Ecokick, duurzame landbouw

Uganda

€ 50.000

100%

500 boeren

Uganda

€ 50.000

100%

500 boeren

Projectomschrijving

Oplossing voor landschapsherstel en voedselzekerheid

Erosie heeft een immense impact op ecosystemen en de opbrengsten van kleinschalige boeren en wordt door klimaatverandering een steeds groter probleem. Maar hoe kan complexe problematiek als voedseltekort, droogte, werkloosheid en overstromingen bij de wortel worden aangepakt?

Projectdoelstellingen
De verbindende factor is het duurzaam beheren van water. Ecokick zet in op integrale impact door met lokaal en duurzaam geproduceerde honingraatmatten het schaarse regenwater vast te houden in de bodem. In deze matten zitten zaden van vegetatie die met hun wortels de functie van de biologisch afbreekbare matten overneemt als deze in het bodemleven worden opgenomen.

‘When there is erosion, we lose land, we lose time, we lose money, and even people.’ –  Janet Akol, Ugandan farmer

Aanpak
Erosie wordt verergerd door lange periodes van droogte en korte periodes van heftige regenval. Nieuwe vegetatie krijgt in deze omstandigheden geen kans om te wortelen. De Ecosystem Kickstarter voorziet zaden van nutriënten en biedt tijdelijke bescherming tegen uitspoeling bij grote regenbuien. Zo kunnen zaailingen hun meest kwetsbare fase doorkomen en diep genoeg wortelen om zichzelf te handhaven. De nieuwe vegetatie houdt regenwater vast voor een weerbaar ecosysteem en meer voedselzekerheid. Zo wordt de neerwaartse spiraal van erosie doorbroken en wordt het natuurlijk proces van ecosysteem herstel weer opgestart.

In 2018 en 2019 heeft EcoKick gewerkt aan een effectief prototype voor de Ecosystem Kickstarter. Het team in Nederland heeft in een serie van innovatiesprints geïnvesteerd in het creëren van een praktisch toepasbare en schaalbare versie van het product. Dit proces werd ondersteund door een aantal pilots in verschillende regio’s in Uganda. Op basis van de resultaten van dit traject zijn de volgende stappen richting ons doel:

  • De inrichting van de productiestraat (prototype) voor de Ecosystem Kickstarter optimaliseren, zodat deze simpel opgezet kan worden door lokale ondernemers
  • Een aantal grote experimenten uitrollen in Oeganda, Kenia en Ethiopië om meer zicht te krijgen op de impact van het product
  • Eerste Ecosystem Kickstarter Production Units opstarten in Oeganda, Kenia en Ethiopië om de kostprijs van het product zo laag mogelijk te houden en lokale werkgelegenheid te stimuleren

Impact
Ecokick richt zich op landschapsherstel in kwetsbare gebieden, waar erosie boeren in hun levensonderhoud bedreigt. Het belangrijkste middel hierbij is een innovatief biologisch afbreekbaar product: de Ecosystem Kickstarter. De Ecosystem Kickstarter wordt in Sub-Sahara Afrika geproduceerd in samenwerking met lokale ondernemers. Ecokick heeft zo op een duurzame manier positieve impact op veel vlakken: van werkgelegenheid en voedselzekerheid tot circulair materiaalgebruik in de lokale economie en ecosysteemherstel.

Het middellange termijn doel van Ecokick is om in 2025:

  • 5.000 kleinschalige boeren, met gemiddeld 2ha land per boer, voedselzekerheid te bieden door het herstellen van 10.000 hectare gedegradeerd landschap
  • 20 lokale Ecosystem Kickstarter Production Units te hebben opgezet
  • 140 directe banen te hebben gecreëerd.

Financiering
EcoKick staat voor duurzaam en sociaal ondernemen, met impact in het veld. De korte termijn doelstelling van EcoKick voor 2021 is het optimaliseren van de productiestraat in Zaandam en het uitvoeren van een serie grote experimenten in Oeganda en Kenia. Deze tussenfase is cruciaal om daarna stappen te kunnen zetten op weg naar commercialisatie van de oplossing. De hamvraag voor EcoKick was: waar halen we € 50.000 vandaan om die cruciale fase te kunnen financieren? Met behulp van MissionInvest is het gelukt om in 2020 het volledige bedrag als donatie te werven.

Referentie

‘Wim is een enorme netwerker die de juiste personen weet te vinden die niet alleen kunnen voorzien in de benodigde financiële middelen, maar ook voorzien in overige benodigde expertise. Voor hem is het belangrijk dat er met het project impact in het veld wordt bereikt en zoekt daar iemand bij die dezelfde visie heeft zodat donor en ontvangende partij elkaar ook op inhoudelijk vlak kunnen vinden. We hebben Wim ingeschakeld om ons te helpen bij de ontwikkeling van een belangrijke stap in ons project de Ecosystem Kickstarter (www.ecosystemkickstarter.com). Tot nu toe een 100% success rate.’  –  Teun Vogel, initiatiefnemer Ecokick.

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!