Graan uit de woestijn-2

Egypte

€ 149.000

0%

150 boeren + voedsel voor 5.000 arme christenen

Egypte

€ 149.000

0%

150 boeren + voedsel voor 5.000 arme christenen

Projectomschrijving

Overvloedig graan ontkiemt in de woestijn van Egypte..!

In de Bijbel staat een prachtige belofte: ‘De woestijn zal bloeien’. Dat zien we gebeuren in Israël, en dat gebeurt nu ook in Egypte! Het eerste project in 2023 is zo enthousiast ontvangen, dat we nu een 2e project gaan opstarten!

Urgentie
Er is veel armoede in het zuidelijk deel van Egypte. Rond de stad Al Qusseya leeft de meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens.  De werkeloosheid is enorm in dit gebied. Van de bevolking is zo’n 30% christen. Deze mensen lijden net als hun moslimburen door een gebrek aan werk en inkomen. De situatie is in 2022 sterk verslechterd doordat de voedselprijzen zijn verdubbeld. Alles wordt ingevoerd; het land produceert zelf veel te weinig voedsel.

Project
Stichting Nijlvallei is onder leiding van oprichter Jos Strengholt al 30 jaar actief in Egypte. Zij werken intensief samen met de Koptische kerk in de regio van Al Qusseya. De kerk is in dit gebied een belangrijke ‘speler’. Zij wil op een praktische manier invulling geven aan armenzorg. In dat kader wil zij in totaal 189 (!) hectare woestijngebied aankopen met als doel om dat te ontginnen tot akkerland voor de verbouw van graan.

‘Uw eenmalige donatie zal duizenden van onze gemeenteleden in Al Qusseya de hulp geven waardoor ze kunnen overleven.’  –  Bisschop Thomas van Al Qusseya

Aanpak
We zijn in 2023 begonnen met een pilot van 21 hectare. Er is een put geslagen, het land is bemest, er is een irrigatiesysteem aangelegd. In november 2023 is graan gezaaid, en dat groeit intussen in de woestijn, en in mei 2024 hopen ze de eerste grote oogst binnen te halen.
Het merendeel, ofwel 60% zal worden ingezet om brood te bakken voor de allerarmsten. De overige 40% van de oogst zal worden verkocht en de opbrengst daarvan zal bestemd worden voor het doen van noodzakelijke reparaties aan het irrigatiesysteem en om zaaigoed te kopen voor het volgende seizoen voor die 21 hectare.

Impact
Dit project van 21 hectare gaat jaarlijks 150-180 ton graan (tarwe) opleveren. Daarmee kunnen 180.000 – 200.000 broden worden gebakken! Genoeg om jaarlijks circa 1.000 armlastige gezinnen (circa 5.000 mensen) te voeden. In het kader van voedselzekerheid biedt dit project een geweldig perspectief. Bovendien zullen door dit project ook 150 boeren werk hebben, en getraind worden in ecologisch verantwoord boeren.

Kosten
De kerk wil in 2024 de volgende 21 hectare woestijn ontwikkelen. Om dat te doen is op korte termijn (voor juni 2024) financiering nodig voor het boren van een nieuwe waterbron, de aanleg van irrigatiesystemen, bemesting, en de inkoop van zaaigoed. Daarnaast zijn er kosten voor projectbegeleiding, etc. De éénmalige kosten voor dit project bedragen € 149.000, waarvan € 41.000 nodig is voor het realiseren van de waterbron met bijbehorende pompunit op elektriciteit. Zodra het project draait en de gewassen aanslaan, is er na de eerste oogst geen donatiegeld meer nodig! Het gaat dus om een éénmalige steun die nodig is om de ‘motor’ van graanproductie op gang te brengen. Daarna kan het project zelfstandig verder en is het financieel sustainable.

Uniek ‘investerings’ project!
Dit project spreekt enorm tot de verbeelding: 21 hectare woestijn wordt akkerland! De pilot vorig jaar is geslaagd, dus nu willen we doorpakken. Vindt u het mooi om juist in zo’n project te ‘investeren’? Met uw éénmalige donatie kunt u een grote omslag teweeg brengen. Daarmee helpt u de Koptische broeders en zusters die het in Egypte toch al moeilijk hebben, om hun kinderen te kunnen voeden.

Missioninvest biedt u de mogelijkheid ook persoonlijk te participeren in dit project. De totaal benodigde donatie is € 149,000, ofwel omgerekend €7.000 per hectare. Het mooie van uw steun voor dit project is dat de donatie die u nu zaait, jaar in jaar uit voor een enorme oogst zal zorgen!

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!