Verspreid het Evangelie in India!

India

€ 213.500

28%

500 pastors getraind en 141.000+ people bereikt

India

€ 213.500

28%

500 pastors getraind en 141.000+ people bereikt

Projectomschrijving

Verspreid het Evangelie in India..!

Context
India is een van de weinige landen ter wereld waar slechts vier procent van de bevolking bereikt is met het evangelie. Het is een van de minst bereikte naties ter wereld! Bovendien hebben christenen in India het erg moeilijk, vooral degenen met een hindoeïstische achtergrond. Een paar jaar geleden nam de vervolging in India plotseling dramatisch toe (bron: https://www.opendoors.nl/ranglijst/india/.

Hindoe-extremisten doen er nog steeds alles aan om christenen en moslims uit hun land te krijgen. Een echte Indiër is immers een hindoe. Christenen worden ervan beschuldigd een ‘vreemde religie’ aan te hangen en ongeluk over de dorpsgemeenschap af te roepen. Deze gelovigen worden vaak fysiek aangevallen of zelfs gedood. Anderen staan onder druk van hun gemeenschap of worden sociaal geboycot. Veel gelovigen leven geïsoleerd en kennen geen andere christenen.

Gezamenlijke aanpak NET en CityBibles
Sinds 2021 werken NET en CityBibles  gezamenlijk in een project in India met als gemeenschappelijk missionair doel het toerusten van (leken)voorgangers en het actief verspreiden van het Evangelie door lokale kerken. Het speerpunt van NET is het toerusten en bemoedigen van voorgangers en christenen; het speerpunt van CityBibles is de distributie van Bijbels. De samenwerking van NET met CityBibles is uniek. Door deze samenwerking krijgen de studenten direct toegang tot een Bijbel in hun eigen taal (via de sleutelhangers of via de gedrukte versie) en worden zo ambassadeurs van het woord van God. Zowel CityBibles als NET hebben de missie en het verlangen om de gemeente van Jezus Christus in India te versterken.

Project
Ondanks vervolging groeit het christendom in India! Mensen die zelf geraakt zijn door het evangelie gaan erop uit als ’tentenmakers’ om Gods Woord naar nieuwe gebieden te brengen. Veel van deze pioniers trekken verder en laten, net als Paulus, jonge gemeenten achter. Leiders in deze gemeenten hebben niet alleen te maken met fysieke druk en discriminatie, maar ook met culturele praktijken en misbruik waardoor het ‘jonge’ christendom gemakkelijk wordt beïnvloed en verzwakt. De brieven van Paulus staan vol met soortgelijke voorbeelden, waarschuwingen, bemoedigingen en onderricht, die ook van toepassing zijn op de leefomgeving van Indiase christenen.

Daarom is het heel belangrijk om onze broeders en zusters in India te versterken en hen te bemoedigen in hun christelijk geloof en de lokale gemeente die ze dienen. Twee aspecten zijn hierbij van groot belang:

 • Toegang tot (digitale) Bijbels, kleine brochures van alleen het Evangelie van Johannes, sleutelhangers met QR-code die toegang geeft tot een BijbelApp met de 10 meest gesproken Indiase talen, en ander ondersteunend leesmateriaal.
 • Praktische toerusting en bemoediging om in soms vijandige gebieden als christen staande te blijven en vrijmoedig te blijven getuigen naar nog onbereikte medeburgers!

De manier waarop we pastors toerusten is vergelijkbaar met wat Paulus voorstelt aan zijn discipel Timotheüs: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen’ (2 Timotheüs 2:2). We passen het principe van ’train-de-trainer’ toe. Een kerngroep wordt getraind in verschillende onderwerpen (aan hen wordt de lesstof ’toevertrouwd’) en op hun beurt trainen zij dan weer andere groepen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande lokale netwerken waarin voorgangers of kerkleiders participeren. Diezelfde netwerken gebruiken we ook om de gedrukte City Bijbels en Keychains met QR-code te verspreiden onder de gelovige kerkleden die vaak in afgelegen gebieden wonen. De lokale kerkjes waarmee we samenwerken in India zijn zeer missionair gedreven; veel meer dan westerse kerken! Velen worden gedreven door de liefde van Christus om anderen tot Hem te brengen. Tot eer van God en tot welzijn van de gemeenschap!

‘Toen ik het cursusboek doorlas, begreep ik veel beter het onderwerp van verlossing en zoals God het in Zijn Woord bedoeld heeft. Ik begreep hoe God elke dag het middelpunt en de focus van ons leven zou moeten zijn, vooral als we door moeilijke tijden gaan.’ – anonieme student

Ons doel in India voor de komende jaren is het uitbreiden van de vier NET studiecentra van waaruit honderden voorgangers en evangelisten zullen worden toegerust in het leiding geven aan hun (huis)gemeente. Elk studiecentrum organiseert conferenties op drie of vier locaties in zijn gebied en maakt daarbij gebruik van lokale faciliteiten (vaak kerken). Tijdens een conferentie probeert NET een persoonlijke relatie op te bouwen met de deelnemers via de lokale coördinator en docenten, om elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren. Het concept van de wereldwijde NET studiecentra is dat in elke Center het hele NET Curriculum van 10 cursussen wordt behandelt, zodat voorgangers een brede training krijgen om goed toegerust te zijn om hun werk als voorganger te doen.

Het project richt zich op de volgende gebieden in India: Tamil Nadu (Zuid), Andra Pradesh (Oost-Zuid), Uttar Pradesh, Delhi (Noord-West) en Darjeeling (Noord-Oost).

Impact
Omdat het project holistisch van opzet is, wordt de impact ook op meerdere fronten zichtbaar. De toerusting van cursisten richt zich namelijk niet alleen op het hoofd, maar ook op het hart en op hun handen! Het gevolg is dat lokale gemeenten zichtbare tekenen worden van Gods Koninkrijk!

 • Meer samenwerking in het opzetten van diaconale activiteiten binnen en buiten de gemeente.
 • Meer pastoraal omzien naar elkaar.
 • Christenen zien meer dan voorheen het belang van missionair zijn en willen daarom graag de Bijbel delen in hun gemeenschap.
 • Christenen hebben meer begrip gekregen hoe God het huwelijk en het gezinsleven bedoeld heeft.
 • Wereldse begrippen als discriminatie (door het kastensysteem), corruptie, misbruik, verslaving, angst en religieuze verplichtingen maken plaats voor Bijbelse begrippen als gelijkheid, vrijheid, eerlijkheid, vreugde, vriendschap en genade!

De impact van dit project is niet alleen kwalitatief, maar ook zeer zeker kwantitatief. Het gaat om grote aantallen die we met dit project bereiken! Alle voorgangers ontvangen namelijk een fors aantal City Bibles en sleutelhangers met QR-code om die in hun eigen (huis)gemeente onder de gemeenteleden te verspreiden. Alle 500 pastors die worden opgeleid dienen met elkaar circa 17.500 gemeenteleden in hun kerkjes. Doel van dit project is onder andere dat elk gemeentelid minimaal 3 bijbels en/of tracts van Gospel of John en/of keychains krijgt om in zijn/haar omgeving uit te delen. Op deze manier ontvangen de pastors niet alleen de nodige toerusting en bemoediging, maar krijgen ze ook fysiek ‘gereedschap’ in handen zoals de CityBibles en sleutelhangers om die uit te reiken binnen hun gemeenschap. In aantallen gemeten, zal dit project tenminste impact hebben op:

 • NET Curriculum is vertaald in de meest gesproken stamtalen: Tamil, Hindoe en Nepali.
 • 500 pastors zullen worden toegerust en getraind
 • 17.500 gemeenteleden ontvangen bijbels onderwijs (elke voorganger heeft gemiddeld een gemeente met 35 mensen)
 • 39.000 traktaten van het Evangelie van Johannes, 9.000 Nieuwe Testamenten, 3.000 volledige Bijbels (verdeeld in Tamil, Hindoe en Nepalees) en 90.000 Sleutelhangers zullen worden uitgedeeld in de lokale gemeenschappen.
 • Minstens 141.000 mensen zullen via dit project door het Evangelie worden bereikt!

Financiering
Het eerste project van NET / CityBibles India kwam in 2021 wat moeizaam van start. Er moest veel energie gestoken worden in het opbouwen van een netwerk met betrouwbare partners, en ook de ontwikkeling en vertaling van cursusmateriaal kostte veel tijd. De totale kosten van dat eerste project voor een periode van 3 jaar (2021-2023) bedroegen ruim €154.000, waarvan door MissionInvest €118.000 in Nederland werd gerealiseerd en €36.000 (ofwel $40.000) in de VS.

We zijn dankbaar dat na een eerste projectperiode van onderzoek, pionieren en opstarten, het werk in India sindsdien enorm groeit en uitbreidt. Als gevolg hiervan zijn de kosten van het project bijna verdrievoudigd tot €421.000 voor een periode van 3 jaar in 2024-2026. Ongeveer 50% wordt door NET zelf opgebracht, de overige 50% (€ 213.500) door MissionInvest. Dit betekent gemiddeld € 71.000 per jaar!

Dit project is een geweldig voorbeeld van hoe we kunnen investeren in Gods Koninkrijk door meer dan 140.000 mensen (90.000 steutelhangers en 50.000 traktaten & bijbels) in India te bereiken met het Evangelie voor minder dan €3 per persoon! MissionInvest wil dit project graag samen met NET en City Bibles in de komende jaren verder uitbreiden! Voor 2024 hebben we minimaal nog € 50.000 nodig. We hopen en bidden dat er genoeg middelen beschikbaar zullen komen. 

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!