar eigen inkomsten. Dit laatste is overigens geen wishful thinking, maar reeds in de praktijk getoetst. Ayano Burka heeft namelijk in een nabijgelegen regio Kofele een vergelijkbare kliniek. De kosten voor de realisatie van het nieuwe Health Center zijn in totaal € 950.000.

MissionInvest zet zich via haar netwerk in om € 240.000 aan donaties voor dit geweldig mooie project te realiseren. Per december 2023 is er nog circa € 92.000 nodig! Dit bedrag is nodig om medische apparatuur en equipment aan te schaffen, zoals bedden, couveuses, rolstoel, ultrasound apparaat, bloedtest apparaten, etc.

Na realisatie van het Health Center, is het plan voor fase-2 om verder te gaan bouwen aan een netwerk structuur van satelliet klinieken die verbonden zijn aan het grotere Health Center Burka Faya. De gemiddelde kosten per satelliet kliniek zullen circa € 250.000 bedragen.

MissionInvest is al vele jaren betrokken bij diverse projecten in Ethiopië; door de jaren is er een band gegroeid met het land en de bevolking. De zeer gebrekkige gezondheidszorg is schrijnend en daarom willen we dit project van harte aanbevelen. Niet alleen omdat het voorziet in urgente behoeften, maar vooral ook omdat het bedrijfsmatig en duurzaam is opgezet! Met zo’n aanpak kunnen we echt verschil maken!

  Project impressie

  Script NL
  Script NL open and not realized

  MissionInvest

  Meld u aan voor de nieuwsbrief!