Cashewleningen West-Africa

West Afrika

€ 4.000.000

14%

3,5-6%

3.600 boeren + 300 banen

West Afrika

€ 4.000.000

14%

3,5-6%

3.600 boeren + 300 banen

Projectomschrijving

Perspectief voor duizenden boeren in West-Afrika

Investeer in Biologisch en Fairtrade cashewnoten. Zo krijgen Afrikaanse cashewboeren en hun gezinnen een eerlijke prijs voor de oogst! Daarnaast zorgen lokale cashew-verwerkingsfabrieken voor Afrikaanse bedrijvigheid, dit bestrijdt armoede en biedt hoop.

‘Ik geloof in duurzame ontwikkeling. Daar actief in zijn is een uitdaging. Goed doen door het goede te doen. Geleid, afhankelijk, in gehoorzaamheid. Ik luister naar de stille stem van mijn hart.’ – Gerard Klijn, founder Nuts2 BV

Context
Afrika is het groeigebied van cashewnoten. Helaas worden veel van de cashews die hier groeien niet lokaal gekraakt. Voor de verwerking wordt zo’n 90% van de Afrikaanse oogst verscheept naar Azië om daar gepeld te worden. Aziatische handelaren gaan bij de boeren langs om een (deel) van de oogst te kopen, geven hier een, logischerwijze, zo laag mogelijke prijs voor en garanderen niet dat ze het jaar daarop weer langskomen.

Met die onzekerheid is het de vraag of een boer durft te investeren in zichzelf en in zijn plantage?! Absoluut niet! Dat is onze ervaring van de afgelopen 30 jaar. De combinatie van een lage prijs, de onzekerheid en het ontbreken van lokale waardentoevoeging, werkt sterk in het nadeel van de Afrikaanse boer en natuurlijk de Afrikaanse economie. Dit is al jaren aan het veranderen door het werk van Nuts2 met haar bedrijven en externe partners in Afrika! Wordt u deel van deze verandering?

Oogstfinanciering
Boeren verkopen hun cashewnoten aan de verwerkingsfabrieken en krijgen dan bij aflevering van de oogst direct uitbetaald. De fabrieken in Benin, Burkina Faso en  Guinea-Bissau kopen gedurende 3 maanden de volumes in die dan in ongeveer 12 maanden lokaal wordt verwerkt door ruim 3.000 medewerkers, waarvan het grootste deel vrouwen. Na verwerking worden de noten verkocht op de internationale markt in Europa en Amerika.

De oogstfinanciering is van groot belang. Hoe meer oogstfinanciering er beschikbaar is, des te meer noten kunnen de fabrieken opkopen en des te meer boeren profiteren op deze manier van een eerlijke prijs. Inmiddels zijn ruim 8.000 boeren aangesloten op de fabrieken waarmee Nuts2 in Afrika onderneemt.

Focus op risico beheersing en duurzaamheid
Financiering in Afrika is een kostbare zaak. Bancaire financiers zetten sterk inzetten op korte termijn financiering. De reden is dat ze business doen in Afrika doorgaans risicovol vinden. Het gevolg is wel dat we daar als Nuts2 heel druk mee zijn; het vraagt jaarlijks weer veel energie om de financiering weer op te tuigen en de contracten te vernieuwen. Nuts2 heeft echter met haar jarenlange ervaring in Afrika en dankzij de implementatie van controle systemen de risico’s tot een absoluut minimum weten te beperken. Daardoor zijn meerjarige leningen niet alleen verantwoord, maar bedrijfsmatig ook een veel betere optie voor de financiering van de voorraden. Meerjarige leningen geeft Nuts2 ook richting de boeren de juiste financieringspositie en flexibiliteit om tijdig in te spelen op kansen in de markt.

Nuts2 zet al sinds begin 2002 in op de integratie van de boer in de waardeketen, door boeren aan lokale fabrieken te koppelen, en de lokale fabrieken aan de internationale markt. Risicobeheersing is, naast de ontwikkeling van een eerlijke waardeketen, natuurlijk onontbeerlijk. En een belangrijk risico na opkoop en verwerking, is de uiteindelijke verkoop van alle  gepelde cashewnoten die uit de fabrieken komen. Daar heeft Nuts2 een Nederlandse handels BV voor die haar wereldwijde klanten bediend met de lekkerste Afrikaanse cashewnoten.

Impact
De fabriek verwerkt niet alleen de noten, maar regelt bijvoorbeeld ook dat boeren getraind worden om betere noten te verbouwen. Nuts2 BV in Nederland geeft door de opkoopgarantie van alle gepelde nootjes ‘rust en zekerheid’ voor alle partners in de keten. Een goed georganiseerde keten bepaalt uiteindelijk het succes! Immers, goed florerende fabrieken bieden perspectief aan zowel werknemers als aangesloten boeren, maar ook dienstverlenende bedrijven rondom de fabrieken, en natuurlijk aan de klanten van de gepelde cashewnoten!

In 2002 begon het met een kleine fabriek met 55 medewerkers. Nu staan er in 3 landen fabrieken die van 8.000 boeren de noten betrekken en waarin ruim 3.000 mensen werken. Met andere woorden, Nuts2 is een internationaal bedrijf dat ook echt lokaal onderneemt. Naast de eigen fabrieken, verhandelt Nuts2 in Nederland ook noten van andere fabrieken in Afrika. Op die manier wordt Afrika meer en meer op de kaart gezet! En op deze manier hebben zowel boeren als medewerkers een betrouwbare inkomstenbron!

‘The money earned thanks to Anatrans allows me to better feed my family with quality food. I now have electricity in my yard, so we have electricity all the time.’ – Cashew farmer, 67 yrs.

‘I improved the working conditions of those who help me in the field. Sometimes we also need a little money to meet their needs and when that happens, I can easily help them and that motivates them to work well.’ – Cashew farmer, 49 yrs.

‘The expenses are high but the money has helped us to take care of the family and pay for the children’s school.’ – Cashew farmer, 40 yrs.

‘The income from cashew nuts allowed me to pay for oxen to help me in the field which has enhanced my productivity.’ – Cashew farmer, 51 yrs.

Investeer mee!
Wilt u onderdeel zijn van dit grote verhaal? Dat kan! MissionInvest biedt u de mogelijkheid te participeren in de vorm van betrokken financier. In de periode 2019-2022 heeft MissionInvest via haar netwerk € 7,5 Miljoen financiering in de vorm van cashewleningen kunnen realiseren voor Nuts2 BV in Nederland. Deze leningen stellen Nuts2 BV in staat om ruwe cashewnoten aan te kopen, de verwerking en handel te financieren (www.nuts2.com). Succes betekent groei, en daarom hebben we vanaf maart 2023 een nieuwe ronde oogstfinanciering gelanceerd ter waarde van € 4 miljoen! Met deze middelen kunnen noten worden aangekocht van 3.600 boeren, en bieden we werk aan 300 mensen in de fabrieken.

In verband met de AFM regelgeving kunnen er alleen leningen worden verstrekt vanaf €100.000. Er zijn tickets beschikbaar van 100K, 250K, 500K en 1000K met een looptijd van 1, 3 of 5 jaar.

Uw rentevergoeding is tussen de 3,5-6%, afhankelijk van ticketgrootte en looptijd van de lening. Dit project is uw investering waard! U krijgt niet alleen een hoog financieel rendement, maar ook een enorm groot sociaal rendement!

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!