YEP voor kansrijke ondernemers!

Ethiopië

€ 60.000

46%

Impact op 75+ trainees (kansrijke ondernemers)

Ethiopië

€ 60.000

46%

Impact op 75+ trainees (kansrijke ondernemers)

Projectomschrijving

YEP voor kansrijke ondernemers..!

Ondernemersvaardigheden en management skills. Daar draait het om in het Young Entrepreneur Program. Een effectief, tweejarig opleidings-programma in Ethiopië, waarin theorie en praktijk hand in hand gaan. Veel ontwikkelingsprogramma’s richten zich op de allerarmsten. YEP benadert het van een andere kant. Zoek de high potentials en train hen in management skills en persoonlijke ontwikkeling. Leer hen business te ontwikkelen. Het gevolg is een beter florerend bedrijfsleven, groei van de economie, toename van werkgelegenheid en een hogere levensstandaard.

‘Our company was recently selected by Ethiopian Airlines to supply their plastic cups. I got in contact with this major enterprise. Thanks to the knowledge and skills I gained through the YEP Program, I was able to develop this strategic relationship into a promising business relation!’ – Robel, Sales Manager Crown Companies 

Uniek programma
In 2017 introduceerde YEP Ethiopia dit unieke programma. Een business opleiding die gericht is op alle facetten van het ondernemerschap. Een programma dat veel weg heeft van een MBA, maar waar de focus ligt op praktijk en soft skills. De modules waarin les wordt gegeven zijn:

  • HRM
  • Business Management
  • Supply Chain Management
  • Marketing & Sales
  • Professional and entrepreneurial skills
  • Business Ethics
  • ICT
  • Finance

YEP trainees volgen ieder kwartaal één week fysieke training in een leslokaal. Gedurende de opleiding werken zij aan een business plan en een persoonlijk ontwikkelplan. Tijdens de lessen begeleiden trainers dit proces en reflecteren trainees met elkaar hun vorderingen. Ook adviseren zij elkaar en delen hun best practises.

Het YEP programma is een algemene ondernemers- en managementopleiding. (Toekomstige) managers uit productie, handel, dienstverlening, overheid en gezondheidszorg werken in dit programma aan hun leiderschaps- en management skills. Aan het einde van de opleiding ontvangen zij het YEP certificaat.

Door professionals uit Nederlands bedrijfsleven
Lessen worden gegeven door professionals uit het Nederlandse bedrijfsleven. Zij dragen theoretische kennis over en maken de vertaalslag naar de praktijk aan de hand van hun ervaringen in het (internationaal) zaken doen. Trainees worden aangezet met hun verworven kennis aan de slag te gaan in het bedrijf waar zij werken.

Strategische toekomst voor Ethiopië
Dit unieke programma oogst veel belangstelling en waardering. ‘Dit is precies wat Ethiopië nodig heeft’ is een veel gehoorde reactie. Het programma dóet echt iets met de mensen. Werkgevers zijn er erg enthousiast over, evenals de trainees zelf. Iemand reageerde: ‘bedankt voor deze gouden kans’. ‘Keep up planting, for sure you will see the fruit’, geeft een ander aan.

‘I was a very strict manager for my 120 employees; in Ethiopia managers operate like a police-man (they shout many times); but now with YEP I’ve learned the importance of team-building and knowledge sharing. Thanks to YEP I’ve seen a lot of changes in my personal life and the way I manage, lead and build my team and how to communicate with other departments.’  –  Dereje, Technical Manager Marangue Plants 

Impact
Dit programma is uniek in Ethiopië. Het heeft al de aandacht getrokken van de Ethiopische overheid en de NL-ambassade. De eerste diploma-uitreiking heeft in Juni 2019 op de NL-ambassade plaatsgevonden! Het programma focust sterk op kwaliteit en niet op grote aantallen. Niettemin is de impact groot omdat er vanaf 2022 al ruim 30 bedrijven in het programma zitten waarvan YEP de  managers en ondernemers traint die soms zelf ook weer tientallen werknemers aansturen. De impact van YEP zit vooral op persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsvaardigheden, ontwikkeling van ondernemerschap, groei van bedrijfsontwikkeling, groei van economie en arbeidsplaatsen en uiteindelijk een betere levensstandaard voor gezinnen die in de diverse bedrijven werkzaam zijn.

Van start-up naar scale-up
De bekendheid van het YEP programma neemt toe en de belangstelling voor deelname groeit nog steeds. Inmiddels volgt de vierde batch onze opleiding en telt de YEP Alumni groep ruim 40 gediplomeerde studenten. Vanuit deze solide basis willen we de komende jaren gaan opschalen. In de periode 2023 naar 2028 willen we groeien van de huidige 40 studenten naar jaarlijks 225 studenten! Om dat proces in goede banen te leiden is er een lokale YEP entiteit opgericht met een lokaal team onder leiding van een Management Team uit Nederland (Hans en Alita Walhout) met 9 jaar projectervaring in Ethiopië! Dat alleen is al een unieke situatie!

Project kosten
YEP heeft strategisch gekozen voor uitbreiding en professionalisering. De slag Start-Up naar Scale-Up vereist een forse investering, waarvan we ons realiseren dat kosten duidelijk voor de baat uitgaan. De positieve ervaring van het YEP programma in de afgelopen jaren en de doorgerekende businesscase hebben het YEP bestuur volledig overtuigd van de juistheid van deze stap. In de jaren 2023 t/m 2026 zal het aantal trainees toenemen van 40 naar 100. In onze ramingen komen we gedurende deze jaren nog uit op een negatief saldo. Echter, vanaf 2027 hoopt het aantal studenten dusdanig te groeien dat het programma selfsupporting wordt en winst zal gaan maken.

In het 5-jaren beleidsplan van YEP is rekening gehouden met een gemengde financiering. Zo is er in de periode 2023-2028 nog € 60.000 per jaar nodig in de vorm van éénmalige of meerjarige donaties. Er is ruimte voor persoonlijke betrokkenheid van donoren, wanneer ze vanuit hun expertise de mogelijkheid hebben om trainingen te verzorgen in het YEP programma!

Naast de jaarlijkse donaties, is er in het plan ook gerekend met een eenmalige investeringsbehoefte van € 550.000. Graag komen we in contact met financiers die een 5-jarige lening vanaf € 100.000 kunnen verstrekken tegen een jaarlijkse rente vergoeding van 3,5%. Het is daarbij de verwachting dat dit bedrag vanaf 2027 kan worden terugbetaald. Inmiddels is er een eerste investeerder toegetreden met een bedrag van € 150.000 en zijn we met nog twee potentiële investeerders in gesprek.

In 2018-2019 is MissionInvest is ook persoonlijk als trainer en coach bij YEP betrokken geweest. Het is een geweldig mooie ervaring om jonge, talentvolle Ethiopiërs te trainen in ondernemerschap. Ze zijn enorm gemotiveerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Gaaf om daaraan te mogen bijdragen! Kortom, zoekt u een project waar uzelf een training kunt geven? Dan is dit een ideale match! 

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!