Water voor 10 dorpen in Ghana

Ghana

€ 35.000

100%

5.500 mensen

Ghana

€ 35.000

100%

5.500 mensen

Projectomschrijving

Help 10 dorpen in Ghana aan veilig drinkwater…!

Urgentie
Nsoatre is één van de gebieden in West-Afrika met extreme armoede. De kindersterfte ligt hoog in dit gebied, mede doordat veel inwoners uit vervuilde waterbronnen drinken. In droge periodes is er nauwelijks water beschikbaar en moet men kilometers lopen om water te halen.

Ruim 25 jaar geleden is Solomon Boateng in Ghana gestart met hulp aan kansarme kinderen. Inmiddels is zijn werk uitgegroeid tot de organisatie Heart for Children Foundation Ghana. Stichting Kinderhulp Ghana is inmiddels ook al 23 jaar betrokken bij deze organisatie, waarbij de stichting zich met name focust op het gebied rond Nsoatre, de Bono-regio.

Inmiddels gaan steeds meer kinderen naar school om te werken aan hun toekomst. Maar de problemen zijn nog niet voorbij. Zeker niet als het om schoon drinkwater gaat. En juist dat is van primair belang!

Project
In de afgelopen jaren heeft Kinderhulp Ghana kunnen realiseren dat al 17.000 mensen dagelijks toegang tot schoon drinkwater hebben. Het doel is om op termijn alle 40.000 mensen in de Bono-regio die toegang te geven; we willen ons daarom maximaal inzetten voor de resterende 23.000 mensen! Ook zij hebben recht op schoon en veilig drinkwater!

Het langere termijndoel is de realisatie van nog circa 50 waterpompen voor alle 23.000 mensen. Omdat we niet alle mensen tegelijk kunnen helpen, faseren we het project met batches van 10 pompen tegelijk. Met dit project willen we 10 waterpompen realiseren in de eerste helft van 2023. De bronnen worden machinaal geboord tot gemiddeld 100 meter diepte. Doel is dat daarmee ruim 5.500 mensen toegang krijgen tot enerzijds veilig drinkwater en anderzijds water om hun groentetuinen te kunnen besproeien, zodat de voedselproductie fors zal toenemen.

‘It is not about what the country can do for you, but what you can do for your country. To see the smiles on the faces of the children, that keeps me going.’ – Solomon Boateng, projectleider

Voor deze eerste projectfase zijn de volgende 10 dorpen (google coördinaten zijn bekend!) geselecteerd: Kusikrom (531 mensen) – Attaakrom (567) – Sahess (428) – Aduonya-Abro (461) – Aduonya-Dosa (398) – Abenaankwab (481) – Amadenkyi (507) – Amsterdam (872) – Pewode (489) – Nsoatre bij scholen (853). In totaal gaat het in deze fase om hulp aan bijna 5.600 mensen!

Aanpak
De realisatie van de waterpompen vindt plaats tijdens het meest droge seizoen van het jaar (januari-maart). In de bodem is het water dan op haar diepste peil terechtgekomen. Door juist dan te boren, weten we zeker dat de waterpijp in principe diep genoeg zal zijn om altijd water te blijven geven. De boordiepte varieert van 75 – 300 meter. De overeenkomst met de aannemer is zodanig gemaakt dat ongeacht de diepte, de waterbuis wordt aangebracht voor voldoende schoon drinkwater en voor een vaste prijs van maximaal € 3.500 per installatie. Het projectteam heeft ook in het verleden zeer goede ervaringen met deze aannemer opgedaan en kan daarom in vol vertrouwen de opdracht voor deze 10 waterinstallaties verstrekken. De aannemer realiseert een complete installatie, inclusief betonnen waterbak en waterpomp.

Projectkosten
De kosten per pompinstallatie bedraagt € 3.500; de totale investering bedraagt: €35.000. MissionInvest wil zich graag voor dit project inzetten om mensen in Ghana van de meest basale levensbehoeften te voorzien. Inmiddels is al € 10.000 op dit project gerealiseerd en zijn de eerste drie waterpompen in maart 2023 al geslagen. Voor de resterende € 25.000 zoeken we nog één of meer donoren die zich hieraan willen verbinden. Desgewenst is een persoonlijke betrokkenheid (projectbezoek) erg goed mogelijk!

Impact
Schoon drinkwater en gezond voedsel is een basisbehoefte voor ieder mens. Voor ons in Nederland is dat vanzelfsprekend maar voor inwoners van Ghana niet. Veel mensen overlijden nog dagelijks aan de gevolgen van vervuild drinkwater of gebrek aan gezond voedsel. Met uw hulp kunnen we op korte termijn de waterpompen aanleggen, en zal er voor alle 5.600 inwoners van de 10 dorpen een geweldig positieve impact zijn op hun gezondheidssituatie en dagelijkse functioneren.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!