Boost voor zuivelsector Kenia!

Kenia

€ 50.000

0%

In 5 jaar tijd 200 goed opgeleide melkveehouders en zuivelverwerkers!

Kenia

€ 50.000

0%

In 5 jaar tijd 200 goed opgeleide melkveehouders en zuivelverwerkers!

Projectomschrijving

Een mooie toekomst voor de zuivelsector in Kenia..!

Kenia is het land van melkveehouders. Duizenden kleine boeren zijn actief met niet meer dan 1 of 2 koeien. Daarnaast zijn er ook veel grotere boeren actief; zij hebben soms vijf, tien of zelfs tientallen koeien in bezit. Op uitgestrekte prairies grazen de koeien in alle vrijheid, waarbij de productie van melk meer een mooie bijkomstigheid is, dan een doel waarmee men ook geld kan verdienen. Juist op dat vlak valt er nog een wereld te winnen!

Wereld te winnen
Vanwege die overtuiging is MissionInvest al vanaf 2020 in Kenia actief met diverse projectpartners. Doel is om de handen ineen te slaan, krachten te bundelen en daadwerkelijk verschil te maken met toepassing van nieuwe concepten. Een belangrijke doorbraak was het project ‘gamebased learning’ van Kucheza, waarmee een coöperatie van ruim 1200 boerinnen is getraind. Zij hebben met tablets en interactieve spellen veel beter inzicht gekregen in de bedrijfshuishouding van hun boerenbedrijfjes. Die verkregen inzichten hebben we gebruikt in een vervolgversie van de Kucheza oplossing, waarbij ook grotere boerenbedrijven getraind konden worden. Daaruit is een intensieve samenwerking ontstaan met het RVIST College (Rift Valley Institute of Sience and Technology) in Nakuru en het DTC (Dairy Training Center) uit Oenkerk, Friesland.  DTC biedt al meer dan 50 jaar wereldwijd praktische trainingen voor de zuivelsector. In Nederland zijn ze bekend van de zogenaamde Praktijkscholen waar ‘onze boeren’ het vak leren. Maar daarnaast zijn ze ook actief in India, Georgië en nu ook in Kenia.

I’m graduated in Animal Production at one of the Kenyan colleges. Now, I am a dairy farmer. The pilot training by DTC has provided me a lot of skills and knowledge about dairy cattle management. Now, I’m convinced that my dairy farm can be a viable business, rather than considering it as a hobby. The key differentiator is to improve efficiency in my management activities. I request DTC to make this course a regular occurrence so that more and more farmers may access these skills and knowledge. – Catherine Mbithe, farmer

Regio Nakuru
Als vervolg op projecten in 2020-2023, willen we nu graag een vervolgproject starten in de regio Nakuru. Deze regio ligt 100km noordwestelijk van de hoofdstad Nairobi. Een typisch plattelandsgebied met de nodige uitdagingen: veel boeren zijn op leeftijd, er is een schaarste aan jonge ondernemende boeren, jongeren zien het als een riskant beroep door de effecten van klimaatverandering, en bovendien heerst er in dat gebied een hoge jeugdwerkeloosheid die een trek naar de steden veroorzaakt. Kortom, Nakuru dreigt in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

Kansen
In 2023 heeft DTC een aantal vooronderzoeken gedaan in het Nakura gebied. De uitkomst daarvan is zeer positief. Sterker, er zijn volop kansen voor verandering en groei! Met inbreng van de juiste vakkennis ziet DTC hele goede mogelijkheden om de melkveesector op een hoger plan te tillen. Als dat succesvol wordt, zal er een blijvende impact gerealiseerd worden voor de melkvee- en zuivelindustrie van Kenia, en zelfs van Oost-Afrika!

Dairy Business School Kenya
DTC is overtuigd van de oplossing: Kenia heeft een Dairy Business School nodig waar jonge talentvolle melkveehouders en melkverwerkers hoogwaardig en vooral praktisch worden opgeleid.

De doelstelling is helder: in vijf jaar tijd wil DTC 200 jonge melkveehouders en melkverwerkers opleiden. Elke deelnemer zal op zijn beurt een groep kleine boeren begeleiden om efficiënter te produceren en waarde toe te voegen door melk te verwerken tot zuivelproducten. Hierdoor zullen alle 7.000 leden van de boerencoöperatie een positieve impact op bedrijfsniveau ervaren, wat zich over een periode van 5-10 jaar zal verspreiden.

Wat maakt onze Dairy Business School uniek?
Veel opleidingen in Afrika zijn sterk theoretisch van opzet, in Kenia is dat niet anders. De Dairy Business School wil daarom juist maximaal de focus leggen op de praktische toepassing van het geleerde, precies eender zoals ze dat ook al jaren succesvol doet op de praktijkscholen in Nederland. De volgende aspecten maken de Dairy Business School uniek:

  • Een zorgvuldig samengesteld programma van 6 weken, verdeeld over een jaar, met intensieve groepstrainingen gedurende 5 dagen per week.
  • De deelnemers worden voorbereid met online E-learning sessies, gevolgd door praktijktrainingen op diverse melkveebedrijven en het demobedrijf op RVIST college, waarmee DTC een intensieve samenwerkingsrelatie heeft.
  • Door praktijkopdrachten uit te voeren op hun eigen melkveebedrijven, worden deelnemers gestimuleerd om directe resultaten te behalen en hun kennis toe te passen.
  • Begeleiding door ervaren voorlichters van de lokale overheid en de coöperatie zorgt voor de juiste ondersteuning en implementatie van plannen.
  • Onderlinge bezoeken aan andere studentbedrijven bevorderen kennisuitwisseling en competitie, wat de motivatie verhoogt.
  • Elektronische registratie van uitkomsten en voortgangsmonitoring voor een gestructureerde ontwikkeling van de deelnemers.
  • Aan het einde van het jaar presenteren de deelnemers hun bedrijfsverbeterings- en ontwikkelingsplan, wat de basis vormt voor hun toekomstige succes.
  • We betrekken de familie van de deelnemers en de lokale banken met als doel dat ze elkaar zullen versterken in het zoeken naar de juiste financieringsmogelijkheden om de gemaakte bedrijfsplannen te kunnen realiseren.

Commitment studenten
DTC richt zich op kansrijke en talentvolle studenten die als ondernemer ook echt een voortrekkersrol in de zuivelsector kunnen spelen. Deelnemende studenten hebben vaak beperkte middelen, maar ze zijn ook weer niet geheel armlastig. Daarom verwachten we dat ze 1/3 deel van de studie zelf zullen bijdragen. Het overige deel kunnen ze via een studiefonds lenen en moeten ze vervolgens in 5 jaar tijd terugbetalen. Op deze manier bouwen we ‘commitment’ in het programma. Dat is niet alleen voor de student belangrijk, maar het zorgt ook voor de mogelijkheid om de Dairy Business School in ruim 5 jaar tijd financieel duurzaam te maken!

Elke opleidingsplek kost € 2.400. Concreet betekent bovenstaande dat een student € 800 zelf moet betalen, en dat hij/zij daarnaast nog een bedrag van € 1.600 moet lenen uit een daarvoor opgezet studiefonds. De terugbetaling van de lening start overigens pas in het 2e jaar na afronding van de Dairy Business School.

The pilot training was good because it helped me on how to identify the opportunities for dairy products in the market and meeting potential customers. The training also improved my financial management skills. I benefited a lot in learning by practically making yoghurt, cultured milk, ice-cream and cheese. The participatory and practical training further gave me a new mindset, that is, to start and manage my own business. – Farid Alwanga, dairy processing enterpreneur

Projectkosten
Om met de eerste groep van 25 studenten te kunnen starten is per April 2024 een donatiebedrag nodig van € 50.000. Dit bedrag is nodig om deze studenten een lening van € 1.600 te kunnen geven, daarnaast moeten kosten worden gemaakt voor organisatie, marketing, etc.

Vervolgens zal in de periode 2025-2028 nog aanvullend een bedrag nodig zijn van € 50.000 per jaar, ofwel in totaal € 200.000. Doelstelling is om het studiefonds te laten doorgroeien naar dit bedrag, zodat er jaarlijks 40 studenten toegelaten kunnen worden met elk een lening van € 1.600. Omdat al vanaf 2026 de eerste terugbetalingen verwacht worden, kan volstaan worden met een jaarlijkse toename van het fonds met € 50.000. Over de totale periode 2024-2028 gaat het dan om een bedrag van € 250.000.

Idealiter bouwen we dit studiefonds volledig op met donaties, maar gedeeltelijke financiering met een renteloze lening is ook prima denkbaar. In dat geval zou het gaan om de volgende verdeling:

  • € 100.000 via éénmalige of meerjarige donaties
  • € 150.000 renteloze lening voor 5 jaar.

Impact
Sinds 2020 is MissionInvest betrokken bij de zuivelsector in Kenia. Dit project is ook weer een prachtig voorbeeld van ‘creating ripples of hope’; de impact breidt zich als een olievlek steeds verder uit! Uw steun zal voor honderden boerengezinnen een sterke verbetering geven in het inkomen, daardoor zal ondervoeding verminderen, en worden nieuwe banen gecreëerd voor professionals in de zuivelwaardeketen, jonge melkveehouders gaan weer perspectief zien, Nakuru zal een voorbeeld van hoop worden voor andere gebieden in Oost-Afrika!

Maar dat is nog niet alles! Als grotere donor en/of investeerder krijgt u de kans om deel uit te maken van dit fantastische project en er ook zelf heen te gaan! U wordt betrokken bij de eindpresentaties en de beoordeling van kredietmogelijkheden voor elke deelnemer. Bovendien nodigen we u uit om deel te nemen aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Nederlandse en Keniaanse melkveehouders.

Investeer in de toekomst van de zuivelindustrie in Oost-Afrika en help ons een duurzame verandering te realiseren. Samen kunnen we het verschil maken, en word een drijvende kracht achter deze veelbelovende Dairy Business School!

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!