Praktijkscholing voor jonge IT-ers in West-Afrika!

Ghana & Burkina Faso

€ 110.000

0%

60 gecertificeerde IT professionals, belangrijk voor groeiende economie!

Ghana & Burkina Faso

€ 110.000

0%

60 gecertificeerde IT professionals, belangrijk voor groeiende economie!

Projectomschrijving

Perspectief voor young IT-professionals in West-Afrika!

Missie
De Maxim Nyansa Foundation heeft als missie om loopbaankansen te scheppen voor jongeren in Afrika met behulp van informatie technologie. De naam Maxim Nyansa betekent in het Ghanees “maximale wijsheid”. Gestart in 2016 in Ghana is zij nu een groeiende organisatie met lokaal management en actief in 5 landen in West-Afrika.

Urgentie
In West Afrika is meer dan de helft van de 200 miljoen jonge mensen werkloos. Het onderwijs is veel te theoretisch en het ontbreekt veel jongeren aan soft-skills. Daarmee zijn ze niet goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De programma’s van Maxim Nyansa zijn juist ontwikkeld om deze kloof te overbruggen, waarbij we ons richten op de doelgroep jongeren van 12 tot 28 jaar. Maxim Nyansa heeft verschillende internationale prijzen gewonnen vanwege de goede resultaten van zijn integrale aanpak. Omdat het onderwijssysteem in West-Afrika is geharmoniseerd en de problematiek van de jongeren in de regio sterk overeenkomt, kunnen dezelfde programma’s in alle landen worden ingezet.

Organisatie
In Ghana is het hoofdkantoor van de stichting gevestigd met een lokaal team van 10 mensen onder leiding van Stanley Kwakye Dankyira (Co-Founder en CEO). In Nederland is er een ANBI stichting die support verleent op het gebied van fondsenwerving en PR met als drijvende kracht Diana van der Stelt (Co-Founder). Ghana is een relatief stabiel en democratisch land waar Engels de voertaal is. Doorgaans worden alle nieuwe lesprogramma’s hier ontwikkeld en getest. Het curriculum van ‘blended learning’ is wetenschappelijk onderbouwd, gebaseerd op best-practices van de IT-wereld en werkt met een evaluatiemethode die in samenwerking met de Universiteit van Utrecht is ontwikkeld. Verder worden IT-experts uit West-Afrika en Europa actief bij het curriculum betrokken. Daarbij is ook veel inzet van de 50 (!) vrijwilligers uit Nederland die graag bereid zijn hun IT-kennis in Afrika te delen.

Project-1 Bootcamp
Maxim Nyansa heeft een eigen trainingscentrum in Accra (hoofdstad van Ghana) met een capaciteit voor 15-20 trainees. Hier kunnen jonge mensen voor een periode van 4 maanden wonen en werken tijdens een intensieve ‘bootcamp’- training. Tijdens het programma worden ze voorbereid op de arbeidsmarkt, of voor het starten van een eigen IT bedrijfje. Naast een uitgebalanceerd IT-curriculum is het programma tegelijkertijd ook holistisch, gericht op herstel van hele persoon. De trainingen worden door IT-professionals gegeven die zich als vrijwilliger 1-2 weken beschikbaar stellen voor de mooie missie van Maxim Nyansa. Zo is bijvoorbeeld één van de modules in het curriculum is het ontwikkelen van vaardigheden als projectmanager volgens de bekende SCRUM methode. Als resultaat ontvangen de jongeren zelfs het internationale SCRUM certificaat! Na afronding van de bootcamp krijgen de jongeren nog maximaal 3 jaar loopbaan-coaching, waarmee geborgd wordt dat ze echt ’tot hun bestemming komen’. De totale kosten voor een bootcamp met 15-20 trainees bedragen € 30.000, ofwel €2.500 per persoon (als we dit vergelijken met opleidingskosten van ICT trainees in Europa die al gauw € 15.000 per trainee bedragen, dan is dat in termen van prijs/kwaliteit een zeer goede investering!) 

Ik was door mijn opvoeding erg verlegen en onzeker, en op het bootcamp van Maxim Nyansa heb ik niet alleen zelfvertrouwen gekregen maar ook heel veel technische kennis. Ik werk nu als front-end developer bij een software bedrijf in Kumasi in opdracht voor een klant in Nederland!’ – Michael Glover, voormalige trainee

Project-2 Leerwerkbedrijven in Ghana en Burkina Faso
Maxim Nyansa krijgt veel verzoeken, ook uit andere Afrikaanse landen, om verder te groeien en ook voor werkloze schoolverlaters werkgelegenheid te scheppen. Daarvoor is het nodig om een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen: er kunnen dan nieuwe vestigingen worden geopend die zo snel mogelijk financieel onafhankelijk zijn. De aanpak die daarvoor wordt gekozen is die van leerwerkbedrijven. Deze bedrijven specialiseren in de reparatie van elektronica, zoals mobiele telefoons en computers, en de winst kan worden geïnvesteerd in verdere groei. Dit model combineert werk voor de markt als een gewoon bedrijf met training van jongeren. De leerwerkbedrijven worden geleid door ervaren mensen uit het netwerk van de stichting. Trainees komen in dienst en krijgen de mogelijkheid om ‘on-the-job’ ervaring op te doen. Ze krijgen ook cursussen in ondernemerschap, zodat ze na een jaar in staat zijn om hun eigen bedrijfje te starten.

In 2024 en 2025 wil Maxim Nyansa zelfvoorzienende leerwerkbedrijven starten in zowel een Engelstalig als Franstalig land in West-Afrika. Vanuit die optiek is er gekozen om te starten in Ghana en Burkina Faso. In Ghana is het relatief makkelijk opstarten, omdat daar ons hoofdkantoor is gevestigd en we goed bekend zijn in de diverse netwerken. Ook is Ghana politiek stabiel en is er al jaren een gestage economische groei.

Echter in Franstalig Burkina Faso is het anders. Bovenop de problemen met jeugdwerkloosheid heeft dit land al sinds 2019 te maken met radicalisering van moslims en jihadistische groepen die vanuit Mali vooral in het noorden en oosten van het land moorden en plunderen. Van de 22 miljoen inwoners zijn er 2 miljoen op de vlucht en woont in tentenkampen. In 2021 hebben Nathanael Kopia en Rachid Dera de lokale vestiging Maxim Nyansa Burkina Faso gestart in de hoofdstad Ouagadougou. Zij hebben een sterk  verlangen om in het bijzonder ook iets te doen in het gevaarlijke Noorden van Burkina, in de omgeving van de stad Kaya. Daar wonen 400.000 Burkinabe in vluchtelingen kampen. Als we niets doen, zijn deze mensen een gemakkelijke prooi voor terroristen die hen van alles beloven; we moeten juist hen perspectief bieden op werk en een betere toekomst!

Maxim Nyansa start met de leerwerkbedrijven in deze landen met het doel om na een jaar zelfvoorzienend te zijn doordat de bedrijven elektronica repareren in de stad. In Burkina Faso draait het programma in het Frans, en kunnen ook jongeren uit enkele andere Franstalige landen meedoen, met als doel later nieuwe leerwerkbedrijven te kunnen starten, bijvoorbeeld in Mali. Het leerwerkbedrijf in Burkina Faso kan ook vluchtelingen gaan trainen.

De verwachting is dat trainees die het traject van ‘leerwerkbedrijf’ hebben gevolgd, na een jaar hun eigen bedrijf kunnen starten voor de reparatie van elektronica, in het bijzonder smartphones. De eenmalige (!) kosten voor het opstarten van een leerwerkbedrijf bedragen € 30.000 (materiaal, workshop, trainers, kleine verkoopshop, klein transportautootje, etc.). Elk bedrijf zal tijd nodig hebben om een klantenkring op te bouwen. Het startbedrag helpt om de eerste drie jaar geleidelijk zelfvoorzienend te worden.

Als IT manager bij de overheid had ik echt behoefte om eens iets heel anders te doen, en ook mijn kennis over te dragen op de jonge generatie. Twee jaar ben ik als trainer op een bootcamp van Maxim Nyansa geweest om project management trainingen te geven. Nu regel ik de intake van andere vrijwilligers in Nederland: allemaal IT-ers die graag naar Afrika reizen om iets van hun vakgebied te delen. – Trainer (vrijwilliger) Bart Den Hengst, Afdelingshoofd Informatievoorziening bij DUS-I (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

Impact
In dit project gaat het niet primair om de grote aantallen. De focus ligt vooral op de impact die het project heeft in de levens van 60 jongeren die met hun gezinnen een goede toekomst kunnen opbouwen. Daarnaast zullen de meesten trainees een klein bedrijfje als startup beginnen; doorgaans leveren deze bedrijfjes ook weer werk voor 1-2 personen.

In het leerwerkbedrijf in Ouagadougou (Burkina Faso) willen we 20 mensen opleiden, waaronder 6 nieuwe trainers die teruggaan naar Togo, Ivoorkust en Mali om daar soortgelijke bedrijven op te zetten. Voor hen is het programma een ‘train de trainer’-concept. Deze slimme aanpak biedt Maxim Nyansa de mogelijkheid om organisch te groeien en impact in meerdere landen te realiseren.

Met de leerwerkbedrijven in Burkina Faso denken we ook een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan vluchtelingenhulp. In het noordelijker gelegen Kaya, waar 400.000 vluchtelingen in kampen wonen, willen we starten met een trainingsprogramma voor 100 deelnemers, voornamelijk jongeren en jonge moeders. Dit programma is korter en richt zich alleen op reparatie van smartphones en tv’s.

Wellicht nog belangrijker dan de impact op micro-niveau, is de impact die Maxim Nyansa ook heeft op de lokale economie. Juist voor de grotere bedrijven in West-Afrika is het enorm belangrijk dat ze de beschikking hebben over gekwalificeerde IT-professionals. Een gebrek daaraan betekent vaak een belemmering in de groei ambities. Maxim Nyansa levert met haar gedegen opleidingstraject een belangrijke bijdrage aan een betere IT-infrastructuur in West-Afrika! 

Projectkosten
De Maxim Nyansa foundation doet geweldig werk. MissionInvest is erg enthousiast over de praktijkgerichte aanpak, waarbij al heel wat Ghanese developers nu in opdracht werken van Nederlandse en Europese bedrijven! Dat zegt iets over de kwaliteit. Naar onze overtuiging is dat behoorlijk uniek! Daarom verdient Maxim Nyansa om gesteund te worden in haar missie. Zelf hebben ze geen grote achterban en daarom kan MissionInvest met haar netwerk hen enorm van dienst zijn. Er kan gekozen worden uit de volgende projectopties:

  • Bootcamp 2024, IT-leertraject van 4 maanden voor 15-20 trainees: € 30.000
  • Leerwerkbedrijf 2024-2025 Ghana: Engelstalig, 20 jongeren volwaardig opgeleid om eigen business te starten: € 30.000
  • Leerwerkbedrijf 2024-2025 Burkina Faso: Franstalig, 20 jongeren volwaardig opgeleid om eigen business te starten: € 40.000 (inclusief nieuwe trainers voor Mali, Togo en Ivoorkust)
  • Training in smartphone reparaties en TV voor 100 vluchtelingen in Kaya € 10.000

Voor elk van bovenstaande opties is deelfinanciering mogelijk vanaf € 5.000. Een andere mogelijkheid is dat u een renteloze lening verstrekt van € 30.000 (daarmee kan het project gelijk volledig van start!) met daaraan gekoppeld een 5-jarige periodieke schenking. Elk jaar laat u dan € 6.000 vrijvallen, zodat na 5 jaar de lening volledig is ‘kwijtgescholden’.

Wilt u graag een project met persoonlijke betrokkenheid en meedenken? Dan is dit bij uitstek daarvoor een geschikt project. Bent u IT-professional, dan kunt u wellicht zelf training geven! Een projectbezoek is zeer de moeite waard!

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!