Toekomst voor 1.000 boeren (II)!

Rwanda

€ 150.000

83%

1000+ boeren

Rwanda

€ 150.000

83%

1000+ boeren

Projectomschrijving

Help opnieuw 1.000 boeren aan een betere toekomst in Rwanda

Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) is al zes jaar actief in Rwanda. In de afgelopen drie jaar (2019 – 2021) zijn door ITI in Oost-Rwanda al 1.000 boeren getraind om hun landbouwmethode en bedrijfsvoering te verbeteren. Door verhoogde opbrengsten en selectie van de juiste gewassen, verdienen de boeren nu een goed inkomen. Daarnaast zijn ze door een andere manier van grondbewerking ook minder kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Het programma groeit gestaag en biedt veel potentie. Juist daarom is besloten om in een aangrenzend gebied een nieuwe groep van 1.000 boeren te gaan trainen! Fantastisch nieuws dus..!

De focus van het programma is gericht op arme boeren. Omdat Rwanda relatief klein en dichtbevolkt is, bezit een gemiddelde boer slechts circa 0,3 hectare land waarmee hij inkomen moet verdienen om zijn gezin te onderhouden. Door het veranderende klimaat staan de boeren voor extra uitdagingen; de laatste jaren zijn regenvalpatronen moeilijk voorspelbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 70% van de plattelandsbevolking onder de armoedegrens leeft. Dit betekent dat deze mensen minder dan € 1,60 per dag verdienen.

Aanpak van ITI
De ervaring die Inclusive Trading Initiative al sinds 2017 heeft opgedaan, heeft zich vertaald naar een aanpak die zich richt op drie kernelementen:

  • Implementeren van duurzame teeltechnieken, natuurlijke irrigatie, biodiversiteit en bodemmanagement;
  • Organisatieverbetering van de boerengemeenschappen;
  • Versterken van de marktpositie.

Teeltechnieken: voor de boer is een vruchtbare bodem die water goed kan absorberen, de basis c.q. het fundament dat noodzakelijk is om de gewassen succesvol te kunnen verbouwen. Door een combinatie van gewassen toe te passen (biodiversiteit), behaalt de boer verschillende voordelen. Niet alleen spreidt hij zijn risico’s maar hij zorgt er ook voor dat de grond niet uitgeput raakt. Door de grond te bedekken met een dikke laag organisch materiaal verdampt vocht moeilijker en wordt de grond beter bevochtigd wanneer het regent. Ook wordt de boer getraind in het gebruik van goede zaden en zaailingen, het gebruik van compost en hoe ziektes voorkomen en op een natuurlijke wijze bestreden kunnen worden.

Organisatieverbetering: het programma voorziet in twee niveaus van organisatieverbetering. In de eerste plaats op het individuele niveau van de boer door een goed bedrijfsplan te ontwikkelen en in de tweede plaats op gemeenschapsniveau door gezamenlijk op te trekken binnen een coöperatie. Hiermee kunnen de boeren een betere marktpositie verwerven maar ook veel van elkaar leren en zo elkaar versterken.

Marktpositie: als ITI helpen we de boeren met het vermarkten van hun gewassen. In de gebieden waar ITI werkt richten we ons op de teelt van bananen (matoki) en chilli peppers. De bananenbomen bieden veel schaduw en houden veel vocht vast; een ideaal voedingsklimaat voor de chilli peppers die tussen de bananenbomen groeien! De markt voor matoki is enorm in Rwanda, omdat het veel gebuikt wordt in het dagelijks voedsel. De chilli peppers worden van de boeren gekocht en vermarkt in Europa door een speciaal daarvoor opgezette onderneming, Spices Rwanda ltd.

‘Toen ik met het project begon had ik een droom dat het begin moeilijk zou zijn, maar dat er uiteindelijk heel veel mensen geholpen zouden worden. Inmiddels besef ik dat het niet zomaar een droom was.’ – Ben, manager landbouwproject in Rwanda

Impact
Momenteel werkt ITI met circa 1.000 boeren die verdeeld zijn over vier coöperaties. Het succes van de boeren trekt ook anderen aan om actief te worden in het programma. Om het programma uit te breiden wil ITI de komende 2 jaar doorgroeien naar een groep van 2.000 boeren die actief zijn in de teelt van chilli peppers en matoki bananen. Met dit project zijn de boeren in staat om hun inkomen te verviervoudigen waarmee ze structureel uit de armoede raken.

De opstart van het programma was moeizaam de teelt kwam maar lastig van de grond. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en zien de boeren hoe dit programma hun leven verandert en sluiten steeds meer boeren zich aan.

Projectbudget
Dit project is de afgelopen jaren al succesvol gebleken en graag bouwen op het succes verder door het aantal boeren uit te breiden tot in totaal 2.000 boeren die meedoen met dit programma. Er is een gedetailleerd projectbudget beschikbaar en dat is opgebouwd uit de volgende hoofdcomponenten: 

  • Trainen van 1.000 extra boeren in verbeterde landbouwtechnieken;
  • Trainen van coöperaties in het verbeteren van planning en management;
  • Installeren van sun-dryers die nodig zijn voor het droogproces van de chilli peppers;
  • Het verbeteren van de lokale loodsen/magazijnen om verderf van het product tegen te gaan.

Om bovenstaande activiteiten te kunnen realiseren is een éénmalige donatie nodig van € 150.000. Boeren die getraind zijn kunnen hierna zelfstandig verder om hun boerenbedrijf verder door te ontwikkelen. Omgerekend gaat het dus om slechts € 150 per boer!

Doe mee!
MissionInvest heeft voor dit project al € 125.000 gerealiseerd. We zijn nu actief op zoek om de resterende € 25.000 nog voor April 2023 te realiseren in verband met het komende oogstseizoen. Naast financiële inbreng is er ook volop ruimte om het project te bezoeken en/of mee te denken in de verdere ontwikkeling van het project. Weet u zich aangesproken door dit mooie project? We zien uw reactie graag tegemoet!

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!