Bijbeltraining Midden-Oosten

Midden-Oosten

€ 90.600

17%

450 studenten per jaar

Midden-Oosten

€ 90.600

17%

450 studenten per jaar

Projectomschrijving

Online toerusting voor de (vervolgde) kerk in het Midden-Oosten

Toerusting in gesloten landen
Joodse en Arabische studenten bereiken met het Evangelie, kerkleiders van de ondergrondse kerk trainen, lessen van de Vroege Kerk doorgeven aan voorgangers. Dát is het werk van NET Foundation in het Midden-Oosten!

NET Foundation is in 2006 opgericht met als missie: voorgangers wereldwijd toerusten. Ons doel is dat zij Bijbelse en theologische kennis ontvangen, praktische vaardigheden aanleren en vanuit een innerlijke overtuiging in staat zijn om met ‘hart, hoofd en handen’ hun werk te verrichten. In het Midden-Oosten verzorgt NET in drie landen online theologisch onderwijs: in Israël, de Palestijnse gebieden en Egypte.

Israël
NET Foundation werkt in Israël samen met het Israel College of the Bible in Netanya. Sinds 2014 biedt ICB online onderwijs aan vanuit een Bijbelse context, en bereikt daarmee vele Joodse en niet-Joodse studenten met het Evangelie. Er zijn op dit moment ruim 300 actieve gebruikers. NET Foundation faciliteert het online learning platform dat gebruikt wordt voor deze cursussen. Door haar professionele aanpak en brede aanbod bereikt ICB wereldwijd veel studenten. Maar bijzonder is de betekenis die zij heeft voor Joden en Arabieren: vanuit de context van het land van de Bijbel wordt het christelijk geloof uitgelegd en uitgedragen.

Palestina
In de Palestijnse gebieden werkt NET Foundation samen met het Bethlehem Bible College in Bethlehem. Door de groei van de kerk in het Midden-Oosten is er veel behoefte aan Arabisch-talig theologisch onderwijs. Op veel plaatsen is er geen ruimte om in vrijheid dit christelijk onderwijs te volgen. Omdat juist in deze context het trainen van kerkleiders enorm belangrijk is, biedt online onderwijs op afstand voor hen de ideale oplossing. Online meer leren over God, de Bijbel en het christelijk geloof is voor hen de enige mogelijkheid. Het Bethlehem Bible College is bijbelgetrouw en biedt lesstof waarin Christus centraal staat. Zij richten zich sterk op Arabisch christenen die in gesloten landen onder moeilijke omstandigheden leven. Het aantal online studenten is de laatste jaren gegroeid. In 2022 maakten 237 studenten gebruik van het online platform. NET Foundation faciliteert het online learning platform en biedt daarbij begeleiding en ondersteuning.

‘Als wij niet vol zijn van God, kunnen we ook niet uitdelen naar anderen.’ –  studenten BBC, Palestina

Egypte
In Egypte werkt NET Foundation samen met de Koptische Kerk. Deze kerk vertegenwoordigt de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten, en lijdt onder vervolging, discriminatie en geweld. Regelmatig zijn Koptische christenen in het nieuws als slachtoffer van een aanslag. In samenwerking met de Koptische Kerk is aan een online bachelor ‘Vroege Kerk’ gewerkt, een officiële theologische opleiding. Tot voor kort werden voorgangers ingewijd in de liturgie en het lezen van de Bijbel, maar verder bleef hun kerkelijke opleiding beperkt. De nieuwe online bachelor wil die lacune opvullen en meer inhoud geven aan de opleiding van Koptische voorgangers. Er zijn bijna 40 lessen online beschikbaar. In 2022 werd deze bachelor door ongeveer 40 studenten gevolgd.

Projectkosten
Voor 2023 – 2025 faciliteert NET Foundation volgens bovenstaande omschrijving online theologisch onderwijs in drie landen in het Midden-Oosten. De totale investering voor de periode van drie jaar is € 90.600 voor organisatie- en licentiekosten, begeleiding en reizen en voor consultancy en verkenning nieuwe partners in deze gebieden. De gemiddelde kosten bedragen per jaar: € 30.200. Momenteel volgen al 450 studenten in het Midden-Oosten de programma’s via NET Foundation. De kosten per student zijn relatief laag. Met een investering van minder dan € 68 per jaar helpt u al een student in het Midden-Oosten om theologisch goed toegerust te worden om de (ondergrondse)kerk ter plaatse te kunnen dienen!

Impact
Het werk van NET Foundation is zeer strategisch voor de kerk in het Midden-Oosten. Honderden voorgangers worden toegerust via Bijbelgetrouw online onderwijs. In Israël komen Joodse, Arabische en internationale studenten in aanraking met de Messias van Israël. In Egypte helpt dit onderwijs van de Vroege Kerk Koptische kerkleiders bij het verstaan van Gods Woord en bij de vragen en uitdagingen die vandaag op hen afkomen.

Vanuit Palestina wordt de ondergrondse kerk bemoedigd door het contact met andere christenen en toegerust voor het werk onder gemeenteleden. Zo kan de kerk in het Midden-Oosten groeien en wordt Gods Koninkrijk groter, tot “de aarde vol zal zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jes 11 : 9).

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!