Exportprogramma MKB Kenia

Kenia

€ 300.000

0%

Tientallen banen bij MKB bedrijven door export activiteiten

Kenia

€ 300.000

0%

Tientallen banen bij MKB bedrijven door export activiteiten

Projectomschrijving

4Xport – Exportprogramma voor MKB-bedrijven in Kenia

Inleiding en achtergrond
Truvalu Kenya is een programma aan het ontwikkelen om Keniaanse agri-bedrijven klaar te stomen voor de export en toegang te krijgen tot de Europese markt. Het programma richt zich op de Nederlandse markt als toegangspoort naar Europa, aangezien Nederland een sterke handelspartner van Kenia is.

Om het potentieel van sommige bedrijven in de agri-waardeketens ten volle te benutten blijkt dat het betreden van de exportmarkt een van de beste mogelijkheden is. Veel ondernemers zijn echter beperkt in hun kennis over de export(markt) en internationale marktkennis. De grootste uitdaging voor dergelijke veelbelovende agri-bedrijven is het gebrek aan kennis die nodig is om klaar te zijn voor de exportmarkt. Dit betreft kennis over bijvoorbeeld exportvoorschriften, certificeringen, kwaliteitseisen en verpakkingsvoorschriften.

Barrières
Truvalu Kenya onderkent een aantal barrières waarmee het lokale MKB te maken heeft in het kader van export. Doorgaans gaat het om drie aandachtsgebieden:

Truvalu Kenya is een programma aan het ontwikkelen dat deze barrières voor gevestigde ondernemers adresseert en experts in export bijeenbrengt om de geselecteerde MKB-bedrijven klaar te stomen voor de export en toegang te krijgen tot de Europese markt. Het programma zal zich richten op de Nederlandse markt als toegangspoort naar Europa, aangezien Nederland een sterke handelspartner van Kenia is.

Waarom de Europese markt?
De lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) (EU & EVA) werken als één interne markt, die bekendstaat als de interne markt. Dit betekent dat zodra de producten op de Europese markt komen, zij toegang hebben tot alle landen zonder extra douaneprocedures te moeten doorlopen wanneer zij van het ene EU-land naar het andere gaan. De exporteisen van de leden van de Europese Unie zijn door gemeenschappelijke Europese wetgeving geharmoniseerd, wat Keniaanse MKB-bedrijven een groot potentieel biedt om hun marktvraag te vergroten.

Het 4Xport-programma
Het programma, dat uit drie fasen bestaat, het als doel steun te verlenen aan ten minste 15 grondig geselecteerde Keniaanse agro-MKB’s die actief zijn in de volgende waardeketens: fruit en groenten (verwerkt of vers), noten, oliën (cosmetisch, eetbaar, essentieel) en specerijen en kruiden. In eerste instantie richt de Ready 4Xport-fase zich op het begrijpen van de EU-markt in termen van vraag en aanbod, marktkarakteristieken, alsmede regelgeving met betrekking tot logistiek, verpakking, certificeringen enzovoort. Dit zal de deelnemers in staat stellen een weloverwogen beslissing te nemen om al dan niet te exporteren. Onze verwachting is dat ten minste 8 van de 15 MKB’s in aanmerking komen om de Europese markt te betreden en hun producten via onze matchmaking te verkopen. In de tweede fase, de zogenaamde Set 4Xport-fase, zullen de bedrijven onder andere hun veronderstellingen valideren, de markt in kaart brengen en potentiële klanten en partners identificeren. In de Go 4Xport-fase zullen bedrijven hun waardepropositie voor de EU-markt verfijnen, een verkooppitch ontwikkelen en potentiële klanten benaderen met als doel hun eerste exportorder te realiseren.

Voorbeeld MKB bedrijf
The Big Thundernuts is een typisch voorbeeld van een bedrijf in Kenia dat in aanmerking zou kunnen komen voor het 4Xport-programma. Ze waren voorheen handelaar in restpartijen “grade-B” macadamianoten. Deze noten werden verkocht aan verwerkers voor oliewinning. Met een investering van Truvalu heeft het bedrijf inmiddels zijn eigen verwerkingsfabriek opgezet en heeft nu extra steun nodig om de macadamia-olie te exporteren naar potentiële klanten in Europa.

De aanpak
30 – 38 personen (minstens 2 per bedrijf) zullen deelnemen aan het programma dat onder meer interactieve sessies, opleiding door deskundigen, peer-to-peer learning, mentorschap en coaching omvat. Monitoring en evaluatie (M&E) wordt van cruciaal belang geacht tijdens het gehele proces, te beginnen met een baseline, voortdurende monitoring van de tussentijdse resultaten, ervaringen van deelnemers en betrokken deskundigen en evaluatie van het gekozen model. Het programma zal naar verwachting 12 maanden duren en is onderverdeeld in 3 fasen, zoals hieronder aangegeven:

Impact
Door training op maat, marktkoppeling en handelsfinanciering aan te bieden, wordt de uiteindelijke impact gerealiseerd in termen van: het creëren van banen en groei van de lokale economie. Via 4Xport willen we bijdragen tot het versterken van de handelsrelaties tussen Kenia en de Europese landen. Bovendien kan het Europese publiek genieten van producten uit heel Kenia.

Consortium
Truvalu Kenya heeft als kartrekker haar krachten gebundeld met Private Equity Support en WorldStartup om het 4Xport programma mogelijk te maken. De drie partners hebben een sterke staat van dienst in het werken met kleine en middelgrote agri-bedrijven en twee zijn zowel in Kenia als in Nederland gevestigd.

  • Truvalu (het moederbedrijf van Truvalu Kenya) is een investeringsmaatschappij die samen met lokale agro-industrieën onderneemt en hen helpt om hun bedrijf op te schalen door kapitaal, ondersteuning bij bedrijfsontwikkeling, strategisch advies en toegang tot netwerken, markten, kennis en technologie aan te bieden.
              Rol en verantwoordelijkheden: Werving en selectie en programma management
  • Private Equity Support is een Keniaans adviesbureau dat samenwerkt met MKB-bedrijven in heel Afrika om hen klaar te stomen voor investeerders of helpt hen met het ontwikkelen van een nieuwe groeistrategie.
              Rol en verantwoordelijkheden: Marketing en communicatie alsook facilitatie van de trainingen
  • WorldStartup is een Nederlandse organisatie die gemeenschappen creëert, ondersteuningsprogramma’s aanbiedt en middelen ontsluit voor veranderaars om hun bedrijf te laten groeien en een positieve impact op de samenleving en de natuur te bevorderen.
               Rol en verantwoordelijkheden: ontwikkeling van het trainingsprogramma

Partnerschap
We willen dit 4Xport programma in Kenia testen en later uitbreiden naar andere landen. Voor deze pilot zoeken we startkapitaal (eenmalig) om het curriculum en het programma zelf te ontwikkelen en voor het eerst uit te voeren. Hiervoor is naar schatting een budget nodig van in totaal € 300.000. Dit budget dekt de kosten van de ontwikkeling van het programma en het curriculum en opleidingsmateriaal alsook het uitvoeren van het programma zelf (inclusief de inhuur van trainers, logistiek, et cetera).
Door zijn aard blijft de Ready 4Xport fase (inclusief werving en selectie) afhankelijk van subsidies. Zodra we echter succes en schaal hebben bereikt, willen we de Set 4Xport en Go 4Xport fasen financieren door middel van verkoopcommissies en vergoedingen voor diensten. Hierdoor zal de vereiste subsidie om het programma van 12 maanden voor één cohort uit te voeren op lange termijn beperkt blijven tot slechts € 120.000.

Om het succes van het programma te waarborgen, zoeken wij partners die onze visie delen om de positie van agro-MKB’s in Kenia te versterken en duurzame economische groei te bevorderen. Wij willen graag samenwerkings- en financieringsgebieden verkennen. Met uw steun kunnen wij agri-bedrijven de middelen en begeleiding bieden die zij nodig hebben om exportbelemmeringen te overwinnen en de veelbelovende Europese markt aan te boren.

We nodigen uw organisatie uit om met ons samen te werken en dit initiatief te lanceren. Samen kunnen we een betere toekomst creëren voor agri-bedrijven en gemeenschappen in de hele regio.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!