Fountain of Hope Cambodja

Cambodja

€ 100.000

55%

+ 2 provincies, 50 kerken, 2000 mensen (3 jaar)

Cambodja

€ 100.000

55%

+ 2 provincies, 50 kerken, 2000 mensen (3 jaar)

Projectomschrijving

Tekenen van God’s liefde door het werk van Fountain of Hope!

Urgentie
Voor veel mensen in Cambodja is iedere dag een uitdaging om te overleven. Het is nog maar zo’n 40 jaar geleden dat het regime van de Rode Khmer een kwart van de bevolking heeft vermoord, met chaos en armoede als gevolg. Zelfs nu de economie begint te groeien leeft het grootste deel van de bevolking in armoede en hebben ze nauwelijks hoop voor de toekomst.

Fountain of Hope zet zich in om kansarme mensen in Cambodja te vertellen over de liefde van God, met woorden en daden. Er zijn talloze celkerken (huiskerken) gesticht van waaruit humanitaire projecten zijn opgezet. Het team bestaat uit lokale mensen die de bevolking goed kennen en samen met hen bepalen welke hulp er nodig is. De teamleden werken samen met vrijwilligers uit de celkerken om de nodige hulp vorm te geven.

‘De medewerkers van Fountain of Hope zijn hardwerkend, ijverig en toegewijd aan de visie die ze uitdragen. We kunnen echt zien dat hun werk van grote toegevoegde waarde is voor de gemeenschappen in Cambodja.” – Erik Tronrud, Mission Pastor, New Life Church Alanbang, Manilla, Philippines.

Project
Fountain of Hope gelooft dat de Khmer het beste in staat zijn de Khmer helpen. Daarom werkt zij samen met de celkerken in de dorpjes op het platteland, van waaruit vrijwilligers aan de slag gaan. Fountain of Hope werkt op een holistische manier, maar vooral ook heel duurzaam. Om aan de hulpvraag te kunnen voldoen zijn er diverse projecten opgezet die samen één geheel vormen. We onderscheiden de volgende vier programma’s:

1. Joy of our Children: kinderbijeenkomsten, tienermeetings en het buddyproject. Alles wordt in het werk gesteld om kinderen bekend te maken met het evangelie, hen onderwijs te geven om hun leven te verbeteren en hen veiligheid te bieden door hen te leren omzien naar elkaar.

2. Life of Hope: het verspreiden van het evangelie. Er worden celkerken gesticht en de leden van de celkerk worden geholpen zich te ontwikkelen in leiderschap en dienstbaarheid.

3. Life with Value: elk leven kostbaar is! hoe lossen we met elkaar de problemen in een community op? Samen met de dorpsoudsten zoeken we naar oplossingen voor mensenhandel, gezondheidszorg en ondersteuning voor ouders. Er zijn supportgroepen voor slachtoffers van huiselijk geweld en voor mensen die te maken hebben met HIV/Aids.

4. Our Strong Village: samenwerken om de kwaliteit van het leven in een community te verbeteren. Leren lezen, samen groenten verbouwen of leren hoe je voor een koe, geit of kip moet zorgen. Mensen worden op gang geholpen met middelen. Ze leren om samen te sparen zodat ze kunnen investeren. De gemeenschap wordt sterker door meer kansen en mogelijkheden voor levensonderhoud.

Impact
Met een beperkt budget (van circa € 500.000 per jaar) heeft Fountain of Hope in de afgelopen jaren heel veel kunnen bereiken. De organisatie werkt in 168 dorpen en heeft bijna 11.000 kinderen en jongeren in haar programma. Daarnaast heeft zij 5.350 mensen getraind in het telen van groenten, en het houden van kippen, geiten en koeien. En zegt Joke van Opstal (Founder): ‘dit is nog maar een kleine greep uit alles wat we hebben zien gebeuren.’

In dit project gaan de Liefde voor God en liefde voor mensen, hand in hand. Zo leerden de mensen door de projecten de liefde van God kennen en zijn daardoor veranderd. Op hun beurt geven zij die hoop, kennis en ervaring weer door in hun eigen omgeving. Dat nodigt mensen uit hun hart open te stellen voor de liefde van God. Een daad van liefde brengt op die manier een beweging op gang, een rimpeleffect! In de afgelopen 8 jaar hebben al ruim 5.500 mensen hun leven aan Jezus gegeven. Over impact gesproken..!

Fountain of Hope is een project wat zich steeds verder uitbreidt. Eigenlijk is het geen project, maar veel meer een beweging. Lokale mensen worden geraakt, krijgen hoop en nemen vervolgens in hun eigen dorp zelf het initiatief! De komende 3 jaar wil Fountain of Hope haar werk verder uitbreiden naar 35 nieuwe dorpen. Gemiddeld genomen heeft een dorp maximaal 10 jaar lang support nodig om te komen op het level van financiële zelfredzaamheid.

Projectkosten
Om de groei mogelijk te maken heeft Fountain of Hope samenwerking gezocht met MissionInvest. De uitgevoerde assessment laat zien dat FOH uitstekend past bij de visie en aanpak van MissionInvest. In 2023 is er een bedrag aan donaties nodig van € 100,000. Graag doet MissionInvest een beroep op haar netwerk om dit project te steunen, waarbij gekozen kan worden uit de volgende opties:

  • Eén of meer dorpen (€ 3.800 per dorp per jaar)
  • Een heel district (€ 50.000)
  • Joshua Leadership programma voor toekomstige leiders (€ 30.000)
  • Aanschaf en implementatie van een CRM systeem voor FOH Nederland (€ 25.000)

Wilt u graag een project met persoonlijke betrokkenheid? Dan is dit bij uitstek daarvoor een geschikt project. Een projectbezoek is zeer de moeite waard!

Met hulp van u als donor willen we graag de afgelegen rurale gebieden van Cambodja winnen voor Christus, en mensen daar hoop bieden voor de toekomst!

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!