Prison Ministry Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

€ 45.000

40%

14.000 bijbels verspreid in gevangenissen

Zuid-Afrika

€ 45.000

40%

14.000 bijbels verspreid in gevangenissen

Projectomschrijving

Freedom behind bars

Een bijzonder project dat gaat over gevangeniszending onder de zwaarste criminelen in Zuid-Afrika! Dit project wordt geleid door een voormalig crimineel Freek Vermaak, die in de gevangenis tot geloof kwam en zijn leven overgaf aan de Heere Jezus Christus. Zijn leven werd radicaal veranderd en hij besloot in de gevangenissen aan gevangenen de ‘vrijheid in de Heere Jezus’ te verkondigen. Dit gebeurt nu al ruim 20 jaar, maar de laatste jaren is zijn zendingswerk sterk groeiend. Sinds begin 2019 staat de overheid het zelfs formeel toe om in gevangenissen de CityBibles te verspreiden. Bijzonder is dat ook bewakers naar een CityBible vragen. Dit alles heeft zo’n geweldige impact, dat er nu dringend behoefte is aan duizendend CityBibles die speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld: ‘Vrijheid achter de tralies’ (Freedom behind Bars!).

“Zelfs de bewakers vragen naar een CityBible”

CityBibles
CityBibles, gestart in 2009, heeft de overtuiging dat alleen het Evangelie levens kan redden in deze donkere wereld. Het meest effectieve instrument daarvoor wordt in de Bijbel genoemd: Jesaja 55:11….”Het Woord van God keert nooit leeg terug”. Omdat het Nieuwe Testament alles bevat hoe men de Heere Jezus Christus kan leren kennen als Redder en Verlosser, is CityBibles primair gericht op het wereldwijd verspreiden van aantrekkelijk vormgegeven Nieuwe Testamenten. Sinds 2021 worden er overigens ook steeds meer op een hele innovatieve manier (met QR codes) Bijbels verspreid met zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Voor elke doelgroep ontwikkelt CityBibles specifieke covers zodat de ontvanger zich daarmee kan identificeren. Verder bevat iedere CityBible een korte introductie over de verzoening met God door het geloof in de Heere Jezus Christus.

CityBibles is onafhankelijk van elke denominatie en fundeert zich op het onfeilbaar Woord van God. CityBibles wil met haar Nieuwe Testamenten bevolkingsgroepen bereiken die tot op heden slecht bereikbaar waren. De wereld is op drift geraakt, veel mensen zijn ‘onderweg’. De migratie van individuen en zelfs hele bevolkingsgroepen neemt alleen maar toe. Veel migranten, die in een nieuw land gaan wonen, blijken meer open te staan voor het Evangelie omdat hun vroegere sociale controle wegvalt. Deze kansen zijn uniek en CityBibles wil die benutten!

Per ultimo 2022 zijn al meer dan 5 miljoen CityBibles gedrukt en wereldwijd verspreid in meer dan 50 talen. Inmiddels zijn er al meer dan 700 verschillende versies van de CityBibles beschikbaar.

Visie en missie 
De visie is om in elke taal een Nieuw Testament (met de introductie hoe men God kan leren kennen) te drukken en te verspreiden. De Nieuwe Testamenten worden alleen in de hoogste kwaliteit gedrukt (29 grams papier met linnen rug). De CityBible is altijd voorzien van een full color omslag, al dan niet gepersonaliseerd. CityBibles richt zich naast de gewone wereldburger in het bijzonder ook op migranten.

CityBibles distribueert de Nieuwe Testamenten in samenwerking met de lokale kerk, de lokale zendingsorganisatie en de lokale gelovige. In elk land dient elke CityBible in elke taal gratis of tegen kostprijs beschikbaar te zijn. Daarmee worden niet alleen mensen die God niet kennen bereikt met het Evangelie, maar wordt ook de lokale kerk en de lokale gelovige aangezet tot evangelisatie.

Uitvoering
CityBibles werkt via een groeiend netwerk van kerken, organisaties en zendelingen. Inmiddels heeft CityBibles wereldwijd een netwerk van 12 CityBible partners van waaruit CityBibles worden verspreid op 5 continenten. Verder heeft CityBibles een eigen website en webshop. CityBibles werkt ook met lokale projecten die in samenwerking met organisaties uitgevoerd worden, waar ook ter wereld.

Innovatie
De wereld verandert en nieuwe generaties hebben een nieuwe benadering nodig. Daarom heeft CityBibles een Interactieve Bijbel ontwikkeld waarin men het Evangelie kan lezen, luisteren en zien. Dit alles via de gratis CityBible app. Onze partners in dit project zijn YouVersion, Faith Comes By Hearing, Bible Project en Superbook.

Impact
Een toenemend aantal mensen – waaronder miljoenen jongeren in het Westen – hebben nog nooit gehoord van het Evangelie van Jezus Christus. Het is onze verantwoordelijkheid juist aan hen de Goede Boodschap van het Evangelie door te geven. Er zijn veel getuigenissen van de afgelopen jaren dat de CityBible een middel is geweest waardoor vele levens voor de eeuwigheid zijn gered. Maar…de werkelijke impact van Gods Woord is alleen bij God bekend!

Kansen benutten met extra funding!  
Wereldwijd zien we dat er enorm veel vraag is naar bijbels. Meer dan CityBibles aankan. Met de komst in 2021 van de zogenaamde Interactieve CityBible is zelfs de vraag versterkt toegenomen. De laatste jaren is CityBibles gegroeid naar een oplage van 500.000 – 750.000 bijbels per jaar! Door de dringende vraag vanuit nieuwe projecten heeft CityBibles behoefte aan extra financiering van € 100.000 – € 150.000 per jaar. Daarmee kan ze ongeveer 75.000 – 100.000 bijbels extra drukken, waarmee speciale projecten worden geholpen die een urgente nood aan bijbels hebben.

Freedom behind bars: specifiek project!
Het project in Zuid-Afrika is zo’n specifiek project waar dringend behoefte is aan bijbels. Voor de doelgroep van gevangenen is een speciale versie ontwikkeld ‘Freedom behind bars’ (zie project impressie). Voor dit project waren 35.000 bijbels nodig, waarvan de totale kosten (inclusief verscheping) in totaal € 45.000 bedroegen.

Financiering
Door de wat korte looptijd van het project is het niet gelukt om het gehele project te financieren. Via bemiddeling van MissionInvest  is in 2020 voor dit project een bedrag van € 18.000 gerealiseerd, ofwel 40% van het benodigde bedrag. Het resterende bedrag heeft CityBible via haar eigen relaties kunnen realiseren.

Referentie en reflectie  
Peter Pilon, oprichter van CityBibles: ‘Het project Freedom behind bars is een steeds groeiend project. De vrucht die het geeft is ongekend. Vele gevangenen geven hun leven over aan Jezus, vaak inclusief enkele bewakers. In december 2022 zijn we in 3 gevangenissen in Zuid-Afrika getuige geweest van levensveranderende bijeenkomsten. Hoe wonderlijk te zien dat alle gevangenen in hun oranje pakken lezen uit de oranje CityBibles. Mag God de gevers bijzonder zegenen voor deze gift!’ 

‘De inspanningen en werkwijze van MissionInvest is essentieel voor ons om wereldwijd de juiste gevers bij de juiste zending te plaatsen. Net als bij andere projecten zijn we dankbaar dat MissionInvest onze partner is.’

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!