Impact maken met koffie

Oeganda

€ 800.000

0%

5%

30% inkomensverbetering voor 20.000 koffieboeren

Oeganda

€ 800.000

0%

5%

30% inkomensverbetering voor 20.000 koffieboeren

Projectomschrijving

Ndugu Farmers: een echte prijs voor koffie

Over de hele wereld is het de afgelopen decennia bijna vanzelfsprekend geworden om elke dag een heerlijk, vers kopje koffie op je bureau te hebben staan. Maar dat is het niet. En niet in de laatste plaats voor de vele kleinschalige boeren in Oeganda die je kostbare bonen verbouwen. ‘Ndugu’ betekent ‘broer’, ‘zus’ of ‘kameraad’ en is een groeiende sociale onderneming die het verschil maakt voor meer dan 6.000 boeren en 23 koffiecoöperaties.

“Jarenlang heb ik als koffieboer geworsteld met vele uitdagingen. Ik voelde me vaak gevangen in een cyclus van marginale inkomsten en beperkte kansen. Maar toen ging onze coöperatie een partnerschap aan met Ndugu, en de dingen begonnen te veranderen. Naast handelsfinanciering aan onze coöperatie heeft Ndugu ons gekoppeld aan kopers van premium koffie, ons meststoffen op krediet aangeboden, geïnvesteerd in onze traceerbaarheid en certificering, ons getraind in regeneratieve landbouwpraktijken en agro-forestry waarvoor hun partner ACORN ons CO2-compensatie betalen. We zijn niet langer alleen maar koffieboeren; we zijn trotse rentmeesters van onze bodem en ons milieu.” – Mpaulo Richard, koffieboer en coöperatieleider

Missie Ndugu
De oprichter van Ndugu is Martijn Harlaar die zelf al meer dan 10 jaar in Oeganda woont en van dichtbij de problematiek van de koffiesector heeft gezien. Dat heeft hem en zijn team aangespoord om op een meer innovatieve manier naar de markt te kijken en met nieuwe en vooral duurzame oplossingen te komen. Vanuit die visie is Ndugu 3 jaar geleden opgericht, en in korte tijd zeer succesvol geworden! Ndugu heeft haar missie gerelateerd aan drie kernpunten:

  1. Inkomensverbetering: het leefbaar inkomen van boeren vergroten door middel van handelssteun, kwaliteits- en kwantiteitscontrole, verbeterde toegang tot financiering en effectieve vertegenwoordiging en besluitvorming via coöperaties.
  2. Duurzaamheid: het verminderen van de emissies op boerderijen en het verbeteren van de bodemgezondheid door middel van regeneratieve agro-forestry praktijken, waarbij de levensduur van boerderijen wordt gewaarborgd door waardevolle ecosystemen te koesteren.
  3. Sociaal welzijn: het sociale welzijn van boeren vergroten door kinderarbeid te voorkomen, de gendergelijkheid te verbeteren en de toegang tot ziektekostenverzekeringen en onderwijs te vergroten; cruciale elementen van het sociale weefsel in bloeiende gemeenschappen.

Handelsfacilitatie
Voor Ndugu lijkt het eerlijk om het vertrouwen van kleinschalige boeren in de eerste plaats te winnen door financiële waarde te creëren. Ze zijn er immers van afhankelijk. Daarna nodigen we ook uit andere stappen te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van landbouwpraktijken. Ndugu krijgt vaak de vraag wat voor soort organisatie het is. “Is het een handelaar? Een data-verzamelaar? Een dienstverlener?” Nou ja, het is alle drie, en zelfs meer.

Ndugu is een platformorganisatie, wat betekent dat het niet de eigenaar is van de productiemiddelen; in plaats daarvan creëert Ndugu de middelen voor verbinding en financiële toegang. In iets meer dan twee jaar heeft Ndugu directe handelsrelaties opgebouwd met 23 boerencoöperaties en meer dan 6.000 boeren, een aantal dat snel groeit. De boeren en de coöperaties waarin zij verenigd zijn, vormen het kloppende hart van de organisatie. Dit hart zou echter niet kloppen zonder de directe relaties met lokale – en internationale handelaren, en internationale certificeringsorganisaties. Onderstaande video geeft een goede impressie!

Digitalisering, een gamechanger in koffiesector
Al eerder is de innovatieve aanpak van het Ndugu team genoemd, waarmee ze zich enorm onderscheiden. Zo hebben ze de afgelopen jaren veel tijd en energie gestopt in de ontwikkeling van een app, waarmee elk stukje land (elke plot) van een ‘aangesloten’ koffieboer nauwkeurig met de juiste GPS-coördinaten is vastgelegd. Dat blijkt nu een ‘goudmijn’ aan interessante data op te leveren! Mede door haar rigoureuze digitaliseringsaanpak blijkt Ndugu inmiddels een zeer aantrekkelijke speler te zijn voor diverse partijen in de koffiemarkt. Voor internationale handelaren als UGACOF en ETG voorziet Ndugu in de behoefte om traceerbare gecertificeerde koffie in grotere hoeveelheden te verkopen. Voor NGO’s als Solidaridad en Fairfood vervult Ndugu hun behoefte om grotere aantallen boeren te verenigen op een platform voor het verwezenlijken van hun sociale en duurzame doelstellingen. Ndugu is vanaf het begin een data gedreven organisatie geweest. Vele goed opgeleide jongeren worden nu ingezet als data-verzamelaars om gegevens te verzamelen over een groeiend aantal indicatoren, waarbij de behoeften van boeren tot in detail worden geïdentificeerd.

Impact
Ndugu heeft ambitieuze doelstellingen, maar gezien de ontwikkelingen lijken die zeer haalbaar te zijn. Per eind 2028 wil Ndugu samenwerken met een groot aantal coöperaties om van de huidige 6 miljoen dollar door te groeien naar 25 miljoen dollar die zij als platform faciliteert in koffiehandel (400% groei). Dit betekent concreet een groei van de huidige 6.000 kleine koffieboeren naar circa 20.000 koffieboeren (233% groei). Daarbij is de verwachte inkomensverbetering 30%, ongeacht de inflatie.

Investeringsbehoefte
De afgelopen 3 jaar hebben de vijf aandeelhouders gezamenlijk al bijna 200.000 dollar geïnvesteerd in het opzetten van het bedrijf. Ruim 125.000 dollar van deze investering is in daadwerkelijke financiering gestoken, terwijl ongeveer 75.000 dollar in tijd en ‘zweet’ is geïnvesteerd.

Om verder door te kunnen groeien en de impactdoelen per 2028 te kunnen halen, heeft Ndugu MissionInvest benaderd om hen te helpen met de benodigde investeringen. Het Investment Advisory Committee van MissionInvest heeft in het eerste kwartaal van 2024 een uitgebreid assessment gedaan op basis van de 14 MI-criteria, en met een positief advies afgerond. Onderstaand een deel van hun conclusie:

De initatiefnemers van het Ndugu platform begrijpen goed dat koffieproductie zoals dat decennia lang gegaan is, nauwelijks bijdraagt aan welvaartsgroei van het leven van de producenten en hun families. Het intrinsiek gemotiveerde team heeft een mooie mix van Ugandees culturele ervaring, sector kennis en inzichten in de kansen en mogelijkheden van een data gedreven aanpak. Deze samenstelling en het model van Ndugu is daarmee best wel uniek en heeft naar de mening van het IAC zeker de potentie om de ‘machtsbalans’ in de keten te beïnvloeden ten gunste van de boeren. Investeringen in werkkapitaal zijn essentieel voor de verdere groei van volumes en aantal participerende coöperaties. – Investment Advisory Committee MissionInvest 

Voor de jaren 2024-2025 heeft Ndugu behoefte aan handelsfinanciering voor in totaal € 800.000. Het gaat om een 5-jarige lening met inleg vanaf € 100.000 en een rentevergoeding van 5% per jaar. Deze leningen zullen worden gebruikt om de eigen Ndugu-coöperaties verder op te schalen en hen ook meer concurrerend te maken op de regionale en internationale koffiemarkt. Voor geïnteresseerde financiers is een volledig PitchDeck beschikbaar, inclusief het assessment report en het onderliggende BusinessPlan.

‘Are we together?’
Dit is een populaire Oegandese uitdrukking. Geen enkele boer, handelaar, NGO of financier kan dit belangrijke werk alleen doen. Ndugu streeft ernaar de ‘som der delen’ te faciliteren, ook in de manier waarop het besluitvorming vergemakkelijkt. Daarbij beschouwt Ndugu iedere boer, handelaar, leverancier en afnemer als ‘rechthebbende’; een stem die ertoe doet. Als financier bent u daarbij een onmisbare schakel; versterk daarom het Ndugu-team, ontmoet hen in Oeganda en geniet samen van een heerlijk kopje echte Oegandese koffie! 

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!