Verspreid het Evangelie in India

India

€ 154.000

100%

420 pastors equipped and 360,000+ people reached

India

€ 154.000

100%

420 pastors equipped and 360,000+ people reached

Projectomschrijving

Verspreid het Evangelie in India..!

Context
India is een van de weinige landen ter wereld waar slechts vier procent van de bevolking bereikt is met het evangelie. Het is een van de minst bereikte naties ter wereld! Bovendien hebben christenen in India het erg moeilijk, vooral degenen met een hindoeïstische achtergrond. Een paar jaar geleden nam de vervolging in India plotseling dramatisch toe (bron: https://www.opendoors.nl/ranglijst/india/.

Hindoe-extremisten doen er nog steeds alles aan om christenen en moslims uit hun land te krijgen. Een echte Indiër is immers een hindoe. Christenen worden ervan beschuldigd een ‘vreemde religie’ aan te hangen en ongeluk over de dorpsgemeenschap af te roepen. Deze gelovigen worden vaak fysiek aangevallen of zelfs gedood. Anderen staan onder druk van hun gemeenschap of worden sociaal geboycot. Veel gelovigen leven geïsoleerd en kennen geen andere christenen.

Gezamenlijke aanpak NET en City Bibles
NET en CityBibles  werken gezamenlijk in een project in India met als gemeenschappelijk missionair doel het toerusten van (leken)voorgangers en het actief verspreiden van het Evangelie door lokale kerken. Het speerpunt van NET is het toerusten en bemoedigen van voorgangers en christenen; het speerpunt van City Bibles is de distributie van Bijbels. De samenwerking van NET met CityBibles is uniek. Door deze samenwerking krijgen de studenten direct toegang tot een Bijbel in hun eigen taal (via de sleutelhangers of via de gedrukte versie) en worden zo ambassadeurs van het woord van God. Zowel City Bibles als NET hebben de missie en het verlangen om de gemeente van Jezus Christus in India te versterken.

Project
Ondanks vervolging groeit het christendom in India! Mensen die zelf geraakt zijn door het evangelie gaan erop uit als ’tentenmakers’ om Gods Woord naar nieuwe gebieden te brengen. Veel van deze pioniers trekken verder en laten, net als Paulus, jonge gemeenten achter. De leiders in deze gemeenten hebben niet alleen te maken met fysieke druk en discriminatie, maar ook met culturele gewoonten en misbruiken, die het ‘jonge’ christendom maar al te gemakkelijk beïnvloeden en verzwakken. De brieven van Paulus staan vol met soortgelijke voorbeelden, waarschuwingen, bemoedigingen en onderricht, die ook van toepassing zijn op de leefomgeving van Indiase christenen.

Daarom is het heel belangrijk om onze broeders en zusters in India te versterken en hen te bemoedigen in hun christelijk geloof en de lokale gemeente die ze dienen. Twee aspecten zijn hierbij van groot belang:

 • Toegang tot (digitale) Bijbels, de City Bible App, Sleutelhangers met QR-code (die toegang geeft tot een BibleApp met de 10 meest gesproken Indiase talen!) en ander ondersteunend leesmateriaal
 • Praktische toerusting en bemoediging om in soms vijandige gebieden als christen staande te blijven en vrijmoedig te blijven getuigen naar nog onbereikte medeburgers!

De manier waarop we voorgangers toerusten, is vergelijkbaar met wat Paulus voorstelt aan zijn leerling Timotheüs ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen’ (2 Timotheüs 2:2). We passen het principe toe van ’train-the-trainer’. Een kerngroep wordt getraind op verschillende onderwerpen (aan hen wordt de lesstof ’toevertrouwd’) en op hun beurt trainen zij dan weer andere groepen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande lokale netwerken waarin voorgangers of kerkleiders participeren. Diezelfde netwerken gebruiken we ook om de gedrukte City Bijbels en sleutelhangers met QR-code te verspreiden onder de gelovige kerkleden die vaak in afgelegen gebieden wonen. De lokale kerkjes waarmee we samenwerken in India zijn zeer missionair gedreven; veel meer dan westerse kerken! Velen zijn gedreven door de liefde van Christus om anderen tot Hem te brengen. Tot eer van God en tot welzijn van de gemeenschap!

‘Toen ik het cursusboek doorlas, begreep ik veel beter het onderwerp van verlossing en zoals God het in Zijn Woord bedoeld heeft. Ik begreep hoe God elke dag het middelpunt en de focus van ons leven zou moeten zijn, vooral als we door moeilijke tijden gaan.’ – anonieme student

Ons doel in India voor de komende jaren is om ten minste 3 stabiele studiecentra op te zetten van waaruit honderden voorgangers en evangelisten toegerust zullen worden in het leiding geven aan hun gemeente. Elk studiecentrum organiseert conferenties op drie of vier locaties in zijn gebied en maakt daarbij gebruik van lokale faciliteiten (vaak kerken). Tijdens een conferentie probeert NET een persoonlijke relatie op te bouwen met de deelnemers via de lokale coördinator en docenten, om elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren. Het concept van de wereldwijde NET Study Center’s is dat in elk Study Center het hele NET Curriculum van 10 cursussen wordt behandeld, zodat voorgangers een brede training krijgen om goed toegerust te zijn om hun werk als voorganger te doen.

Het project richt zich op de volgende gebieden in India: Tamil Nadu (Zuid), Andra Pradesh (Oost-Zuid), Uttar Pradesh, Delhi (Noord-West) en Darjeeling (Noord-Oost).

Impact
Omdat het project holistisch van opzet is, wordt de impact ook op meerdere fronten zichtbaar. De toerusting van cursisten richt zich namelijk niet alleen op het hoofd, maar ook op het hart en op hun handen! Het gevolg is dat lokale gemeenten zichtbare tekenen worden van Gods Koninkrijk!

 • Meer samenwerking in het opzetten van diaconale activiteiten binnen en buiten de gemeente.
 • Meer pastoraal omzien naar elkaar.
 • Christenen zien meer dan voorheen het belang van missionair zijn en willen daarom graag de Bijbel delen in hun gemeenschap.
 • Christenen hebben meer begrip gekregen hoe God het huwelijk en het gezinsleven bedoeld heeft.
 • Wereldse begrippen als discriminatie (door het kastensysteem), corruptie, misbruik, verslaving, angst en religieuze verplichtingen maken plaats voor Bijbelse begrippen als gelijkheid, vrijheid, eerlijkheid, vreugde, vriendschap en genade!

The other dimension is quantitative. We want to provide these people with City Bibles and keychains. In this way our target group not only receives the necessary equipping and encouragement, but they also have the physical tools like the City Bibles and keychains in their hands to share within their community. This project will have impact on at least:

Als het gaat om aantallen is dit een project met grote impact! Alle pastors in de training zullen worden voorzien van City Bijbels en sleutelhangers. Op deze manier ontvangt onze doelgroep niet alleen de nodige toerusting en bemoediging, maar hebben ze ook fysiek iets in handen om binnen hun gemeenschap te delen, zoals de City Bijbels en sleutelhangers. Dit project zal impact hebben op ten minste:

 • 420 pastors zijn toegerust en getraind
 • 14.700 gemeenteleden ontvingen bijbels onderwijs (elke voorganger heeft gemiddeld een gemeente met 35 mensen)
 • 10.000 Nieuwe Testamenten, 50.000 interactive boekjes met het Johannes Evangelie, en 300.000 (!) Key Chains zijn uitgedeeld in de lokale gemeenschappen
 • Minstens 360.000 mensen zijn via dit project met het Evangelie bereikt!

Funding
De totale projectkosten voor een periode van drie jaar (2021-2023) bedroegen circa 154.000 euro. In het eerste jaar (2021) is veel energie gestoken in de ontwikkeling en vertaling van de cursusmaterialen. In 2022 en 2023 is de structuur met NET Study Centra opgezet in diverse regio’s van India. We zijn dankbaar dat na een periode van onderzoek, pionieren en opstarten, dit werk nu gaat groeien en uitbreiden. India is een land dat het Evangelie hard nodig heeft en een enorm potentieel heeft. De financiering van dit project is een gezamenlijke inspanning geweest van MissionInvest Nederland (€ 118.000) en MissionInvest USA (€36.000, ofwel $40,000).

Dit project is een geweldig voorbeeld van hoe we kunnen investeren in Gods Koninkrijk door meer dan 360.000 mensen (60.000 bijbels, 300.000 sleutelhangers) in India te bereiken met het Evangelie voor slechts minder dan € 0,43 per persoon! 

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!