Nieuwe kraamkliniek in Ghana

Ghana

€ 200.000

0%

1.000 bevallingen per jaar, en algemene poliklinische zorg aan 20.000 patienten per jaar

Ghana

€ 200.000

0%

1.000 bevallingen per jaar, en algemene poliklinische zorg aan 20.000 patienten per jaar

Projectomschrijving

Help de moeder- en kindzorg in Noord-Ghana te verbeteren

Urgentie
Ondanks recente verbeteringen blijven de moeder- en kindersterftecijfers in Ghana hoog. In 2018 stierf ongeveer 1 op de 325 zwangere vrouwen in Ghana als gevolg van een zwangerschap, vergeleken met 1 op de ruim 14.000 in Nederland. Daarnaast stierf ongeveer 1 op de 36 levend geboren baby’s in de eerste maand na de geboorte in Ghana, vergeleken met 1 op de 500 in Nederland. Deze hoge sterftecijfers zijn deels te wijten aan vertraagde of ontoereikende toegang tot gezondheidszorg en ondermaatse zorgkwaliteit in veel zorginstellingen.

‘Every mother and newborn deserves to be supported by a safe pair of hands, to receive quality care, and to be treated with respect and dignity.’ – World Health Organization

Context
In de Gushegu regio in Noord-Ghana wonen ongeveer 150.000 inwoners, waarvan er 40.000 in de stad Gushegu zelf. Per jaar zijn er ongeveer 6.000-8.000 bevallingen, waarvan het bestaande ziekenhuis er 1.750 tot 2.000 per jaar doet. Nog eens 1.000-2.000 bevallingen vinden plaats in andere, kleinere gezondheidscentra. De rest bevalt thuis met of zonder een traditionele vroedvrouw. Elk jaar moeten er tussen de 28.000 en 56.000 zwangerschapscontroles worden gedaan. De huidige zorgcapaciteit schiet dus tekort, zeker als een groter percentage in het ziekenhuis wil bevallen en de bevolkingsgroei (vooral in de stad Gushegu) doorzet.

Over Queen of Sheba Health Services
Queen of Sheba Health Services is een christelijke lokale organisatie die in 2020 is opgericht door Gerben en Dorien Boon en gevestigd is in Gushegu. Hun doel is om de gezondheid van moeders en kinderen te verbeteren door de realisatie van een hoogwaardige kraamkliniek.

Gerben en Dorien zijn door Operatie Mobilisatie Ghana in dienst als zendeling, met een bijzondere expertise op medisch en verpleegkundig gebied. Ondersteund door een Nederlandse NGO, zijn ze met hun drie kinderen sinds januari 2016 in Ghana gevestigd. In 2018 en 2019 hebben ze specifiek onderzoek verricht ten aanzien van ‘zwangerschap en bevallingen’ in de Gushegu regio.

Visie
Onze visie is dat de liefde van Jezus zichtbaar wordt wanneer gezinnen in Ghana opbloeien door veilige zwangerschappen en waardige geboortes voor alle moeders en baby’s. Wij geloven dat we door het bieden van hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg kunnen bijdragen aan gezondere gezinnen, een sterkere samenleving en een betere toekomst voor de nieuwe generatie in Ghana.

‘Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben.’ – Psalm 139 : 13-14 

Project
In het kader van onze visie ontwikkelen we een moderne kraamkliniek in Gushegu. Deze kliniek zal essentiële zorg bieden tijdens de zwangerschap, geboorte en kraamperiode. De kliniek zal ook dienen als basis voor outreach programma’s naar afgelegen dorpen, het geven van training aan professionals in de gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting aan de gemeenschap en onderzoeksstrategieën om de gezondheid van moeder en kind te bevorderen. De kliniek zal beschikken over spreekkamers, een apotheek, een laboratorium, ultrasoundfaciliteiten, verloskamers en afdelingskamers.

Naast de bouw van de kraamkliniek, omvatten onze oplossingen het opleiden van nieuwe gezondheidswerkers, het verbeteren van de logistiek en financiering van de gezondheidszorg, betere infrastructuur en ambulancediensten, het opleiden van bestaande gezondheidswerkers, gezondheidseducatie van gemeenschappen en medische hulpprogramma’s voor afgelegen gebieden.

Planning
Eind 2023 en begin 2024 heeft Queen of Sheba Health Services 12 hectare grond verworven in de Yepalsi gemeenschap aan de rand van Gushegu. Het land ligt langs een geasfalteerde, toegankelijke weg. Daarnaast heeft de organisatie een bouwvergunning gekregen, een opslagruimte gebouwd, een toegangsweg aangelegd en hekken, poorten, elektriciteit en water geïnstalleerd.

In 2024 ligt de focus volledig op de realisatie van de kliniek, de aanschaf van medische apparatuur (deels al gerealiseerd), medische verbruiksartikelen en de werving van personeel. Aangezien we succesvol zijn geweest in het werven van de eerste fondsen, zijn de bouwwerkzaamheden begin 2024 gestart. In de eerste week van maart heeft het team de fundering en de begane grond al gerealiseerd! Het is ons doel om de bouw van de kliniek in het 4e kwartaal af te ronden, om vervolgens vanaf begin 2025 volledig operationeel met de kliniek te kunnen starten! 

Al met 3 jaar financieel zelfstandig!
Queen of Sheba Health Services is een non-profit organisatie die in dit stadium van het project nog volledig afhankelijk is van donaties voor het bouwen van de kliniek en het dekken van de opstartkosten in het eerste jaar. De verwachting is dat de kliniek ook genoeg betalende patiënten zal krijgen, waardoor er op redelijk korte termijn een financieel duurzame exploitatie mogelijk is.

Vanaf de openingsdag begin 2025 zal de kliniek volledig en 24/7 operationeel zijn en verloskundige zorg bieden tijdens zwangerschap, geboorte en kraambed. Daarnaast zal de kliniek algemene poliklinische zorg bieden aan duizenden mensen in de hele gemeenschap om extra hulp te bieden en extra inkomsten te genereren. Zodra de kliniek minstens zes maanden operationeel is, kan en zal accreditatie worden aangevraagd bij de National Health Insurance Authority (NHIA).

Eenmaal geaccrediteerd zal Queen of Sheba een vergoeding ontvangen voor een substantieel deel van de gemaakte kosten voor geleverde zorg. In combinatie met een groeiend aantal cliëntcontacten, en samen met cliënt-gerelateerde bijdragen en andere inkomsten genererende activiteiten, zal deze vergoeding ervoor zorgen dat het budget vanaf 2028 kostendekkend is. Dit betekent dat het project in slechts 3 jaar tijd volledig financieel duurzaam is!

Projectkosten – Hoe U kunt helpen!
We hebben uw steun nodig om onze droom waar te maken. Zoals gezegd hebben we alleen financiële steun nodig voor de bouw van de kliniek en de opstartkosten in het eerste jaar. Het totale budget voor dit project is ongeveer € 325.000 met de volgende verdeling:

  • € 200.000 voor de bouw van de kliniek, die bestaat uit spreekkamers, opnamekamers, verloskamers, een operatiekamer, een apotheek, een laboratorium en een echokamer.
  • € 50.000 voor meubilair en medische apparatuur
  • € 15.000 voor een generator om stroom te garanderen
  • € 60.000 voor opstartkosten in het eerste exploitatiejaar

Queen of Sheba Health Services zocht samenwerking met MissionInvest voor fondsenwerving en ontwikkeling. MissionInvest wil graag betrokken zijn bij dit mooie project en heeft als doel om via fondsenwerving € 200.000 te realiseren. Het resterende deel van € 125.000 zal door Queen of Sheba zelf worden gerealiseerd. Donateurs krijgen de kans om bij de opening van de kraamkliniek aanwezig te zijn en met eigen ogen te zien wat de impact van hun bijdrage is.

Impact – Waarom uw hulp zo belangrijk is!
De nieuw gebouwde kliniek zal de capaciteit hebben om gezondheidszorg en ondersteuning van hoge kwaliteit te bieden voor ongeveer 1.000 bevallingen per jaar. Jaar na jaar zal dit een blijvende impact hebben op de levens van duizenden moeders, hun families en de pasgeboren baby’s! Daarnaast zal de kliniek ook algemene poliklinische zorg bieden aan ongeveer 1.000 – 2.000 mensen per maand, gemiddeld ongeveer 20.000 mensen per jaar!

Uw steun is cruciaal om ons te helpen in het verwezenlijken van onze visie. Door met ons samen te werken draagt u niet alleen bij aan de bouw van een kliniek, maar investeert u ook in mensenlevens. Uw donatie gaat verder dan bakstenen en beton; het gaat in de eerste plaats om het terugdringen van de moeder- en kindersterfte. Daarnaast is het een investering in gezondere gezinnen, een sterkere samenleving en een betere toekomst voor Noord-Ghana.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!