Capaciteitsopbouw en training Mission Hospital Malawi

Malawi

€ 75.000

49%

50.000+ patiënten per jaar

Malawi

€ 75.000

49%

50.000+ patiënten per jaar

Projectomschrijving

Terugdringen van moeder- en kindersterfte in Malawi

Urgentie
Het district Embangweni is een landelijk gebied in noorden van Malawi, ongeveer 50 mijl ten zuiden van de stad Mzuzu. In Malawi is het geboortesterftecijfer voor moeders 50 keer hoger dan in West-Europa. Bij elke 1 op de 250 geboorten sterft de moeder. De kindersterftecijfers zijn ook enorm. In Malawi sterft ongeveer 1 op de 20 kinderen tijdens of vlak na de geboorte (vergeleken met 1 op de 300 in West-Europa). Op het platteland, zoals in Embangweni, zijn deze sterftecijfers voor moeder en kind zelfs nog erger.

Mission Hospital
Embangweni Mission Hospital is een van de weinige ziekenhuizen in het noorden van Malawi. Het heeft nauwe banden met de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) in Mzuzu. Door de jaren heen is het ziekenhuis van grote betekenis geweest. Helaas is het management door een gebrek aan financiering niet in staat geweest om de infrastructuur goed te onderhouden en aan te passen aan recente standaarden. Daardoor raakte het hele ziekenhuis steeds meer in verval.

‘Your contribution can make a huge difference in this world from the rural area perspective.’ – Dr. Parfait Kileya, Medical director Embangweni Hospital

Rol van MMWT
Stichting Malawi Mission Work Team (MMWT) heeft ruime ervaring in het renoveren en moderniseren van verouderde ziekenhuizen in met name Afrika. Om dit mogelijk te maken, werft MMWT fondsen in Nederland. Sinds begin 2017 is MMWT betrokken bij Embangweni Mission Hospital. Steeds in nauw overleg met het managementteam van het ziekenhuis zijn prioriteiten gesteld. In de jaren 2018-2022 lag de focus vooral op renovatie van de belangrijkste gebouwen zoals: de kinderafdeling, wachtkamers, operatiekamers en de was- en toiletruimtes. Eind 2022 is dit deel van het project naar volle tevredenheid van het ziekenhuis-management afgerond. In 2023 is Stichting MMWT gestart met een volgende fase van het project die zich voornamelijk richt op training en capaciteitsopbouw van het lokale personeel.

Aanpak
MMWT heeft, in nauwe samenwerking met het managementteam van het ziekenhuis, als prioriteit gekozen om zich te richten op het terugdringen van moeder- en kindsterfte tijdens de zwangerschap en rond de bevalling. Zoals hierboven vermeld, richt het huidige deel van het project zich op capaciteitsopbouw (opleiding en competentieverbetering) en het verbeteren van faciliteiten (operatieafdelingen en medische apparatuur):

  • Trainen van doctors en medisch personeel
  • Trainen van verplegend personeel
  • Patiëntenvoorlichting over gezondheidszorg voor moeder en kind
  • Aanschaf van de juiste medische equipment voor chirurgie en kraamafdelingen
  • Creëren en onderhouden van goede faciliteiten om gekwalificeerd medisch en verplegend personeel aan te trekken.

Het eerste doel is om op korte termijn te starten met training en facilitair management in het ziekenhuis door twee echtparen uit Nederland die als vrijwilliger willen dienen in ons project. Het eerste echtpaar (bouwer en verpleegkundige) richt zich op het verbeteren van de infrastructurele voorzieningen en het trainen van verpleegkundige vaardigheden. Het tweede echtpaar (tropenarts en trainer gezondheidszorg) richt zich op het trainen van doctors en medisch personeel en patiëntenvoorlichting. Beide echtparen zijn respectievelijk sinds juni en oktober 2023 gestart. Het tweede doel gaat over het verbeteren van de faciliteiten. Zo zullen de recent gebouwde operatiekamers worden uitgerust met moderne chirurgische apparatuur.

Delen van Christus’ liefde
De visie van MMWT is om hulp te bieden aan onze verre naaste in nood vanuit een christelijke overtuiging, zoals beschreven in Galaten 6 vers 2: ‘Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus’. Deze christelijke waarde is de drijfveer om te dienen en de talenten binnen MMWT in te zetten ten behoeve van het ziekenhuis en uiteindelijk ten behoeve van de arme bevolking in Malawi. Door dit te doen, ondersteunt MMWT ook de missie van Embangweni Mission Hospital (EMH) om holistische, toegankelijke en patiëntgerichte zorg te bieden die te allen tijde de liefde van Christus weerspiegelt.

Impact
Het eerste deel van het project, de renovatie van de gebouwen, zal een blijvende invloed hebben op het niveau van de gezondheidszorg in het noordelijke deel van Malawi. Door de uitstekende kwaliteit van de nieuwe gebouwen is het Embangweni ziekenhuis nu al de favoriete opleidingslocatie voor artsen in opleiding. Op deze manier krijgt Embangweni een voortrekkersrol in het netwerk naar andere klinieken en ziekenhuizen in het noorden van Malawi!

Op de lange termijn verwachten we een enorme positieve impact voor de lokale gemeenschap. Jaarlijks zullen meer dan 50.000 mensen profiteren van dit ziekenhuis! Door betere faciliteiten, door sterk in te zetten op betere hygiëne en training van ziekenhuispersoneel kan moeder- en kindersterfte drastisch worden teruggedrongen.

‘Training of staff is not just capacity building but also recognition of what is being accomplished already’. – Gerrit Roorda, volunteering tropical doctor.

Projectkosten
We zijn op zoek naar donoren die zich gemotiveerd voelen om de schrijnende situaties rondom geboortes in Malawi te helpen verbeteren. MissionInvest biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan dit geweldige Kingdom project. Het realiseren van dit project vraagt om een aanzienlijke investering. Stichting MMWT en MissionInvest werken nauw samen in de fondsenwerving voor dit project. Na afronding van het capaciteitsopbouwprogramma moet het ziekenhuis toegerust zijn om op een duurzaam en beduidend hoger niveau medische zorg te verlenen.

De kosten om dit project te realiseren bedragen € 125.000 per jaar gedurende de periode 2023-2025. Het totale budget voor drie jaar is € 375.000. MMWT zal zelf jaarlijks ongeveer € 50.000 bijeenbrengen en MissionInvest heeft toegezegd jaarlijks € 75.000 bijeen te brengen. In 2023 is er tot nu toe al € 37.000 gerealiseerd. Graag bespreken we met u de mogelijkheden of u kunt bijdragen aan de resterende € 38.000 die dit jaar nog nodig is.

Raakt het u ook dat in Malawi kwetsbare moeders en hun baby’s in levensgevaar zijn? Simpelweg omdat er een gebrek is aan kennis en faciliteiten! Samen met u kunnen we dit probleem oplossen. Dit project laat zien dat het kan! Helpt u mee?! 

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!