Evangelieverspreiding Ivoorkust

Ivoorkust

€ 86.000

100%

30.000 Bijbels verspreid, 120.000 mensen bereikt

Ivoorkust

€ 86.000

100%

30.000 Bijbels verspreid, 120.000 mensen bereikt

Projectomschrijving

Kinderbijbels voor onbereikte stammen in Ivoorkust

Context
Ds. Bram Krol van Stichting Facilité heeft een bijzondere missie: onbereikte volken bereiken met het Evangelie. Heel bijzonder is dat hij sinds 2013 ingangen heeft bij de stamhoofden van Dan en Bété in Ivoorkust.

Kinderbijbels in Ivoorkust zijn schaars. Zelden vind je er een. Ze zijn te duur. De kinderen krijgen weinig verhalen uit de Bijbel te horen. Op de scholen kennen de meeste onderwijzers de Bijbel niet; de meesten van hen hebben ook zelf geen Bijbel in huis. Te duur. En wanneer een kind niet in een kerk komt, dan is de kans vrijwel nihil dat ze iets uit de Bijbel te horen krijgen.

‘Als we vandaag onze kinderen de Bijbel onthouden, zullen zij morgen misschien God vergeten.’ – Ds. Charles Bahi

De stam Dan
Het bijzondere aan de stam Dan is dat de verre voorouders joodse wortels hebben! Eeuwen geleden zijn ze via de diaspora vanuit Israël naar Egypte gegaan, en vervolgens doorgetrokken naar Sudan, Tsjaad, Mali en uiteindelijk in Ivoorkust neergestreken. De cultuur van Dan bevat nog opmerkelijk veel elementen die te herleiden zijn tot hun joodse wortels! Zoals het vieren van een heilige dag de Shabbat, feest van de eerstelingen, vrijplaatsen voor iemand die van moord wordt verdacht, een losser (messias) die nog moet komen en de naam Aa heeft (vergelijkbaar met Isa, Jezus). Hoe bijzonder is het dan we juist bij deze stam het Evangelie van Jezus Christus mogen brengen!

De stam Dan telt bijna 2 miljoen mensen, waarvan 1,5 miljoen in Ivoorkust woont en de overigen in omliggende landen als Guinee en Liberia. De stamtaal heet Yacouba. Ongeveer 80% van de Danieten is animistisch, 15% christen en 5% moslim.

De stam Beté
In een aangrenzend gebied heb je een tweede grote stam en dat is de stam Bété. Zij tellen ongeveer 2,5 miljoen mensen. Het meest pure Bété wordt door ongeveer 850.000 mensen gesproken, in steden als Soubré en Issia in het westen van het land. Maar daarnaast zijn er in de loop van de tijd ook zeer afwijkende dialecten van de taal ontwikkeld.

Ongeveer 40% van de Bété is Christen (meest Rooms-katholiek), circa 10% is moslim en de rest is animistisch. De invloed van het animisme is enorm sterk, zelfs ook onder de christenen. Vooral de dodenverering is iets wat sterk aanwezig is bij de Bete, waardoor de grafzerken vaak groter en zeker veel mooier zijn dan de eenvoudige huisjes van de levenden.

Rol van de kinderbijbel! 
Kennis van de Bijbel is gering, ook in de kerken. We proberen als Stichting Facilité van alle kanten te helpen. In ons werk richten we ons met name op het verspreiden van de kinderbijbel en het opzetten van eenvoudige en praktische bijbelstudiegroepen. De kinderbijbel is een prachtige ingang om te Evangeliseren. Kinderen leren van jongs af aan de Bijbel kennen. En daarnaast, wat ook heel bijzonder is: kinderen vertellen de verhalen aan hun ouders, die nog vaak analfabeet zijn!

In hun eigen taal
Op straat en in de huizen is de stamtaal altijd de voertaal waarin men de gesprekken voert. Om maximaal daarbij aan te sluiten is besloten om de kinderbijbels tweetalig te laten drukken. Op de ene pagina het Frans (de officiële landstaal) en op de pagina daarnaast het verhaal in de stamtaal (Dan/Yacouba of Beté). Op die manier worden de verhalen voor iedereen begrijpelijk. Om te waarborgen dat er nauwkeurige vertaling zou komen, is intensief samengewerkt met het team van Wycliffe Bible translation.

Aanpak
Stichting Facilité werkt met haar lokale teams altijd van onderaf; initiatieven moeten door de community breed gedragen worden. Dat alleen maakt het tot een succes. Zo werden alle kerken in de gebieden van Dan en Beté gemobiliseerd om juist hen ook bij het initiatief te betrekken. Het startschot voor de verspreiding was een grote manifestatie waarbij de lokale bevolking in klederdracht, en met muziek de bijbels in ontvangst namen. Hoogtepunt was de voorlezing van de verhalen uit de Bijbel in de eigen stamtaal. Dat hadden ze nog nooit gehoord! Zelfs radio en tv en tal van hoogwaardigheidsbekleders waren hierbij aanwezig! 

Na deze groots opgezette centrale manifestatie is vooral ingestoken op een decentrale aanpak. Om de kinderbijbel in lokale communities verder te promoten, heeft stichting Facilité met haar lokale teams voorleescompetities opgezet voor kinderen. De kinderen mogen dan de bijbelverhalen in hun eigen taal voorlezen op dorpspleinen of in kleine kerkjes. Kinderen worden zo kleine zendelingen!

Impact
Stichting Facilité heeft als kenmerkende aanpak dat ze laagdrempelig wil aansluiten bij de belevingswereld van de onbereikte stammen. Vanuit die visie heeft ze ruim 30.000 kinderbijbels en een paar duizend ‘gewone’ bijbels kunnen verspreiden in de periode 2019-2022. Uitgaande van minimaal 4 personen per gezin, zijn er op zijn minst 120.000 mensen op een directe manier dagelijks met het Evangelie bereikt!

Die aanpak via de kinderen heeft heel goed gewerkt. Want ouderen raakten steeds meer geïnteresseerd in de verhalen uit de Bijbel. Als gevolg daarvan zijn er sinds 2019 al meer dan 900 bijbelstudiegroepjes opgezet die wekelijks bij elkaar komen! Er is een honger naar het Woord; de mensen vragen om extra bijbelonderwijs. Geweldig om te zien hoe Trans World Radio daar met haar radio uitzendingen weer invulling aan kan geven. Honderden dorpelingen zitten soms rondom een paar transistor radiootjes naar uitzendingen van TWR te luisteren. Ze horen het Evangelie in hun eigen taal! God zegent dit project op een bijzondere manier! 

Financiering
Het stemt dankbaar dat we als MissionInvest hebben mogen meehelpen om dit bijzondere project mogelijk te maken. De totale kosten voor de beide projecten waren ruim € 150.000. Doelstelling van MissionInvest was om ongeveer 50% daarvan te realiseren via haar netwerk. Uiteindelijk is er € 86.000 voor dit project gerealiseerd; het andere deel is via de achterban van Stichting Facilité bijeengebracht.

Referentie

Ds. Bram Krol: ‘Kinderbijbels zijn zo hard nodig in Ivoorkust. Zelfs de meeste Christenen kennen de Bijbel hoegenaamd niet, laat staan de kinderen. Maar hoe krijg je dat geld ooit bijeen? Wij (Stichting Facilité) vormen maar een klein groepje. Maar wat heeft MissionInvest hierbij een doorslaggevende rol gespeeld! Het verbaasde ons. De verspreiding loopt nu op rolletjes. Mensen ontvangen de Bijbels met groot gejuich. Wat een zegen ligt er in het verschiet!’

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!