Truvalu Colombia

Colombia

€ 330.000

100%

2.000 boeren

200 nieuwe banen

Colombia

€ 330.000

100%

2.000 boeren

200 nieuwe banen

Projectomschrijving

Economische ontwikkeling in Colombiaanse post-conflict gebieden

Over Truvalu
Truvalu investeert in en onderneemt met bedrijven in de agrifood sector. Door een eigen ontwikkelde ‘co-entrepreneurship’ aanpak participeert Truvalu inmiddels in circa 30 bedrijven in Zuid-Amerika (Bolivia, Paraguay, Colombia), Oost-Afrika (Kenia) en Azië (Bangladesh en India). Met behulp van lokale teams in de focuslanden Colombia, Kenia en Bangladesh verschaft Truvalu business support, toegang tot markten en financiering.

Truvalu investeert zelf tussen de € 100.000 en 250.000 per bedrijf en is een lange-termijn strategisch partner voor het bedrijf. Deze bedrijven kunnen nog een belangrijke ontwikkelslag maken, waardoor hun business model sterker wordt en de impact groeit. Dit is precies waar Truvalu naar streeft.

Rural Paz Colombia
Truvalu voert in Colombia het ‘Rural Paz’ project uit dat mede gefinancierd wordt door de Europese Unie. Dit project draagt bij aan de economische ontwikkeling van de post-conflictgebieden Nariño en Putumayo. Deze gebieden zijn decennia lang geteisterd door een guerrillastrijd met de FARC. In nauwe samenwerking met strategische partners heeft Truvalu een tiental veelbelovende mkb-bedrijven geselecteerd. Truvalu ondersteunt deze bedrijven op het gebied van strategie, financiën, marketing & sales en andere bedrijfsactiviteiten met het doel om hen ‘investment ready’ te maken. Vanuit een lokaal opgezet investeringsfonds ontvangen 5-6 bedrijven een investering om verder te groeien en de impact op de lokale community te vergroten. De geselecteerde bedrijven zijn onder andere actief in het verwerken van superfruits, kokosnoten, gedroogd fruit, oliën en cacao.

Impact
Bedrijven waarin Truvalu investeert spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van de lokale economie en in het verbeteren van de leefomstandigheden van lokale boeren. Banen worden gecreëerd, inkomens stijgen en mensen krijgen betere kansen. Boer-zijn krijgt weer perspectief en vormt hierdoor een goed alternatief voor de migratie naar de grote steden. Boeren worden weer een rolmodel voor de jongere generatie.

Van de portfolio bedrijven van Truvalu zijn circa 40% van de werknemers en toeleveranciers vrouw. Daarnaast is zelfs circa 60% jonger dan 35 jaar. De impact die Truvalu creëert draagt bij aan de Sustainable Development Goals 2, 8 en 12.

Het Rural Paz project draagt bij aan de vrede en stabiliteit in regio’s die getroffen zijn door de jarenlange terreur van de guerrilla-oorlog. Door het aanjagen van agri-businesses worden er kansen voor boeren gecreëerd om andere producten te verbouwen dan de cocaïne uit het verleden. Meer dan 2.000 boeren profiteren van het Rural Paz project in Colombia. Daarnaast worden er meer dan 200 banen gecreëerd of duurzaam in stand gehouden.

Financiering
Door middel van een financiering van €330.000 kapitaliseert Truvalu het lokale fonds, waarbij de EU eenzelfde bedrag financiert. Daarmee wordt de eerste batch van geselecteerde bedrijven gefinancierd. Dankzij de bemiddeling van MissionInvest is deze financiering in oktober 2020 gerealiseerd.

Referentie
‘MissionInvest heeft een warm netwerk van betrokken investeerders. Wims inzet heeft zo’n investeerder en onze visie en missie bij elkaar gebracht. Daarbij gaat het om meer dan financieren alleen; het gaat om passie en drive om een verschil te maken. Dat is wat ons allen bindt; investeerders en ondernemers. MissionInvest speelt hierin de belangrijke rol van verbinder!’ – Jaap Jan Verboom, directeur Truvalu

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!