Kerkplanting Oostenrijk-Italië

Oostenrijk, Italië

€ 20.000

80%

1.000 contacten per jaar

Oostenrijk, Italië

€ 20.000

80%

1.000 contacten per jaar

Projectomschrijving

Help kleine protestantse kerken in Oostenrijk en Italië!

Over IRS
Stichting In de Rechte Straat (IRS) bestaat al sinds 1960 en is actief in Nederland, Europa en zelfs wereldwijd. Zij is niet alleen een platform maar ook een belangrijk netwerk voor kleinschalige protestantse gemeenschappen in overwegend rooms-katholieke landen. Zo is IRS met partners actief in België, Spanje, Polen, Oostenrijk, Italië, maar ook via lectuurwerk in Midden en Zuid-Amerika. IRS wil voluit staan in lijn met de Reformatie en verlangt er naar de bevrijdende boodschap te delen van redding door alleen het geloof in Jezus Christus. IRS biedt de nodige ondersteuning aan lokale partners die ook een warm hart hebben om de rijkdom van het Evangelie in hun eigen omgeving te delen. 

Project 1 – Oostenrijk, kerkplanting in de Alpen
In Oostenrijk is het aantal bijbelgetrouwe christenen heel klein. Op verschillende plaatsen zijn gemeenten te vinden die aangesloten zijn bij de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). Zo ook in Graz, waar de missionair predikant Peter Drost (van Nederlandse komaf) zeer recent een nieuwe gemeente op gereformeerde grondslag gesticht heeft, met de naam ‘Sola Gratia’.

‘Het feit dat we nu een eigen huurruimte hebben geeft een hoop rust in onze gemeente. Het helpt ons ook om duidelijker naar buiten te treden en in onze omgeving zichtbaar te zijn’ – ds. Peter Drost

Deze jonge gemeente in Graz heeft nog maar heel kortgeleden een eigen kerkzaal in gebruik kunnen nemen. Sindsdien is het mogelijk dat ds. Peter Drost twee keer op een zondag het Woord van God brengt. Daarnaast is hij ook missionair actief om in Graz nieuwe contacten te leggen, mensen bij de gemeente te betrekken en het Evangelie breed te delen. Stichting IRS ondersteunt deze gemeente, die zich inzet om een bijbelgetrouwe boodschap te verspreiden. Daarom draagt zij bij in de kosten van de multifunctionele huurruimte van ‘Sola Gratia’. Zo heeft de gemeente een eigen vaste plek waar zij kan samenkomen en van waaruit duidelijker naar buiten getreden kan worden om zichtbaar te zijn in de omgeving. Samen met ds. Drost onderhoudt IRS ook een Oostenrijkse website met geloofsvragen en getuigenissen voor zoekers: www.derschmaleweg.at.

Voor 2023 en 2024 faciliteert IRS de huurruimte en kosten die gemoeid zijn met evangelisatieactiviteiten en -materialen. De gemiddelde kosten per jaar zijn €10.000

Project 2 – Italië, het Evangelie voor Umbrië
Tussen Rome en Florence ligt het groene hart van Italië, de regio Umbrië. Deze regio heeft rond de 800.000 inwoners en staat ook wel bekend als het land van Franciscus van Assisi. In Umbrië is echter het aantal protestants-evangelische christenen minimaal. De schattingen zijn dat er iets meer dan 500 kerkgangers zijn, verspreid over ruim 20 kleine gemeenten.

Ds. Mike Cuneo (van Amerikaanse komaf) zet zich in om een gereformeerde kerk te stichten in het dorp Passignano-sul-Trasimeno, wat ligt aan het meer van Trasimeno. In zijn woonplaats, als ook in alle andere dorpen rondom het meer, is er geen protestantse gemeente actief. Ds. Cuneo en zijn vrouw Ivana ervaren een roeping om juist in die omgeving het Evangelie van Gods vrije genade helder te laten schijnen.

Stichting IRS ondersteunt het werk door de huur van de kerkzaal en kosten van het evangelisatiewerk (incl. materialen) voor haar rekening te nemen. Zo zijn er bijvoorbeeld al honderden Bijbelscheurkalenders uitgedeeld. Een groot deel van het dorp heeft op die manier de mogelijkheid gekregen om heel laagdrempelig kennis te maken met de Bijbel! Het is het verlangen van Mike en IRS dat zij Gods liefde in Jezus Christus en de vreugde van het Evangelie persoonlijk zullen leren kennen.

Voor 2023 en 2024 faciliteert IRS de huurruimte en kosten die gemoeid zijn met het evangelisatiewerk. De gemiddelde kosten per jaar zijn €10.000.

Impact
Met uw steun versterkt u kleine protestantse gemeenschappen in Oostenrijk en Italië. Ze hebben zelf onvoldoende middelen om zelfstandig te kunnen bestaan. Het is goed om deze zusterkerken te ondersteunen en te bemoedigen in hun bestaan en in hun missionaire activiteiten. Hoewel de gemeenten klein zijn, bereiken ze toch elk jaar weer circa 1000 mensen met het Evangelie. Bijzonder, omdat in deze beide landen het Evangelie van Gods liefde en genade niet vanzelfsprekend is. In die zin is de nood hoog en maakt de ondersteuning van IRS echt verschil!

Fondsenwerving en hoe kunt u meedoen?
Oostenrijk en Italië zijn bij uitstek prachtige vakantielanden. Zeker weten dat deze landen bij u in de top-5 van meest populaire vakantiebestemmingen staat! Hoe mooi is het om op zondag tijdens je vakantie een lokale dienst te kunnen bezoeken, waar je ook nog eens de verbondenheid door het Evangelie mag ervaren!

U kunt daaraan meewerken, door juist ook deze protestantse gemeenschappen te helpen in hun behoefte aan financiële middelen. Stichting IRS heeft weinig zakelijke donoren en daarom wil zij graag via MissionInvest een beroep doen op enkele zakenmensen die deze projecten graag willen supporten met een éénmalige of meerjarige donatie. In totaal is er voor beide landen een bedrag nodig van € 20.000 per jaar.

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!