Investeer in Landcent, STOP Malaria!

Afrika

€ 5.000.000

0%

Equity

20 miljoen mensen beschermd tegen malaria met producten Landcent per 2030

Afrika

€ 5.000.000

0%

Equity

20 miljoen mensen beschermd tegen malaria met producten Landcent per 2030

Projectomschrijving

Landcent voor een wereld zonder malaria!

Over Landcent
Landcent is in 2011 opgericht met als doel miljoenen mensen in Afrika te helpen die niet of nauwelijks toegang hebben tot basis gezondheidszorg. Het ontbreekt hen vaak aan middelen, en de juiste producten zijn niet beschikbaar. Net als wij, hebben ook zij recht op een goede gezondheidszorg voor henzelf en hun kinderen. Het gaat Landcent ten diepste om herstel van menselijke waardigheid en keuzevrijheid. Landcent zet als eerste sterk in op bestrijding van Malaria, maar daarna zal zij haar scope verbreden naar andere armoede-gerelateerde ziekten.

Urgentie 
Elke dag eist malaria het leven van 1700 mensen (meer dan 600.000 per jaar!), waarbij elke minuut een kind aan de ziekte bezwijkt. De wereldwijde trend van malaria blijft zorgwekkend, met 249 miljoen gemelde gevallen in 2022, een stijging van 5 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. Bijzonder verontrustend is het feit dat bijna 76% van deze gevallen kinderen onder de 5 jaar trof. Verschillende factoren dragen bij aan deze stijging, waaronder de groeiende resistentie tegen de gebruikte insecticide, het gebrek aan productinnovatie, hardnekkige armoede en klimaatverandering. Voor Landcent is de bestrijding van malaria niet alleen een noodzaak voor de gezondheid, maar ook een bewuste keuze om op te willen komen voor fundamentele mensenrechten.

Visie
Landcent werd twaalf jaar geleden opgericht. De oprichters en de meeste aandeelhouders zijn christenen, geïnspireerd door de principes van Business as Mission (BAM).

‘Bij Landcent zijn we ervan overtuigd dat preventie en het elimineren van ziekten, met name voor de meest kwetsbaren, een uiting is van de bijzondere missie die Christus ons heeft toevertrouwd. Het is onze roeping om barmhartige zorg te bieden aan de armen, wat ook inhoudt dat we hun toegang tot gezondheid herstellen en hen in staat stellen zich los te maken uit de vicieuze cirkel van armoede.’ – Arun Prabhu, CEO Landcent Europe

Aanpak
Bij het aanpakken van de grote uitdaging die malaria met zich meebrengt, heeft Landcent een onderscheidende tweeledige strategie bedacht. Haar focus op korte termijn ligt op het verbeteren van bestaande, bewezen oplossingen om snel meer producten te leveren aan wereldwijde non-profitorganisaties en donoren zoals het Global Fund, President’s Malaria Initiative en de WHO, World Health Organization. Dit initiatief heeft als doel de toename van malariagevallen te beteugelen en omvat de ontwikkeling van een nieuwe generatie beschermingsproducten, zoals Long-Lasting Insecticidal Nets (LLINS), Indoor Residual Sprays (IRS), Anti-Malarial Pills en Larvicides.

Tegelijkertijd omvat haar strategie op langere termijn een Active Ingredient Discovery Platform, dat zich verdiept in traditionele complementaire geneeskunde (TCM) om actieve ingrediënten uit natuurlijke bronnen, zoals planten, te ontdekken. Het uiteindelijke doel is om een nieuwe klasse van bio-pesticiden te ontwikkelen, waarmee het escalerende probleem van resistentie tegen insectenbestrijdingsmiddelen in alle malaria-endemische regio’s wordt bestreden. In de afgelopen twee jaar hebben zij meer dan 200.000 moleculaire stoffen (verbindingen) gescreend, waarvan er zich momenteel 21 in een vergevorderd onderzoeks-stadium bevinden. Dit ambitieuze project is al gedeeltelijk gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation.

Impact
De impact van Landcent kan nauwkeurig worden gemeten. Aangezien 95% van de malariagevallen voorkomt in Sub-Sahara Afrika, concentreert Landcent zijn inspanningen voornamelijk in deze regio. Tegen 2030 zullen de producten van Landcent alleen al meer dan 130 miljoen mensen beschermen tegen malaria, waaronder 32 miljoen kinderen onder de 5 jaar.

Aangezien malaria nauw verbonden is met armoede, draagt het voorkomen van de ziekte bovendien bij aan de vooruitgang op het gebied van verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Tegen 2030 zouden de inspanningen van Landcent leiden tot:

  • $ 9,9 miljoen gewonnen werkdagen en $ 67 miljoen stijging van de inkomsten in de hele regio
  • 7,4 miljoen extra beschikbare onderwijsdagen (leerlingen zijn niet langer absent), waarvan 3,7 miljoen voor meisjes
  • 2,6 miljoen minder zorgdagen nodig voor moeders in gezinnen
  • 145 eerlijk betaalde lokale banen in Afrika en USD 658.000 aan extra salarissen

Investering
De fondsenwervingsstrategie van Landcent bestaat uit het aantrekken van eigen vermogen op korte termijn voor Track-1, zijnde de minder risicovolle vectorbestrijdingsproducten (ofwel, producten ter bestrijding van ziektedragers zoals muskieten) die al dicht bij ‘Go-to-market’ zitten. Daarnaast zoekt ze subsidies en donaties voor de meer risicovolle R&D onderzoeksprojecten op de langere termijn. De Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) zien heel duidelijk het strategische potentieel van Landcent en daarom ondersteunen zij dit laatste initiatief al met twee subsidies van in totaal € 3,5 miljoen.

MissionInvest heeft in de afgelopen paar jaar als strategische fundraisingpartner intensief met het team van Landcent samengewerkt. Met elkaar is er in de periode 2022-2023 een prachtig resultaat geboekt in het realiseren van een eerste kapitaalronde van € 6 miljoen equity via het netwerk van MissionInvest. In de vorm van mission-related investment kan dit kapitaal worden ingezet voor de missie van Landcent: ‘a world free of malaria!’  Het streven van MissionInvest is om in 2024-2025 nog eens € 5 miljoen op te halen als onderdeel van Landcent’s Series A ten behoeve van het financieren van de laatste fase in de productontwikkeling voor de korte termijn. Naar verwachting komen de producten per begin 2026 op de markt. Met elke miljoen investering, kan Landcent 4 miljoen mensen beschermen tegen malaria! De inzet van MissionInvest om € 5 miljoen te realiseren, heeft straks impact op 20 miljoen mensen in Afrika!

Investeerders hebben de mogelijkheid om te participeren met tickets van €200k en €500k in Landcent STAK, en met €1.000k en meer in Landcent Participation I B.V. Alle opties hebben een looptijd van 5-6 jaar, met een geplande gedeeltelijke beursgang (partial IPO) gepland voor 2028-2030.

Voor investeerders die in een missie willen investeren, en daarmee miljoenen levens kunnen redden, is Landcent een prachtig voorstel! 

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!