Vervolgde Christenen Egypte

Egypte

€ 40.000

46%

225 personen per jaar

Egypte

€ 40.000

46%

225 personen per jaar

Projectomschrijving

Help vervolgde christenen in Egypte

Een evangelisatiefolder die Bijay ontving van een evangelist vormde het startpunt van zijn zoektocht naar de waarheid. In de koran raakte hij meer en meer teleurgesteld. ‘Als zelfs Mohammed niet zeker was van zijn eeuwige bestemming, hoe kan ik dat dan wel ooit worden?!’ Door de folder en de Bijbel die Bijay kreeg, kwam hij uiteindelijk tot de conclusie: de Bijbel is waar en Jezus is de Waarheid.

Toen begon de vervolging. Moslimleiders uit het gebied waar Bijay woonde, merkten zijn verandering. Na meerdere keren bedreigd te zijn, namen ze hem op een dag hardhandig mee en mishandelden hem drie dagen lang. Bijay gaf zijn geloof niet op.

Martelingen, mishandelingen, angsten, vernederingen; broeders en zusters wereldwijd hebben hiermee te maken, omdat ze hun geloof in Christus niet verloochenen. Voor christenen als Bijay zet SDOK zich in.

Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is. – uitspraak van een ex-moslim 

Vervolging en tegenstand
In veel landen in het Midden-Oosten is het overgrote gedeelte van de inwoners moslim. Bestaande en traditionele christelijke groeperingen worden soms getolereerd. Dat geldt niet voor moslims die hun oude geloof achter zich laten en christen worden. Deze ‘ex-moslims’ hebben te maken met vervolging vanuit de overheid, maar voornamelijk vanuit hun omgeving. Vrienden en familieleden van deze bekeerde moslims zetten hen vaak onder druk en bedreigen hen. Hierdoor komt het voor dat ex-moslims moeten onderduiken omdat hun leven gevaar loopt. Ook kan hun bekering ervoor zorgen dat ze hun baan verliezen, en daarmee hun inkomen. Ze raken financieel in de problemen en weten niet hoe ze rond moeten komen.

SDOK
Het is de missie van SDOK om wereldwijd naast vervolgde christenen te staan en christenen in Nederland op te roepen tot verbondenheid met hen. Door het geven van praktische hulp willen we vervolgde christenen versterken en aanmoedigen tot volharding in het geloof en hun getuigenis.

Het project
In Egypte geeft SDOK op verschillende manieren steun aan ex-moslims en hun gezinnen. Via lokale contactpersonen zorgen we bijvoorbeeld voor financiële ondersteuning, een tijdelijke huisvesting op een veilige plaats en onderwijs voor de kinderen. Naast deze praktische hulp geven we pastorale zorg aan deze christenen/gezinnen. Via regelmatige bezoeken worden onze broeders en zusters en hun kinderen bemoedigd en toegerust in hun geloof.

Voor de jaren 2022 en 2023 is SDOK betrokken bij de hulp aan circa 50-60 gezinnen die in moeilijkheden zijn geraakt door hun overgang naar het Christendom. De bedragen en soorten hulp die voor een individuele broeder of zuster of gezin nodig zijn, verschillen steeds per situatie. Soms volstaat pastorale zorg, in andere gevallen zijn ook opvang in een zogenaamd safehouse en medische zorg nodig.

Projectkosten
SDOK zoekt via MissionInvest donoren voor dit belangrijke project waarmee jonggelovigen in de Arabische wereld worden geholpen. Per jaar is voor dit project € 20.000 nodig.

Impact
Voor jonggelovigen is het een grote stap om uit te komen voor hun geloof met alle konskwenties van dien. Hoe enorm belangrijk is het om juist hen niet aan hun lot over te laten, maar hen als deel van het lichaam van Christus te supporten en met liefde en zorg te omringen. Die hulp zal grote impact hebben en zal hen in staat stellen om te volharden in de geloofskeuze die ze gemaakt hebben. Belangrijk is dat deze mensen in hun plek ook ‘lichtstralen van hoop’ mogen zijn naar de mensen om hen heen, om ook andere te winnen voor het Evangelie van Jezus Christus. Dat is een impact met eeuwigheidswaarde die niet direct in getallen is uit te drukken!

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!